فصل هجدهم: عیسی مسیح: نه زیگموند فروید

16/12/1990

پرستش واقعی عیسی و کلام خدای نفوذ‌کننده و کاربردی باید همیشه تم غالب گردهمایی شاگردانش باشد. البته که صداقت، فروتنی و اعتراف نیز خواهد بود، اما جلسات نباید “مجالس تأسف” باشند. اگر مسیح در آن باشد، کاربرد شادمانه حقیقت خدا را خواهید یافت. هرچند گاهی اشک‌هایی هم خواهد بود، اما در مسیح امیدی حتی در جدی‌ترین و دردناک‌ترین موقعیت‌های زندگی نیز وجود دارد. خدا را برای این سپاسگزاریم!

اعتراف صادقانه و فریاد دل یک قدیس اغلب قدرت خدا را در جمع‌آوری‌ها آزاد می‌کند. پاسخ از دل خدا به مبارزات ما (وقتی به او اجازه حکمرانی در میانمان داده می‌شود)، اغلب بیش از آن چیزی است که کسی می‌تواند “بخواهد یا تصور کند!”

برای دیدن انفجار قله کوه حقیقت قدیسین و خرد کردن تاریکی، حداقل سه پیش‌نیاز وجود دارد:

آزادی مسیح برای اداره کلیسای خودش به گونه‌ای است که به برادران و خواهران اجازه می‌دهد واقعاً دل‌هایشان را باز کنند، و،

ایمان مطمئن ما به خدا (علی‌رغم شرایط).

مشاور شگفت‌انگیز، با رحمت خود، برکت می‌دهد به قوم خودش.

با توجه به موارد بالا، واقعاً می‌تواند چیزهای شگفت‌انگیزی رخ دهد.

در مورد “ایمان مطمئن”، شما می‌دانید منظورم چیست -- کاربرد مثبت واقعیت عیسی زنده به هر مشکلی که پیش می‌آید. وقتی دور هم جمع می‌شویم و “هرکس سرودی دارد، کلامی از تعلیم یا وحی” (چراغ روشن می‌شود: “واو! حالا متوجه شدم!”)، بیان‌هایمان باید ابراز مداوم ایمان به پدرمان و تنها پسر او عیسی باشد. اعتراف گناه قطعاً بخشی از بودن یک مسیحی و در نتیجه عنصری در کلیسا و جمع‌آوری‌هایش است. با این حال، اجازه دهید با انتظار اطمینان از وفاداری خدا ببخشید، آموزش دهید و بر آن غلبه کنید. و با “گوش‌هایی برای شنیدن” بیایید که خدا از طریق کهانتش (کلیسا) در پاسخ به اعتراف شما چه می‌گوید. نگرشی از انتظار داشته باشید!

نامه‌ای که امروز از یکی از همراهانم با ایمان دریافت کردم، یک مسیحی تازه‌کار، مثالی از همان نوع دلی است. آن را این‌گونه به پایان رساند:

“گاهی واقعاً تعجب می‌کنم که من در این زمینه می‌توانم چقدر داغون باشم. سپاسگزارم که خدا خدایی شگفت‌انگیز است و هیچ‌چیز آن‌قدر گیج و آسیب‌دیده نیست که او نتواند آن را درست کند و شفا دهد.”

ابراز عالی ایمان، نه؟

نه، در واقع! فقط مسیحیّت عادی!

عبرانیان ۱۱: ۶

“بدون ایمان محال است که بتوان او را خشنود ساخت؛ زیرا هر که نزد خدا می‌آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و پاداش‌دهنده کسانی است که جدّی او را می‌جویند”.

یعقوب ۱: ۵‐۶

“اگر کسی از شما فاقد حکمت است، از خدا، که به همه به سخاوت و بی هیچ سرزنشی می‌بخشد، بخواهد، و آن به او داده خواهد شد. اما با ایمان و بدون هیچ شکّی بخواهد. زیرا آن که مردد است، مانند موج دریاست که از باد رانده و به این سو و آن سو کشانده می‌شود.”

یعقوب ۵: ۱۶

“پس گناهان خود را به یکدیگر اقرار کنید و برای یکدیگر دعا نمایید تا شفا یابید. دعای داغ و پایدار مرد نیکوکار تواناست.”

“همه چیز باید برای تقویت کلیسا انجام شود.” (۱قرنتیان ۱۴: ۲۶). با آمدن و ارائه کاربرد کلام زنده خدا، یا فیض او بر زندگیتان - برای تقویت کلیسا، این دستورالعمل را دنبال کنید. زندگیتان را به عیسی بگردانید و عمیق‌ترین آزمایش‌ها و شکست‌هایتان هرگز خودخواهانه نخواهد بود، بلکه قلبتان کلیسا را تقویت و بالا می‌برد.

“نگاه کن چقدر مشکل من دلخراش است و چقدر وحشتناک به نظر می‌رسد... اما با خدا این موضوع “سبک و لحظه‌ای” و “چندان مهم نیست.” نگاه کن خدا چه قرار است بکند! آیا می‌توانی باور کنی؟ به نظر غیرممکن می‌آید، اما خدا دارد از آن برای پالایش من و افزایش ایمانم استفاده می‌کند، در حالی که بار دیگر پیروز می‌شود! “همه چیز برای خیریت کسانی که او را دوست دارند و بر اساس هدف او خوانده شده‌اند، با هم همکاری می‌کند.” من انتخاب می‌کنم که به این اعتقاد داشته باشم. من به خدا ایمان دارم. اگر او جهان را آفریده، پس فکر می‌کنم وعده‌اش در رومیان ۸ را نگه خواهد داشت - پس نیازی نیست در برابر این شرایط شکست بخورم یا افسرده شوم. آیا کسی کلامی واقعاً از جانب خدا برای من در مورد این دشمن ایمانی که با آن روبرو شده‌ام، دارد؟”

برخی تعالیم باورنکردنی (یا همان‌طور که یک خواهر گفت “قابل اعتماد” -- چون از جانب خداست!) که هرگز پشت یک منبر شنیده نشده، در زمانی رخ می‌دهد که یک بره دردها یا شکست‌های زندگی‌اش را به کلیسا می‌گشاید. با چنین فضایی برای حرکت، عیسی می‌تواند کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهد که ۴۰ ساعت “مطالعه” هرگز نمی‌توانست حتی به آن‌ها نزدیک شود.۶۰ او می‌تواند به خادمانش “زبانی آموزش‌دیده عطا کند تا کلامی را که خستگان را نگه می‌دارد، بشناسند.” و سپس ستایش واقعی (نه صرفاً یک “زمان ستایش و پرستش” برنامه‌ریزی شده از پیش) می‌تواند از این پیروزی غیرمنتظره‌ای به وجود آید که ماهرترین رهبر نیز هرگز نمی‌توانست آن را بازتولید کند. می‌بینیدش؟

بسیاری اوقات، عیسی از موقعیت‌های واقعی در زندگی ما برای تشویق و تغییر کل کلیسا استفاده کرده است.

“همیشه بعد از اینکه صدمه را وارد کرده‌ام، متوجه می‌شوم که پایم را توی دهانم گذاشته‌ام. آیا هرگز به مرحله‌ای می‌رسم که دیگر این کار را نکنم؟!”

پاسخ کلامی به این سؤال ساده برای همیشه در یک جزوه به نام “سطوح بلوغ” ثبت شد.

“هرگز احساس نمی‌کنم که از اوقات “دعا” و “مطالعه کتاب مقدس” خود چیزی دستگیرم می‌شود. آیا من مشکلی دارم؟”

پاسخ این سؤال چند روز بعد در یک گردهمایی که بخشی از آن ضبط شد و “زمان خانه” نام گرفت، با عمق بیشتری رسید. به خاطر آزادی جمع و صداقت آن خواهر شیرین، نه تنها خودش پاسخ دریافت کرد، بلکه به نظر می‌رسید کل کلیسا، برخی غیرمسیحیان، و دیگر افرادی از ایالت‌های دیگر که آن روز با ما بودند نیز منتفع شدند.

برای تأکید بر این نکته، اگر شما صداقت، حقیقت، واقعیت، ایمان، زندگی، آزادی و فیض را به هر چیزی که پیش می‌آید اعمال کنید، عیسی می‌تواند از همه‌چیز به راحتی برای تقویت کلیسا استفاده کند. در دام داشتن صرفاً یک “جلسه اشتراک‌گذاری” یا “جلسه درمان گروهی” وقتی گرد هم می‌آیید، گرفتار نشوید. از ارباب درو استدعا کنید و حتی در عمیق‌ترین مبارزاتتان با فروتنی و انتظار به او و کلیسایش روی بیاورید. خدا شما را خواهد شنید و با محبت فراوان شما را خواهد ریخت.

آن عروس، آیا زیبا نیست؟

وقتی ۲۰۰ قلب متحد در خداوند می تپد

و زندگی ای که از بهشت می آید

این بُعد را لمس می کند

آیا او زیبا نیست؟

با لبخند نگاهی سریع به صورت دوست داشتنی عروس انداخت

و هر کس که آن را دیده است

هرگز نمی تواند فراموشش کند

قدیسان خدا عبادت می کنند - عبادت می کنند

و گناهکاران، در عجبند - در عجبند

آیا او زیبا نیست؟

تمام خلقت نفس در سینه حبس میکنند

خیلی وقت است به انتظارند

اکنون در آستانه هستیم

در نور چهره درخشانش

ما ترک ها را در اعماق تاریکی دیدیم

بر ستون های امپراتوری دروغ

بهشت منتظر است، آماده است

پدر در حسرت ما آه می کشد

آفرینش می نالد: تا کی صبر کنیم؟

دروازه های انبار آماده ریختن هستند

اما جهان باید صبر کند تا همه ما رها شویم

آیا او زیبا نخواهد شد؟

وقتی دو میلیون قلب متحد در خداوند می تپد

زمانی که تمام حواس پرتی های ما

به شوق او ذوب می شوند

آیا او زیبا نخواهد شد؟

ملکه جنگجو - یوغ برابر برای خداوند متعال

زیر پا گذاشتن اژدها

لبریز کردن زمین با بهشت

و قلب داماد ما با شادمانی

بهشت منتظر است، آماده است

پدر در حسرت ما آه می کشد

آفرینش می نالد: تا کی صبر کنیم؟

دروازه های انبار آماده ریختن هستند

اما جهان باید صبر کند تا همه ما رها شویم

- دانیال

----

۶۰ “خداوند روز سبت”، در بسیاری از موارد، تصور متفاوتی از معنای “سبت را مقدس نگه دارید” نسبت به علما داشت. یوئیل، فصل دوم، هرگز توسط علما به معنای آن چیزی که روح القدس در اعمال رسولان، فصل دوم گفته بود، تفسیر نشده. اگرچه همه کتاب‌های مقدس - صفحه به صفحه عهد عتیق - به مسیحا اشاره می‌کنند و در مورد آن پیشگویی می‌کنند، تعداد کمی بر اساس دانشی که در رویکرد “علمی” به کتاب مقدس به دست آمده بود،از عیسی پیروی کردند. تا جایی که میدانیم تنها یک مرد بود که از “طبقه دانشوران” بود که همان مسیحایی را که واعظان درباره آن مطالعه کرده بودند، آموزش داده بودند و منتظرش بودند را، رد نکرد! یوسف اهل آریماتیا

آرزوی خدا این است که ما در کلام او “بمانیم” - خانه مان را بر آن بسازیم، نه اینکه آن را تحلیل کنیم. سپس، مانند اعمال رسولان ۲، به روح القدس اجازه دهید تا در زمینه نیاز ما بگوید: “این همان چیزی است که توسط…” عیسی، زنده در میان قوم خود، گفته شد که کلید دانش است. او “همه حکمت و وحی” است. به جای تدوین داربست آخرت شناختی و دیگر اعتقادی خود برای رسیدن به خدا، بیاید فقط با او قدم برداریم!

متی ١١: ۲۵-۲۷

در آن زمان عیسی گفت: “ای پدر، ای پروردگار آسمان و زمین، تو را می ستایم، زیرا تو این چیزها را از خردمندان و دانشوران پنهان داشتی و به کودکان آشکار کردی. بله، پدر، زیرا این مایه‌ی خوشحالی شما بود.

“همه چیز توسط پدرم به من سپرده شده است. هیچ کس پسر را نمی شناسد جز پدر، و هیچ کس پدر را نمی شناسد، مگر پسر و کسانی که پسر می خواهد او را برایشان آشکار کند.”

 

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon