Pang-araw-araw na Tunay na Buhay sa Simbahan

Kakaiba man, ang video na ito ay walang kinalaman sa format o pamamaraan, at may kinalaman sa kung paano natin tinitingnan si Hesus at ang Buhay at ang Mundo sa paligid natin - sa ating pang-araw-araw na buhay. Tara na!

Sinabi ni Hesus na ang Kanyang Simbahan ay mailalarawan bilang malalim, pang-araw-araw na relasyon - kasing lapit ng "isang daang ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, lupa, pag-aari, at Buhay na Walang Hanggan nang Magkasama." At sinabi Niya dito, na ang “Pintuan ng Impyerno” ay hindi kayang labanan ang naturang pagsalakay!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
Pilipino Languages icon
 Share icon