Impilo yeSonto yeqiniso yansuku zonke

Okuxakayo ukuthi le vidiyo ayihlangene neze nefomethi noma indlela yonkwenza. Kuhlobene konke nokuthi simbheka kanjani uJesu kanye nokuPhila kanye noMhlaba osizungezile - ezimpilweni zethu zansuku zonke. Masibe njalo!

UJesu wathi iBandla Lakhe lizochazwa njengobudlelwano obujulile, bansuku zonke njengobusondelene "nomama abayikhulu, abafowethu, odadewabo, imihlaba, impahla, kanye nempilo ephakade Ndawonye." Futhi wathi ngalokhu, ukuthi "Amasango Esihogo" awakwazi ukumelana nokuhlaselwa okunjalo!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
isiZulu Languages icon
 Share icon