Cuộc sống giáo hội Chân Chính hàng ngày

Trớ trêu là Video này chẳng có gì thực sự liên quan đến cách thức hay phương pháp, và mọi thứ chỉ liên quan đến cách chúng ta nhìn về chúa Giê Su về cuộc đời và về thế giới quanh mình – trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy như vậy!

Chúa Giê Su đã dạy rằng giáo hội của ngài sẽ được miêu tả là những mối quan hệ hàng ngày sâu sắc và mật thiết như thể là “hàng trăm người mẹ, người anh em, người chị em, như đất đai, lãnh địa và muôn đời cùng nhau.” Và người cũng dạy rằng “Cánh cổng địa ngục” không thể nào chịu nổi một sự tấn công như vậy.

29/5/2014

jesuslifetogether.com
Tiếng Việt Languages icon
 Share icon