ชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงในทุกวัน

ที่น่าขันและย้อนแย้งก็คือว่า วิดีโอนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบหรือวิธีการเลยจริง ๆ ทุกอย่างอยู่ที่ว่า เรามองเห็นพระเยซู ชีวิต และโลกรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรต่างหาก ปล่อยให้เป็นเถอะ!

พระเยซูตรัสว่า ศาสนจักรของพระองค์น่าจะได้รับการอธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในแต่ละวัน ซึ่งเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมเช่นเดียวกันกับ "แม่นับร้อยคน พี่ชายน้องชายนับร้อย พี่สาวน้องสาวนับร้อย แผ่นดินนับร้อย ทรัพย์สมบัตินับร้อย และชีวิตนิรันดร์ร่วมกันนับร้อย" และพระองค์ก็ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ว่า "ประตูนรก" ไม่สามารถต้านทานการโจมตีเช่นนี้ได้!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
ไทย Languages icon
 Share icon