Unsay buot Ipasabot sa Mahimong Usa ka Pari

29/8/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 53.10MB

 1. Walay Pinasahi nga Titulo - Kitang Tanan Pari
  Time:
  04:54
  File Size:
  4.33MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Alagari ang Katawhan ug Tabangi ang Matag-usa nga Mahimong Sama ni Kristo
  Time:
  06:52
  File Size:
  6.36MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Pagsulbad sa mga Problema
  Time:
  05:52
  File Size:
  5.48MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Kun Adunay Duha o Tulo nga Magkahiusa...si Hesus Muanha Usab!
  Time:
  06:17
  File Size:
  5.81MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Ang Maanindot nga Hiraminta
  Time:
  02:29
  File Size:
  2.56MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Dawata ang Kutsilyo...para sa Kaayuhan
  Time:
  03:39
  File Size:
  3.57MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Ari aron Muhatag!!
  Time:
  04:46
  File Size:
  4.47MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Walay Pagpakaaron ingnon, OK?
  Time:
  02:25
  File Size:
  2.5MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Ayaw Elubong ang Imong Talento
  Time:
  06:41
  File Size:
  6.17MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Gusto Niyang Magpamuhat ug mga Kahibulongang Butang
  Time:
  02:54
  File Size:
  2.9MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Hangyua Sila sa Pagpuyo Isip nga Usa Ka Pari
  Time:
  02:55
  File Size:
  2.92MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Kung Asa si Hesus...Walay Salang Magpabilin
  Time:
  06:29
  File Size:
  6.03MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
ceb_balik_sa_sukaranan.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon