Chikhalidwe cha Mulungu

7/1/2007

Download Entire MP3 Album | File size: 37.99MB

 1. Udindo wa Amayi Muchikhalidwe Muufumu
  Time:
  11:06
  File Size:
  5.17MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Kutumikira Tsiku ndi Tsiku Monga wa Nsembe
  Time:
  11:07
  File Size:
  5.18MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Funso
  Time:
  03:17
  File Size:
  1.59MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Yesu Anapereka Chifuniro Chake ku Chifuniro cha Atate
  Time:
  06:54
  File Size:
  3.25MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Kufunika kwa Funso la Miyambi
  Time:
  03:24
  File Size:
  1.65MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Sankhani Kuyandikira Pafupi
  Time:
  09:53
  File Size:
  4.61MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Malamulo a Ufumu
  Time:
  08:00
  File Size:
  3.75MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Chichewa Nyimbo
  Time:
  02:52
  File Size:
  1.4MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Moyo Ndiwogawidwa Osati Kuphunzitsa
  Time:
  08:57
  File Size:
  4.18MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Uthenga wa Nthawi Yake
  Time:
  01:36
  File Size:
  0.82MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Ndife Othokoza
  Time:
  09:59
  File Size:
  4.66MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Timakutengani Mumiyoyo Yathu
  Time:
  03:34
  File Size:
  1.73MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon