YESU, YESU ndi Chipangano Chatsopano

7/1/2007

coming soon

Download Entire MP3 Album | File size: 53.09MB

 1. Ndiwamoyo , Sanafe
  Time:
  07:23
  File Size:
  3.47MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Musakayikire Yesu
  Time:
  07:28
  File Size:
  3.51MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Chipangano Chakale Chakwanilitsidwa
  Time:
  08:01
  File Size:
  3.76MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Chipangano Chakale ndiyo Malowedwe Athuntu
  Time:
  03:20
  File Size:
  1.61MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Yesu Ndiye --------Sabata Lathu
  Time:
  03:59
  File Size:
  1.91MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Aheberi 4 ndi Akolose 2
  Time:
  02:58
  File Size:
  1.45MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Yesu ndiye Anapangitsa Chipambano
  Time:
  06:09
  File Size:
  2.91MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Kudzakwaniritsika
  Time:
  06:03
  File Size:
  2.86MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Anakalemba Bwanji Luka za ChiKhristu Cha lero
  Time:
  07:04
  File Size:
  3.32MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Udindo uli kwa a Mantha
  Time:
  04:00
  File Size:
  1.92MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Tiwatche a Sayansi
  Time:
  08:04
  File Size:
  3.78MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Kudzipereka ku Kunyema Mkate
  Time:
  06:19
  File Size:
  2.98MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 13. Pamwamba pa Miyoyo Yathu Muzonse
  Time:
  02:14
  File Size:
  1.11MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 14. Kusunga Abale Munthawi ya Njala
  Time:
  07:41
  File Size:
  3.6MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 15. Tiwone MWANA Wake!
  Time:
  04:32
  File Size:
  2.17MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 16. Yang anani ndipo Muwone Mthunzi Weniwen
  Time:
  06:54
  File Size:
  3.25MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 17. Wonani Moyo Wanu
  Time:
  05:00
  File Size:
  2.38MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 18. Yesu si Mtengo Wokometsera
  Time:
  11:24
  File Size:
  5.31MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 19. Adzamanga Mpingo Wake/Olimba
  Time:
  03:43
  File Size:
  1.79MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon