KDO JE JEZUS?

Tako prosim, potegnimo ven ta umski predalnik z nalepko »Jezus Kristus« in preglejmo njegovo vsebino. Dajmo Jezusu pošten odgovor za njegovo pošteno vprašanje. Kdo pravimo, da je?

4/8/1998

Počasi se je iztekalo Jezusovo življenje na zemlji. Tri leta je praktično vsako uro preživel z malo število mož in žena. Skupaj so veliko doživeli – osuple čudeze, globoka učenja in sovražna nasprotovanja. A sedaj je bilo očitno, da je bilo nekaj težkega na Jezusovem umu. Zapustil je množice in velika mesta, pustil za sabo vasi Galileje in tako odšel s svojimi učenci na mesto ob obali, Cezarjeva Filipija. Zbral je vse svoje prijatelje okoli sebe, jih globoko pogledal v oči, zajel sapo in jih vprašal: »Kdo ljudje pravijo, da sem?«

Njegovi prijatelji, so po vsej verjetnosti v ponosu, da je njihov popularen učitelj vzbudil tako veliko pozornosti, ponovili najkasnejša obrekovanja. Jezus je bil »prerok«, mogoče celo star prerok iz preteklih stoletij, ki je prišel nazaj k življenju! Ali pa mogoče reinkerniran Janez Baptist, ki je bil predkratkim umorjen!

Jezus je počakal, da so se vsa norčevanja umirila, in da se je zadnji smeh spremenil v tišino. Držal je pogled na svojih učencih še nekaj nadaljnih trenutkov in jih na to vprašal najpomembnejse vprašanje, ki so ga kdaj koli šlišali. »Kaj pa vi,« je rekel »kaj vi pravite, da sem?«

Vedel je kako so delovali, na zunaj in na vznotraj. In vedel je, kako bi mi delovali. Vedel je, da ga lahko ljudje, kot sva jaz in ti, vidijo brez tega, da zares razumejo kdo je, ga slišijo brez tega, da zares poslušajo to, kar ima povedati, in da se lahko družijo okoli njega, brez tega, da ga zares želijo poznati. In tako je Jezus izzovel vsako predvidevanje in je šel preko vsakega »Ja, seveda...« in je direktno vprašal: »Kdo pa vi pravite da sem?«

V zahodni kulturi, smo vsi mi bili znova in znova izpostavljeni podobi Jezusa Kristusa. V prazničnih klišejih,... televizijskih programih, bibličnih zgodbah,... nalepkah in slogih,... prazničnih bogoslužjih,... in celo v grdih besedah in grdih hecih. Tudi mi smo, zavestno ali nezavstno, razvili en kup predvidevaj o tem, kdo je ta Jezus. Imamo svoje teorije o tem, kdo je bil in za kaj je stal. Imamo svoje ideje o tem kako se on (če se sploh) dotika naših sedanjih življenj.

Tako prosim, potegnimo ven ta umski predalnik z nalepko »Jezus Kristus« in preglejmo njegovo vsebino. Dajmo Jezusu pošten odgovor za njegovo pošteno vprašanje. Kdo pravimo, da je? Veliki učitelj moral? Osnutek nekoga z domišlijo? Zabavna tradicija, kot Božicek ali pa velikonočni zajček? Religijozna ikona? Nepomembna oseba iz zgodovine? Ali pa je veliko več kot to? Kaj bi bil tvoj oseben odgovor? Kaj si naredil iz Jezusa v svojem srcu?

Skupaj si vzamimo nekaj minut in pojdimo skozi naš kup predvidevanj. Poglejmo vsako predvidevanje skozi oči teh, ki so ga najbolj poznali. Mnogi so bili prisotni, ta dan v Cezarjevi Filipiji in pričevanja teh ljudi zaslužijo našo spoštovanje. Mnogi od teh mož in žena, katerih pričevanja so zapisana, v tem kar mi danes imenujemo nova zaveza, so šli v svojo smrt, preko nasilnih, sovražnih nasprotovanj. In to brez kakeršnega koli dvoma v tem, kar so tako trdo oznanjali.

Ni mogoče, da teh par strani pravično prikažejo vprašanje Jezusove identitete in pomebnosti. A namenimo pazljivost iskrenemu pričevanj teh mož in žena. In ko beremo, se dajmo vprašati: Če je to kar so rekli res, kaj to pomeni za moje življenje?

JEZUS JE BOG

Poskušaj si predstavljati bitje, ki nasprotuje vsaki domišliji. Oseba, ki je brez začetka in konca, katere obstoj se neskončo, vrtoglavo steguje v obe smeri. Tako obsežno bitje, da če bi prelomil vsako pravilo fizike in šel mimo neštetih galeksij, do roba našega vesolja, ki se širi, bi bil on že tam pred teboj in bi te tako čakal. Tako močna volja , da tudi minimalno hotenje ne more biti ustavljeno, če prav ji vse stvarstvo nasprotuje. Um tako neizmeren, da niti elektron, ki se vrti okoli atoma v najbolj zakotnem delu celega vesolja, ne more uiti njegovi pozornosti. Ta oseba, ki smo se jo poskušali (ne preveč uspešno!) predstavljati je Bog. In ta oseba ima ime.

Jezus

Ti, ki so spoznali učitelja iz Nazareta, so ga brez sramu oznanjali. Govorili so o Jezusu kot: »Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom.« (Filipljani 2:6) Nekako, zbrana v ta popoln človeški paket, je bila neizmerna narava Boga v vsej svoji osupljivi karakteristiki. Prav pred njihovimi lastnimi očmi je bil pogled, ki ga nikoli prej še niso videli: »Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva,... Bog je namreč hotel, da se je v njem našelila vsa polnost.« (Kolo*ani 1:15,19) Ta mož je bil točno tak kot Bog. Bil je neločljiv od Boga, kot je svetloba, ki žari od sonca neločljiva od svojega sijaja. »On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja.« (Hebrejci 1:3)

Jezusov prijatelj, ki mu je bil zelo blizu tistih nekaj let, ko je bil Jezus v središču pozornosti, je povzel svoje prepričanje o Jezusu v tri kratke fraze: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Janez 1:1) Jezus ni le učil o Bogu, ali pa poskušal pokazati primer Boga, ali pa le dal obljubo, da lahko vodi nekoga h Bogu. Jezus je bil Bog. Nezaslišne besede! A to so bile besede, ki so bile izrečene od človeka, ki je zelo dobro poznal Jezusa, in ki je hodil zelo blizu njega.

In ta mož iz Galileje? Kaj pa je on rekel o sebi? Govoril je preprosto in jasno. »Kdor je videl mene, je videl Očeta.« (Janez 14:9) Ni bilo človeškega učitelja, ki bi kdaj koli oznananjal tako stvar – ali pa bi si drznil oznanjati kaj takega. A Jezus jim je rekel: »Poglejte mene in lahko rečete, da ste videli Boga.«

JEZUS JE NAŠ STVARNIK

Moderni znastveniki, ki se trudijo slišati odmeve in šepetanja porekla vesolja, so odkrili čas, ko ni nič obstajalo. Nič. Vesolje je bil manj kot prazen prostor. Ni bilo prostora, da bi kaj sploh bilo prazno. Vse kar je obstajalo je bila le samo točka, brez dimenzij in velikosti. Nenadoma je vesolje skočilo v obstoj, in začelo pulzirati z energijo in maso. Ogromne sile so, v vsako smer kamor lahko pogledamo, nekako oblikovale ta brez izrazen kaos v lepoto, namen in red. Nekako je nič postalo nekaj, in ta nekaj je postal glas ljubljenega in nasmeh dojenčka.

Jezusovi prijatelji so vedeli, da se vse to ni zgodilo po naključju (kot bi nekateri znastveniki hoteli, da veruješ). Verovali so, da je on to naredil. Po veri so razumeli »da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.« (Hebrejci 11:3) Pričevali so, da je njegova sveta beseda prinesla svetove v obstoj, in da je njegova modrost napolnila stvarstvo z namenom in usmeritvijo. Mislili so, da mu mi osebno dolgujemo naš obstoj.

»Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove.« (Hebrejci 1:1) Oseba, ki jo poznamo kot Jezus je nas stvarnik. »Vse je nastalo po njej (Bozji besedi) in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.« (Janez 1:1)

Zakaj obstajam? Ti, ki so najbližje poznali Jezusa, bi ti odgovorili: »Zato ker te je on ustvaril zanj!« »Kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.« Naredil te je ZANJ! Ti ki so živeli z njim so oznanjali: »On je naš stvarnik.«

JEZUS DRŽI VSE VESOLJE SKUPAJ

Nekateri so si predstavljali neosebnega, oddaljenega stvarnika, ki je ustalil vesolje, da se vrti okoli in se je nato umaknil v odaljeno ugodno izhodiščno točko, kjer čaka, da se vse zmaje in prevrne v konec. A ti, ki so zares poznali Jezusa so vedeli drugače!

Njihovo prepričanje? Ja, Jezus je Bog. On je spregovoril vesolje v obstoj. A on je še vseeno zelo udeležen. V bistvu naš nadaljni obstoj vesolja je odvisen od Jezusovega vzdrževanja! »On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno veličastja.« (Hebrejci 1:3) Brez Jezus bi vse razpadlo. »On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse.« (Kolosani 1:17)

Ne glede na to kako samo sposobno se obnašamo in kako samo zanašajoče se počutimo, vsak naš naslednji dih in naslednji utrip srca je odvisen od njega.

JEZUS IMA VRHOVNO OBLAST

Zaradi pričevanja njegovih prijateljev, je »vidna« stran Jezusove karjere je postala dobro znana. On je živel, ljubil, učil, in ozdravljal tri leta. Ljubosumni ambicijozni religijozni voditelji so igrali na paranoji javne oblasti, da bi lahko umorili Jezusa. Usmrtili so ga kot navadnega kriminalca z krutim mučenjem. A kakor koli tretji dan je njegova druščina našla prazen grob. Preko naslednjih šest tednov jih je Jezus začel obiskovati, tako posamezno kot v skupini, vse skupaj okoli petsto ljudi. Ti so ga videli, jedli z njim in se z njim pogovarjali.

Do sedaj smo bili v znanem območju. Hollywood in velikonočna televizija nam je ponovila »najboljšo zgodbo, ki je kdaj koli bila povedana« zadostikrat, da večina ljudi na zahodu pozna ta osnovna dejstva.

A tam je veliko več! Jezusovi učenci so nam prav tako povedali kaj se je zgodilo z njim po vstajenju od mrtvih. »Sam sebe je ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom.« (Filipljanom 2:8-9) Glede na njihovo pričevanje Jezus prav ta trenutek sedaj, zaseda najvišji prostor, v ustanovljenih in neustanovljenih prostorih. Njegovo ime nosi večjo težo, čast, in avtoriteto kot katero koli drugo ime. Noben mislec, učitelj ali pa voditelj na svetu, noben angel, demon ali pa sila v duhovnem svetu, se ne more soočiti z nadvlado Jezusa Kristusa, sedaj in za vedno. Bog je uporabil veliko moč, da je lahko dvignil Jezusa od mrtvih. A ta moč ni nehala delovati, ko je Jezus prišel k življenju! Dvigala ga je višje in višje, dokler ni dosegel prostor neizzvane avtoritete. »Kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.« (Efežani 1:19-21) Lahko je, da Jezusov vzpon na najvišje mesto ni tako znano kot je njegova smrt na križu ali pa njegovo vstajenje od mrtvih, a glede tega vzpona so bili tisti zgodnji opazovalci zelo nepopustljivi. »Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno veličastja.« (Hebrejci 1:3) »In on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.« (Kološani 1:18)

Ti možje in žene nas soočajo z oznanjanji, ki imajo izredne posledice. Kaj bomo mi naredili s tem Jezusom?

VSAKO KOLENO BO POKLEKNILO JEZUSU

Da zavzamemo veličastno oznanjanje tistih prisotnih:

—Jezus je bil Bog! Jezus je Bog! In vedno bo Bog!

—Ustvaril je nebesa, zemljo, sile, moči,—vse v celem stvarstvu. In do tega dne, ohranja njih in vsako bitje, ki je v teh prostorih, vključno s teboj in menoj.

—Odvrnil je vsako priložnost in pravico glede tega, da je bil v enakosti z Bogom. To je namerno naredil, začasno, zato da je lahko postal eden od nas. Njegov oče je nagradil njegovo poslušnost in žrtvovanje s tem, da ga je povišal v najvišji prostor v vesolju. In mu dal ime, ki je nad vsakim drugim imenom.

In kaj Jezus dela sedaj?

On vlada!

»V Kristusu bodo vsi oživljeni, ...  Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge.« (1 Korinčanom 15:22-25) In za ostali čas zgodovine, se bo Jezusova avtoriteta preko vsega stvarstva, angelov, demonov, sil in moči in tebe in mene, le poviševala. Na koncu se bo vsaka sila, vključno s smrtjo podredila njegovi avtoriteti. On bo nato zbudil vse te, ki so ga voljno sprejeli in bo predal to kraljestvo ljudi (prijateljev) očetu.

In nato bodo vstali vsi ostali. V soočenju z Jezusovo avtoriteto, ki je neizvana bodo vsi ponižani! Naj močnejši diktatorji, najponosnejši vladarji na zemlji bodo ponižno padli na kolena in priznali, da je Jezus Gospod. Neomahljiv sovražnik, ki se je spremenil v Jezusovega prijatelja je takole dejal: »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.« (Filipljanom 2:9-11)

Glede na to pričevanje Jezusovih prvih učencev, bo moje koleno pokleknilo pred njim, in moj jezik bo priznal njegovo vlado. In tako bo tudi tvoj! Prej ali slej bomo vsi priznali kdo ZARES Jezus je. Odločitev ali ga bomo ljubeče sprejeli sedaj, ali pa čakali, da bo prepozno je odločilna!

ZAKAJ JE BIL TAKO IZKLJUČEN?

Osredotočili smo se na to kaj so Jezusovi prijatelji in učenci govorili o njem. In vsi dokazi so kazali in se vedno kažejo, da je bil njegov lasten pogled v popolnem strinjanju z njihovim. Poslušaj nekaj njegovih radikalnih izjav. Če si jih že prej šlišal, se pretvarjaj, kot da jih bereš prvič. Naj te njihov vpliv popolnoma zadane. »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« (Janez 14:6) Ah, Jezus je trdil, da je edina pot do Boga! In ni se zagovoril, zato ker se je znova in znova ponavljal. »Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Janez 10:7-9)

Ali Jezus zares pravi, da nobena druga oseba, religijozni voditelj ali kdor koli drug nima sposobnosti razodeti Boga? »Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.« (Matej 11:27)

Mogoče se ta izjava sliši žaljiva. A dajmo jo v vsebino z pričevanji, ki smo jih pravkrat slišali. Zato ker Jezus je točen izraz Boga, on lahko razodane Boga kot nihče drug. Zato ker vsa božja polnost živi v Jezusu, njegove besede morajo imeti to enako polnost. In zato ker je Jezus bil povišan na naj višje mesto, z imenom ki je nad vsakim imenom, nobeno drugo mnenje, domnevanje ali pa filozofija nima prav hudo velikega pomena.

Jezus ni le trdil, da govori resnico. On je trdil, da je resnica. Ni nam obljubil, da nam bo pokazal pot. Rekel je, da je pot. In za Boga te izjave niso ne predrzne ne nore. Preprosto so resnične!

ALI NISO VSE RELIGIJE V BISTVU ENAKE?

Vem, da je to področje, ki sporoži zmedo med nekaterimi, ampak to je ZELO pomembno! Človeski um in nadledvična žleza sta močna, in to MORAŠ imeti v mislih ko se soočiš s temi stvarmi. Dejstvo, da nekdo čuti rdeča lička in toplino vse okoli, ko se ziblje na glasbo, ritual ali pa dinamiko skupine in se njegova depresija zmanjša zaradi izločanja hormonov, to še ne pomeni, da je Bog prisoten. Zagotovo moraš priznati, če si nepristranski in iskren, da transcendentna meditacija, pogovori z duhi voditlji med tem ko poslušas petje čričkov in slapov, dobro sporočilo, čas z kiropraktikom, srebrna ura, ki te počasi hipnotizira, neupravičen optimizem tekača ali pa exctazy za 30 dollarjev,...vse to ima isti dokumentiran učinek, kot veliko 'religij'.

V zgodovini je bilo premaganje depresij ljudi doseženo na veliko načinov. Religija, »opij ljudi«, je bila dolgo uporabljena pri ljudeh v vsakih kulturah , kot mazilo za zavest in psiho. Človeske emocije in sentimentalnost NE smeta biti zamenjani za BIBLIČNO KRŠČANSTVO. Bodimo realni. Vsaka svetovna religija ima nekaj za 'ponuditi', drugače tam ne bi bilo miljonov privržencov teh religij. Od hare krišne do vudu, katoličanstva, muslimanstva, nove dobe, budizma,... Je zelo razširjena zmota, da so vse religije enake, vse učijo iste morale in vse govorijo o istem Bogu. Glede na ta pogled, si lahko izbereš svojo religijo kot si oseba v vrsti za kosilo izbere svojo hrano. Glede na svoje osebne nagnjenosti in kulturne udobnosti. A glede na Jezusove lastne bessede, to ne more biti tako. Jezus ne bo odobril, da je le izbira med vrstami jedi. V resnici bi moral biti cela pojedina!

Res je, da vse religije niso enake. Vzhodne religije so precej raznolike, a na splošno učijo, da je Bog sila, brez imena in osebnosti, in obstaja v vseh stvareh. Cilj je, da se odrečeš svoje identitete in postaneš eno s to brez-umsko stvarjo. V nasprotju so religije plemenov nagnjena, da verujejo v osebne bogove, cel kup bogov. Najbolj pomembni bogovi so pogostokrat predniki osebe, katera mora dati in zadovoljiti tega boga z rituali in darovi. Zahodne religije (vključno z nekaterimi, ki nosijo ime krščanstvo) najbolj poudarjajo delati dobra dela, ki ti zaslužijo nagrado večnosti, od nenaklonjenega Boga. Mi zahodnjaki imamo nagnjenje, da smo zelo neodvisni in orintirani na cilj, in to celo v naših religijah.

Toda veš kaj? Stvarnik Bog se je odločil, da bo postal eden izmed nas. Hotel nam je omogočiti pot po kateri ga lahko spoznamo, s tem da je postal pot. On sedaj vlada, in njegova vlada raste vsak trenutek. In vsi ti, ki ga poznajo te spodbujajo, da sedaj poklekneš svoje koleno pred njim. Pridi ga ljubiti in ga spoznati. Njegova vlada bo kmalu dokončana. Osredotoči svoje življenje okoli ljubeče posvečenosti tej osebi, in ti tako ni treba igrati celo igro religije. In če je Jezus govoril resnico, potem tako ali tako ni možno zmagati pri tej igri!

V Svetem Pismu so življenje, učenja in POTI našega Gospodarja Jezusa ta, ki definirajo naša življenja in učenja in poti. 'CERKVENI OBREDI' NISO KRŠČANSTVO!! 'Cerkveni obredi' (naprej splanirani program, naprej pripravljeni govori, glasba, bogoslužja, monotono petje, red dogajanj) nasprotuje in krši Jezusova učenja in dokumentirani način njegovega življenja s svojimi učenci, v njegovem času in tudi SEDAJ!!! (On je VSTAL in je ISTI! In sedaj NE spreminja svojega obnašanja do svojih učencov.) Ali res veruješ, da je monotono pel z njimi, gorel dišave, bral in čakal na njihov avtomatičen odgovor, pel naprej pripravljene pesmi, vadil v naprej, objavil kaj bo govoril, ali pa nosil posebna oblačila za 'tedensko bogoslužje'?? Ali je ON kdaj vadil svoje govore pred zrcalom, ali pa iz svojih zapiskov? Dej no!!) in bolečine, 'Cerkveni obredi' hirarhije, tradicije ljudi in vse to ... NISO ta pravi prostor kamor nas je Jezus povabil, ne glede na to kako 'dobro' deluje na naše emocije in za naše bolečine. Kaj nam koristi, da se naučimo LETETI??!! »Neizmerna radost, polnost SLAVE«, »moč neuničljivega življenja«, »Reke žive vode, ki tečejo od znotraj«??!! Božje poti so najboljše. Ni dvoma o tem!

KAJ BOŠ NAREDIL Z JEZUSOM?

Vrnimo se v mesto ob oblali, kjer je Jezus zbral vse svoje učence. Izziv njegovega vprašanja: »Kaj pa ti praviš? Kaj ti praviš, da sem?« še vedno doni v njihovih ušesih. En mož spregovori s prepričanjem: »Ti si Kristus, sin živega Boga.« In sedaj se mora vsaka oseba v tej skupini bojevati s tem vprašanjem. Kot smo videli, so vsi enotno prišli do istega zaključka. Jezus je Kristus; beseda preprosto pomeni maziljen kralj ali vladar.

Jezus je bil navdušen nad tem odgovorom. »Blagor ti, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« Življenja sedečih v krogu, ki so sprejeli ta odgovor niso nikoli več bila enaka.

In sedaj preko milj in stoletij, Jezus obrne svoj obraz od tiste male skupine prijateljev in pogleda nas v oči. Za kratek trenutek nas tiho preiskuje in nato nas vpraša isto vprašanje, ki spremeni življenje: Kdo praviš, da sem?

Kaj je tvoj odgovor?

Ali se boš odzval na svoj odgovor? Če zeliš biti svoj kralj potem boš moral rešiti svojo dušo pred večnim peklom o katerem je Jezus pogostokrat govoril. Nimaš veliko šans, da ti bo uspelo. V bistvo nič. Tako boš moral živeti in umreti s svojo odločitvijo in sprejeti posledice tvoje znane upornosti proti Bogu.

Če po drugi starani odgovoriš: »Jezus je kralj! On je Gospod! On je stvarnik in vreden vsakega slavljenja in vreden da ga ubogam kot svojega vse v vsem.«, ali boš potem tudi živel tako, da to res veruješ? Lahko odideš od tu, odpuščen vsega kar si kdaj koli storil v svojem celotnem življenju. Lahko odideš z pričakovanjem na poročno pojedino jagnjeta, ki se bo zgodila ko stopimo v objem Boga in imamo delež z vso njegovo slavo. Odločitev, ki jo sprejmeš, ko sediš tam je, ali bos šel naprej s svojim srcem kot vlačuga ali pa boš šel naprej s svojim srcem kot devica. S svojim življenjem, mrtvim v vseh predstopkih,.. ali pa živim Jezusu Kristusu. Zasužnjenim hudiču kot otrok jeze, .. ali pa otrok Boga in sodedič z Kristusom v vseh bogastvih Boga. To je najbolj praktično kot ti lahko povem. Ne verujem, da boš imel drugo priložnost, ki bo bolj preprosta in naravnost povedana. Bog nas ne udari s strelami. Dovoli nam, da naredimo preprosto odločitev.

Sedaj prepogni svoje koleno. Ni važno kdo gleda. So le minljivi ljudje. Par kil ogljika in vode v vreči kože. Ne skrbi o njihovem mnenju. Ne morejo narediti nič, da bi rešili tvojo dušo ali te oškodovali. A če te Jezus Kristus, Gospod nebes in zemlje kliče...potem poklekni svoje koleno!

Zgradi na skali, ki daje v prakso njegovo besedo. Če kdar koli šlisiš nekaj o tem kar Jezus pravi, potem danes naredi nekaj glede tega. Prizadevaj se spremeniti za Jezusa. Ne le misliti o njih. Nekaj naredi. Jezus je rekel, da tako delovanje je »grajenje na skali.«

In sedaj najdi druge, ki niso le nedeljski obiskovalci religijoznih stavb, ampak najdi te cerkve in ljudi, ki zares živijo brez kompromisa, vsak dan. Vredno je vsega. Naredi!

DZ

 

jesuslifetogether.com
Slovenščina Languages icon
 Share icon