Balik sa Sukaranan

Gesulti nga walay pagpangandam ngadto sa matag bario

Sinulat gekan sa pipila ka mga espesyal nga panahon sa panagtigom didto sa Afrika, gesulti kini nga walay pagpangandam sa matag bario. Sa sulod niining mga panid, makaplagan ang pipila ka mga Tubag sa mga masulub-ong kagubot ug bakak nga anaa sa kultural nga kristiyanismo. Walay mga gimik, Krus lamang. Magkauban.

6/1/2003

Unsay buot Ipasabot sa Mahimong Usa ka Pari

 

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon