Devedi Living'isitoni Ndi Mkate Ochokera Kumwamba

Chilemba Village

8/9/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 28.24MB

 1. Tidziwane wina ndi Mnzake
  Time:
  07:02
  File Size:
  2.11MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Mkate wa Moyo
  Time:
  03:57
  File Size:
  1.23MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Mkate Umodzi
  Time:
  11:57
  File Size:
  3.51MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Kudya mkate wokondana wina ndi mzake
  Time:
  07:02
  File Size:
  2.11MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Chichewa #1
  Time:
  05:13
  File Size:
  1.59MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Mpingo monga banja (gawo lo yamba)
  Time:
  01:13
  File Size:
  0.44MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Chichewa
  Time:
  10:09
  File Size:
  3MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Mpingo monga banja (gawo lo chiwiri)
  Time:
  05:30
  File Size:
  1.67MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Chichewa #2
  Time:
  01:55
  File Size:
  0.64MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Mpingo monga banja (gawo lo chitatu)
  Time:
  04:36
  File Size:
  1.41MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Amen ndiyekuti zikhale choncho!
  Time:
  00:51
  File Size:
  0.34MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Kumanga njira ya Yesu
  Time:
  03:39
  File Size:
  1.14MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 13. Chichewa Funso
  Time:
  03:39
  File Size:
  2.59MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 14. Mmene mungadyere Mkate woonawu
  Time:
  06:33
  File Size:
  1.97MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 15. Yohane 14:15-20
  Time:
  02:35
  File Size:
  0.83MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 16. Yesu Mkate Mwa ife
  Time:
  06:15
  File Size:
  1.88MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 17. Ndemanga M'chichewa
  Time:
  05:57
  File Size:
  1.79MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon