Kubwelera ku chiyambidwe

4/8/2003

 1. Mkwatibwi Akonzekera
 2. Kuchotsa Zipupa
 3. Zimathandauza Chiani Kukhala Wa Nsembe
 4. Yesu Yekha Ndiye Bwana
 5. Devedi Living'isitoni Ndi Mkate Ochokera Kumwamba
 6. Mulungu Wa Dongosolo Ndi Aefenso 4
 7. Maziko A Yesu
 8. Nyumba Ya Mulungu
 9. Mtima, Moyo, Maganizo Ndi Mphamvu
 10. Mapelekedwe A Ndalama Mu Ufumu Wa Mulungu
 11. Kufunduka Kwa Gulugufe
 12. Zochitika Mu Dziko La Chipembedzo
 13. Madziko Anayi A Choonadi
 14. Kubowoleza Kwa Ulemerero
 15. Mipando Isanu
 16. Kudzadzidwa Ndi Mzimu Woyera Pamodzi!!!
 17. Kudzodza Kwa Wonse Yesu Ndiye Banja
 18. Ubatizo Wa Yesu
 19. Kuyembekeza Pa Ambuye M'moyo Athu
 20. Mzimu Wotengeka Tengeka

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon