TSOPANO...PITA

(Lilongwe)

6/10/1999

Download Entire MP3 Album | File size: 42.45MB

 1. Zopatsidwa za moyo
  Time:
  02:55
  File Size:
  0.93MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Chichewa tembenuza
  Time:
  04:19
  File Size:
  1.33MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Agalatiya 4:10-11
  Time:
  02:20
  File Size:
  0.76MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Yesu akapita ku Kachisi?
  Time:
  01:56
  File Size:
  0.65MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Kuchisi ----Kosodzolamo
  Time:
  09:06
  File Size:
  2.7MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Macitidwe a Atumwi 2:42-47
  Time:
  02:40
  File Size:
  0.85MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Bukhu loyera kumasulira Mpingo (gawo lo yamba)
  Time:
  10:42
  File Size:
  3.15MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Bukhu loyera kumasulira Mpingo (gawo lo chiwiri)
  Time:
  08:23
  File Size:
  2.49MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Ndemanga M'chichewa 1
  Time:
  03:38
  File Size:
  1.13MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Chikhazikitso: kumvera Mulungu Limodzi
  Time:
  07:43
  File Size:
  2.3MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Mzimu woyera utithangatila ife
  Time:
  06:21
  File Size:
  1.91MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Kumphunzira choonadi
  Time:
  15:57
  File Size:
  4.65MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 13. Ndemanga M'chichewa 2
  Time:
  07:09
  File Size:
  2.14MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 14. Ndi Mulungu
  Time:
  00:25
  File Size:
  0.21MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 15. Ndemanga M'chichewa 3
  Time:
  03:11
  File Size:
  1MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 16. Abale asiyana ndi kumapita
  Time:
  04:41
  File Size:
  1.43MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 17. Ndemanga M'chichewa 4
  Time:
  01:02
  File Size:
  0.39MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 18. Tisadzere khomo la kumbuyo!
  Time:
  08:18
  File Size:
  2.47MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 19. Ndemanga M'chichewa 5
  Time:
  03:14
  File Size:
  1.02MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 20. Zolimbikitsa
  Time:
  10:02
  File Size:
  2.96MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 21. Ndemanga M'chichewa 6
  Time:
  02:23
  File Size:
  0.78MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 22. Mudzalipira mtengo wotani?
  Time:
  07:17
  File Size:
  2.18MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 23. Osalandilanso chuma (ndalama)
  Time:
  05:49
  File Size:
  1.76MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 24. Mverani ---Ngakhale pali zovuta bwanji!
  Time:
  07:39
  File Size:
  2.28MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 25. Khalani Atate ndi Oweruza
  Time:
  03:01
  File Size:
  0.96MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon