Kudzadzidwa Ndi Mzimu Woyera Pamodzi!!!

(Lilongwe)

5/10/1999

Download Entire MP3 Album | File size: 86.96MB

 1. Chichewa Nyimbo
  Time:
  02:43
  File Size:
  2.58MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Kuzamilatu!
  Time:
  07:33
  File Size:
  7.01MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Tikufuna M modzi ndi Nzake
  Time:
  10:25
  File Size:
  8.49MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Tsiku Lililonse
  Time:
  08:05
  File Size:
  7.5MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Mbali ya Aliyense
  Time:
  08:05
  File Size:
  5.03MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Banja Lenileni!!
  Time:
  07:24
  File Size:
  6.87MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Titsegule Mitima Yathu
  Time:
  04:07
  File Size:
  3.87MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Ufumu Kulandidwa Zida?
  Time:
  09:04
  File Size:
  8.4MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Chotsani Dengu Pa Chomera!
  Time:
  09:17
  File Size:
  8.6MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Mkate wa David Livingstone
  Time:
  02:37
  File Size:
  2.49MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Kudzadzidwa Ndi Mzimu Woyera Pamodzi
  Time:
  09:44
  File Size:
  9MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Chichewa
  Time:
  10:41
  File Size:
  9.88MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 13. Yesu
  Time:
  05:59
  File Size:
  5.58MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 14. Tizamanga Mpingo
  Time:
  01:43
  File Size:
  1.66MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon