Dzina la Mpingo Wako ndi Chiyani?

4/9/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 19.48MB

 1. Kuchotsa Zipupa
  Time:
  08:21
  File Size:
  2.48MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Dzina la Mpingo Wako ndi Chiyani?
  Time:
  13:06
  File Size:
  3.84MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Mundondomeko chikhulupiriro Chotchinga china
  Time:
  07:33
  File Size:
  2.26MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Ndemanga M'chichewa
  Time:
  01:28
  File Size:
  0.51MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Kukonda anthu, koma mudane ndi zosakaniza
  Time:
  07:29
  File Size:
  2.23MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Chimene chipanga Mtsogoleri?
  Time:
  04:11
  File Size:
  1.29MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Machitidwe A kumangoyimba
  Time:
  07:41
  File Size:
  2.29MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Zolankhulana
  Time:
  03:35
  File Size:
  1.12MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Kulumikizana mosakonzekera
  Time:
  04:03
  File Size:
  1.25MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Mavuto amatipatsa ife Mphamvu osati kutiononga
  Time:
  03:37
  File Size:
  1.13MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Nyimbo ya Kristu
  Time:
  03:26
  File Size:
  1.08MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon