Toe Paulus en Timótheüs Oor Hierdie Dinge Gedink het...

Moes Hulle Stop en Met God Praat…

1994

“Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig - Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes” (Kol 1:9-14).

Paulus en Timótheüs het duidelik gesien dat uiterlike vrugbaarheid, groei, lydsaamheid, geduld en aanbidding vereis dat God ons eers vul “met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig”. Daardie bewuswording het hulle op hulle knieë gedwing. Voor ons voortgaan om te oorweeg hoe ons persoonlike openbaring van Jesus ‘n invloed op ons lewe saam as ‘n kerk het, moet ons nie miskien ook eers stop en met Hom praat nie?

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon