‘n Pleidooi

1994

In hierdie bladsye het ons probeer om vir beide die individu en vir almal gesamentlik die sentraliteit van Jesus en die absolute noodsaaklikheid van ons soeke om Hom te ken en te verhoog, te beklemtoon. As enige van hierdie woorde ‘n snaar in jou geroer het wat na jou Herder se stem klink, sal jy Hom verheerlik en iets daaromtrent doen?

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot” (Matt 7:24-27).

“Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: Jy is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Matt 16:15-18).

<<<
af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon