Definieer die Groep Deur Die Middelpunt

1994

As ons wil, sou ons kon kies om daardie gedeeltes oor Jesus as bloot posisionele waarhede te behandel. Jy weet, “Jesus is eerste in die ‘onsigbare’ kerk, ongeag of dit lyk of Hy die opperste heerser is in die sigbare dinge rondom my. Dit is in elk geval al wat saak maak.”

Dat geen van ons dwaashede uiteindelik vir Jesus sal onttroon of Hom sal ontneem van Sy regte as Here van die Koninkryk nie, is sekerlik waar. Tog, sodra ons die regte Jesus sien in al Sy Glorie, “hoog en verhewe terwyl Sy some die tempel vul”, hoe kan ons tevrede wees om Hom te beperk tot teoretiese Hoofskap oor die kerk?

Hier is een praktiese manier om Jesus te gee wat Hom toekom: Kom ons begin om die plaaslike kerk te definieer, nie deur willekeurige grense wat ons self gemaak het nie, maar deur die middelpunt – Jesus.

Onthou, dit is hoe Jesus Self die soort kerk gedefinieer het wat die hemel se outoriteit op aarde sou bind en ontbind, en wat nie deur die poorte van die doderyk oorweldig sou word nie. “Op hierdie rots,” het Hy gesê – die rots wat Petrus se openbaring van Sy identiteit reflekteer – “sal Ek My gemeente bou.”

Ons kan begin deur aan te dring dat Jesus die middelpunt van ons eie persoonlike lewens word. Ons kan oorlog verklaar teen enigiets in ons harte wat Hom teenstaan. Ons kan Hom liefhê. Ter wille van die evangelie kan ons in geloof alles aan Hom toevertrou – vader en moeder en vriende en grond. Ons kan verlang na ‘n altyd groeiende openbaring van Jesus aan ons en in ons, terwyl ons voortdurend rus in Sy genade en voorsiening, in plaas daarvan om om eie geregtigheid te probeer bewerk.

Ons kan daardie selfde standaard vertoon aan diegene rondom ons. Ons kan die soeklig so helder as moontlik rig op die Een wat die middel- en fokuspunt van enige vergadering van Christene behoort te wees – Jesus, hulle Here. Ons kan aandring op heelhartige toewyding aan Hom – nie ‘n perfekte lewe nie, alhoewel ons dit begeer, maar ‘n hart wat nie gewillig is om die standaard te verlaag om ons swakhede te akkomodeer nie.

En weet jy wat? Interessante dinge sal begin gebeur! Jesus het gesê, “En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.” Daar is ‘n kragtige en dwingende aantrekkingskrag na die gekruisigde Messias, die geofferde Lam op die troon, vir almal wie in hulle harte gereed is om gered te word. Wanneer Christus die lig word, word manne en vroue aangetrek soos motte na ‘n kers – as hulle ‘n openbaring van Hom het, of as hulle desperaat is om Hom te ken.

Daar sal ook merkbare verdeeldheid wees, want daar was nooit ‘n meer “verdelende” man as Jesus nie! “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees” (Matt 10:34-36). Terwyl sommige soos deur ‘n magneet na Jesus aangetrek sal word, sal ander net so kragtig weggestoot word, dus sal daar verdeeldheid wees. Die groep sal sy identiteit vind in die navolging van Jesus en in die uitsonderlikheid van Sy karakter. As Jesus werklik die fokuspunt word, sal ons eie lewens saam ‘n sodanige uitwerking begin hê: “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan; vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe” (2 Kor 2:14-16).

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon