Oplaas Verdelend

1994

Die probleem is nie dat leerstellings, ondervindings of goeie werke inherent verkeerd is nie; die moeilikheid begin wanneer ons dit gebruik in die definiëring van ons identiteit. Een van die mees ernstige probleme met die “grense” benadering is dat dit neig om sommige in te sluit wat nie regtig “in” is by Jesus nie, terwyl dit ander uitsluit wat Sy vreugde is!

Gestel ‘n man of vrou is “geseënd” met ‘n uitsonderlike sterk wil. Hulle hou daarvan om dinge gedoen te kry, en hulle vind gewoonlik ‘n kreatiewe manier om suksesvol te wees. Wat gebeur as hierdie persoon godsdiens gebruik as ‘n sosiaal aanvaarbare, selfs “edele”, uitlaatklep vir hierdie sterk wilskrag? Jesus het hom lief, maar totdat hy regtig uit sy hart die knie voor Jesus buig, sal hy nooit ‘n Christen wees nie. Tog sou so ‘n man in ‘n onbekeerde toestand aanvaar kon word deur ‘n groep gelowiges wat hulle identiteit in hulle werke vind. Hy mag selfs vorder tot op die vlak van leierskap – tot groot nadeel van die kudde.

Of dink aan ‘n ander persoon, een wat Jesus liefhet en vir Hom lewe; sy daaglikse lewe vol geestelike vrug. Tog kan hierdie persoon nie, ten spyte van sy opregte toewyding aan Christus, sekere leerstellings van ‘n spesifieke groep aanvaar nie. Hy plaas sy volle hoop in een God, dien die een Here, verlang om in een Liggaam te funksioneer, hy het die een Doop ontvang en het diep gedrink van die een Gees. Tog kan hierdie gelowige uitgesluit word deur ‘n plaaslike gemeente op grond van sy onwilligheid om ‘n “aanvegbare saak” heelhartig te onderskryf (Rom 14). Kan daar enigiets meer verdelend wees as ‘n groep mense wat verenig rondom ‘n gemeenskaplike oortuiging of praktyk, ‘n onderskeidbare naam vir hulself kies, en dan optree asof hulle (ten spyte van argumente tot die teendeel) die enigste ware kerk is?

Die resultaat van die keuse van ‘n willekeurige identiteit vir die plaaslike kerk, gebaseer op menslike intellek en emosies en wil, is dat daardie kerk vermeng en gefragmenteerd raak. Ons grense sal egter altyd suurdeeg insluit, en dit sal die hele deeg affekteer. Ook sal ons maniere van aanbidding mense skei wat mekaar desperaat nodig het.

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon