Opvallend Afwesig

1994

Lees die boek Handelinge met die volgende vraag in gedagte: Wat was die boodskap? In plaas van ‘n vasgelegde, teksboek metode, sal jy ‘n verskeidenheid van benaderings aantref. Maar jy sal hierdie een konstante vind: ‘n vrymoedige verklaring dat Jesus lewe. Somtyds het die sprekers ‘n paar besonderhede van Sy lewe bygevoeg. Sy hemelvaart word dikwels genoem. Hulle beskryf hom as die aangestelde regter oor alle mense, as die bron van verlossing, en as die gewer van die Gees. Natuurlik het Paulus en die ander apostoliese getuies altyd “geroem in die kruis.” Nooit bied hulle ‘n bloedlose evangelie aan nie! Nee, hulle verkondig “Christus en Hom as gekruisigde.” Tog, andersyds is hulle getuienis altyd van ‘n lewende Jesus, die Here van hierdie en elke oomblik, ‘n krag wat nie geïgnoreer kan word nie!

Daar is egter ‘n paar benaderings wat jy nie sal vind die apostels gebruik nie:

“As jy hierdie vyf stappe en daardie vier geestelike wette volg, sal jy hemel toe gaan wanneer jy sterf.” Die fokus was om te kyk na die Lam van God – nie die plan van verlossing – wat die sondes van die wêreld wegneem. Die persoon van Jesus was die belangrikste.

“God het ‘n wonderlike plan vir jou lewe. Kyk na al die voordele wat jy sal ontvang as jy net vir Jesus as jou persoonlike Verlosser sal aanvaar.” Die apostoliese evangelie was geensins mens-gesentreerd nie. Dit was deur en deur Christus-gesentreerd. Ons dink dikwels om die voordele van Christenskap voor mense se neuse rond te swaai om hulle te oorreed om “Christus aan te neem”, met die hoop dat hulle later by ‘n plek van groter toewyding sal kom soos hulle geloof groei. Die apostels se benadering was verfrissend anders. Die enigste aas aan hulle hoek was Jesus Self. Dit was die wat Hom heel ingesluk het – dikwels in die aangesig van vervolging – wat daardie wonderlike leringe aangaande die goeie dinge wat ons in Christus het, ontvang het.

“Die arme Jesus staan buite die deur van jou hart, smekend om binne te kom. Kyk na Hom, so geslaan en verskeurd, en so alleen. Hoe kan jy dit hou om die deur toe te hou?” Glad nie! Ons broeders uit die eerste eeu het Jesus nooit as ‘n bejammerenswaardige figuur voorgestel om so op ons gevoel te speel nie. Hulle het ‘n oorwinnende Christus verkondig en het onvoorwaardelike oorgawe aan Hom geëis. Weer was daar ‘n groter beklemtoning op wat Jesus uit die evangelie kry as op dit wat ons daaruit kry!

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon