Gesig of Vaas?

1994

Miskien ken jy die “gesig-vaas” prentjie uit ‘n sielkundeboek. Dit is die klassieke illustrasie van die probleem tussen die “figuur” en die “agtergrond”. Wanneer ons brein gekonfronteer word met ‘n buitelyntekening, moet hy besluit watter areas hy moet interpreteer as die voorwerp wat gesien word, en watter areas hy moet interpreteer as die agtergrond. Wat sien jy as jy na die prentjie hier onder kyk? Fokus op die area binne die lyne, dan sal jy ‘n vaas sien. As jy fokus op die area buite die lyne, sien jy twee gesigte wat na mekaar staar. Twee mense kan op dieselfde tyd na dieselfde eenvoudige lyne kyk en op dieselfde tyd twee baie verskillende prentjies sien.

Of jy ‘n vaas of twee gesigte sien, is nie van belang nie. Die dilemma van ons brein om prentjies te interpreteer kan vir ons ‘n uiters belangrike besluit wat ons moet neem, illustreer. In der waarheid is dit die mees belangrike vraag wat jy ooit sal antwoord:

Wat sien jy persoonlik wanneer jy na Jesus kyk?

Die Fondasie van Openbaring

“En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: Jy is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.”

“Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?”

Daar was baie antwoorde op hierdie vraag. Vir die skare was Jesus ‘n profeet, iemand wat wonders gedoen het en ‘n man wat brood kon voorsien. Vir die wat polities gedink het, was Hy ‘n moontlike bevryder, ‘n held wat die Romeinse juk met geweld sou afgooi. Vir die godsdienstige leiers was Hy ‘n gevaarlike fanatikus wat ‘n bedreiging vir hulle posisie van mag en invloed ingehou het.

Jesus was nooit tevrede met die uitslag van ‘n openbare meningsopname nie. Hy het ‘n priemende vraag in gedagte:

“Maar wat van julle? Wie sê julle is Ek?”

Simon het met ‘n verstommende antwoord vorendag gekom: “Jy is die Christus, die Seun van die lewende God.” Hoe het hy daarby uitgekom? Hy het dit nie in die Sabbatskool gememoriseer of in die geskrifte van die rabbis gelees nie. Soos Jesus dit duidelik gestel het, het Simon glad nie die idee van ‘n ander menslike wese ontvang nie. Inteendeel, iets bonatuurlik het beslis gebeur: die Skepper van die heelal Self het aan ‘n nederige Galilese visserman hierdie insig reg uit Sy Goddelike Hart gegee. In Jesus se woorde, die Vader het dit openbaar.

Soos die Here Self beklemtoon het, is so ‘n hemelse openbaring die fondasie waarop die hele kerk gebou is. “En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus [‘n klip], en op hierdie rots [fondasie] sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.”

Die voorvereiste vir alle geestelike effektiwiteit teen die realm van Satan en vir alle geestelike outoriteit op aarde (om te ‘bind” en “ontbind”) is ‘n openbaring van Christus wat net die Hemel self kan gee.

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon