Nie Langer Uit ‘n Wêreldse Beskouing

1994

Daardie openbaring was die geheim agter die effektiwiteit en outoriteit van die vroeë kerk. Die openbaring van Jesus was beide die logika en die motivering agter hulle volgehoue verkondiging van Hom. Hulle het nie ‘n handleiding in kerkgroei gevolg nie. Hulle het ook nie bymekaar gekom en ‘n strategie uitgewerk vir wêreldevangelisasie nie. Hulle het geensins probeer om “metodes” as sulks te implimenteer nie. Dit was eenvoudig dat die opgewekte Messias, die baie lewende Seun van die baie lewende God, so ‘n realiteit vir hulle was dat dit vir hulle “onmoontlik was om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie”.

Ander het na die skrynwerker met die baard en sandale uit die agterkant van Palestina gekyk en ‘n profeet of ‘n politikus op grondvlak of ‘n gratis ete of ‘n bedreiging van sekuriteit gesien. Maar hierdie eerste gelowiges het na Jesus gekyk met hulle geestelike oë – en gesien. En Petrus was nie die enigste een nie! Hulle kon almal saam met Paulus sê: “Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie” (2 Kor 5:16).

Tot watter gevolgtrekking het Paulus oor Jesus gekom? Luister net: “Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte - alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon” (Kol 1:15-19).

Waar het Paulus in elke geval daardie idees gekry? Hy het dit nie aan die voete van Gamáliël gehoor nie! Hy het dit ook nie uitgewerk deur op ‘n manier hierdie jong “geen skoonheid of majesteit” Nasireër wat soos die res van ons geëet, gedrink, geslaap, gesweet en doodgegaan het, met logika te ontleed nie. Nee, Paulus het die opgestane Jesus regtig leer ken en aan ons beskryf wat hy gesien het.

Of neem Johannes as voorbeeld. Hy kon skryf: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense…En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid” (Joh 1:1-5,14). Die meeste waarnemers het gesien wat Johannes sien – maar het dit nie gesien nie. Soos Johannes dit weergee: “Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie” (Joh 1:10-11). Die Geliefde Dissipel was in staat om dieselfde sintuiglike inligting in te neem as wat enige iemand anders ingeneem het, maar hy het iets heeltemal anders gesien. Hy het Jesus gesien!

Dan was daar die anonieme skrywer van Hebreërs. Hier was ’n man wat deur en deur bekend was met die Joodse gedagtegang, tradisies en waardes. Tog was hy in staat om ver verby die Messiaanse bespiegelinge van sy tydgenote te sien: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle” (1:1-4).

“Vlees en bloed” kon nie hierdie waarhede aan hierdie man openbaar nie. Hy moes die regte Jesus ervaar het, deur die genade van God!

Het ons?

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon