Wat Sien Jy?

1994

Weer is dit Jesus wat vra – en hierdie keer vra Hy ons – “Maar julle, wie sê julle is Ek?”

Dit is tyd vir ons om eerlik te wees. Wanneer ons kyk na die eenvoudige woordprentjie van Jesus wat die dissiples vir ons skets in die evangelies, wat sien elkeen van ons persoonlik? Kyk ons na die lyne en sien slegs ‘n “vaas” (‘n lewelose, tog miskien pragtige voorwerp), of het ons verby die lyne gekyk en “gesigte” (‘n verhouding) gesien? Niemand gaan vir jou sê, “Jy het ‘n openbaring van Christus” of “Jy het dit nie”. Maar wees eerlik met jouself. Deur eerlik te wees het ons niks om te verloor nie – en potensieël alles om te wen.

Wie is Jesus vir jou?

Is Hy iemand uit die geskiedenis vir jou om te oordink, of is Hy ‘n lewende teenwoordigheid en realiteit in jou daaglikse bestaan?

Is Hy ‘n samevoeging van stories en leerstellings, of is Hy ‘n Persoon?

Is Hy opgesluit tussen 30 en 33 n.C. in jou bewustheid, of is Hy vry om jou hier en nou te beheer?

Is Hy slegs iemand om te onthou as jy die Nagmaal van die Here gebruik, of is Hy ook iemand wie se liggaam jy onderskei en wie se gemeenskap jy geniet wanneer Hy saam met jou eet en drink?

Is Sy woorde iets waaraan jy kou, of is dit iets wat jy insluk en van lewe?

Bevind Hy Hom in ‘n veraf hemel anderkant Alpha Centauri, of is Hy iemand van wie jy kan sê “in Hom leef ek, beweeg ek en is ek?”

Probeer jy net harder wanneer jy versoek word, of kan jy in jou nood met vrymoedigheid in jou hart tot Sy troon van genade nader? En as jy sondig, het jy Sy rëels gebreek – of Sy hart?

Jy het die leringe van Christus, het jy ook die gedagtes van Christus?

Is Hy ‘n teologies afgetrokke denkbeeld, of is Hy die Messias, die Seun van die Lewende God?

Laat ons probeer om ‘n eerlike antwoord op hierdie vrae te gee, selfs al is dit nie die regte antwoord nie. Om voor te gee sal nie enige van ons probleme oplos nie, sal dit? Dit is die armes van gees, die hongeres en dorstiges, wat die koninkryk ontvang en versadig word.

Almal van ons wat hierdie woorde lees, sal op verskillende stadiums van ons reis wees. Hopelik het die meeste van ons ‘n aanvanklike gesig van Jesus gehad. Ons het ‘n opregte bewustheid van Hom as Verlosser en Here. As dit nie vir jou die geval is nie, moenie wanhoop nie! Soek Hom. Hy het jou gemaak en jou in die tyd en plek geplaas wat jy nou beklee sodat jy miskien sal uitreik en Hom sal vind. Hy is regtig nie so ver weg nie! (Hand 17:26-28). Jy hoef nie enige iets te bewys of te verdien nie. Jy hoef net uit te reik na die regte Jesus. Hy is alreeds besig om uit te reik na jou!

Vir die van ons wat Jesus gesien het as ons Verlosser: Laat ons nie tevrede wees om te bly op watter plato ons onself ook al bevind nie. Laat ons voortgaan tot ‘n dieper kennis van Hom! Wees soos Paulus: “Sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus” (Fil 3:10-14).

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon