Mit jelent papnak lenni?

29/8/2003

Jézus szerint cselekedni

Különleges titulusok nélkül—mindannyian papok vagyunk

A Jelenések könyvében az áll, hogy Jézus megváltott minket, királyokká2 és papokká tett, akik Istenünknek szolgálnak. (Jelenések1:6, 5:10!) Ha mindannyian papok leszünk, akkor tudnunk kell mit jelent papnak lenni. Ha meg akarjuk tapasztalni az életünkben Isten erejét, akkor egyet kell értenünk Isten elgondolásával az életünkről. Jézus ezt mondta „Menjetek … és Én veletek leszek.” Azt tanította nekünk, „Tedd az akaratomat és .. Életet és Erőt adok neked.”

A „kereszténység” évszázadokon át mindenkit elnyomott. Néhány ember magához ragadta az irányítást és magát felülemelve a többieket elnyomta. Az Egyesült Államokban, Indiában, Lengyelországban, Romániában, Brazíliában, és mindenhol a világon, vannak „hős” és „alsóbbrendű” keresztények. Ez nagyon rossz így. Jézus külön is hangsúlyozta a tizenkét apostolnak, hogy ne hívjanak senkit „Atyának”, „Mesternek” vagy „tiszteletesnek”. Azt mondta: ti mindannyian testvérek vagytok, és csak egy Atyátok van (Máté 23). Nincsenek „hősök” az igazi kereszténységben—kivéve Jézust. Egyetértesz?

Élő Áldozat

Amikor Isten azt akarja tőlünk, hogy papok legyünk, akkor ez úgy értendő, hogy a pap szellemi áldozatokat ajánl fel Neki. Isten azt akarja hogy mi is ezt tegyük. Ez nem a „hősöknek” való, hanem mindegyikőnkre vonatkozik. A szellemi áldozatnak sok része van. Az egyik, ahogy Pál mondja, fölajánlani a testünket élő áldozatként (Róm12.1) Jézus használni akarja a nyelvedet, a szemeidet és a füleidet. Fel akarja használni az értelmedet, a kezeidet, a lábaidat. Az igazságosság eszközeinek ajánlhatod fel a testrészeidet, vagy odaadhatod a bűnnek, önzésnek, testi vágyaknak, és a félelemnek. Jézus azt akarja tőlünk, hogy adjuk testünk minden részét Neki, mindennapi áldozatként és papok legyünk. Sok ember tudja, mit jelent elsősorban papnak lenni—felajánlani testünket áldozatként. Nem sokan teszik ezt meg, bár sokan tudnak erről. Ti mindannyian megteszitek?

Szolgálni az embereket , segíteni egymásnak és egyre jobban hasonlóvá válni Jézushoz

A papi feladatok másik jellemzője az Ószövetségben, amit nem sokan ismernek, az az emberek szolgálata—nem csak áldozatok felajánlása. Az Ószövetségben a papnak kellett (volna) közvetítenie Istent az embereknek. Most az Újszövetségben mindnyájan papok vagyunk. Ha Jézusnak valóban követője vagy, akkor te is pap vagy. Mi nem ülünk és nézzük a papot, amint Isten dolgát teszi. Mi vagyunk papok. Hiszed a szívedből, hogy pap vagy? Akkor vidd Istent az embereknek. Ennek két módja van, az egyik: beszélni Jézusról a körülötted lévőknek. Mi mindannyian papok vagyunk, így mindannyian Jézust visszük a körülöttünk lévőknek, barátainknak és családjainknak. Úgy legyen?

A pap Jézust viszi Isten családjának is. Beszélhetünk Jézusról és útjairól másoknak. Van egy másik mód is, ahogyan Jézust vihetjük az embereknek. Hadd legyek itt nagyon gyakorlatias. Ha pap vagy, akkor segíteni fogsz másoknak, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljanak. Ha Jézus szívünkben lévő képére tekintünk , látjuk ki is Ő. Ha testvéreinkre nézve különbséget látunk köztük és Jézus között, akkor papokként azért élünk, hogy hasonlóvá tegyük őket Hozzá. Jézus önző? Van olyan testvéred, aki önző? Pap vagy, segíts neki. Jézus fél? Ha látod, hogy egy testvéred félelemben él, segíts neki. Gondoskodott Jézus a gyerekekről? Mondta-e azt „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket”? Ha valaha is látod a testvéredet, hogy nem szereti a kisgyerekeket és nem gondoskodik róluk, akkor segíts nekik megváltozni. Ezt teszi a pap: segít mindenkinek egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válnia. Ha Jézus házas lett volna, indulatos lett volna valaha is a feleségével és kiabált volna vele? Ha Jézus feleség lett volna, mérgelődött volna vagy önző lett volna valaha is a párjával? Tudod a válaszokat ezekre a kérdésekre. Jézus csodálatos MINDENBEN!

Papok vagytok. Segítenetek kell a testvéreiteknek egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válniuk. Ez nagyon kockázatos és „veszedelmes”. Miért? Mert valaki talán azt gondolja, hogy büszke vagy ítélkező vagy. De nem, te pap vagy, minthogy Isten arra hívott, hogy az legyél. Mi nem akarjuk, hogy büszkék legyünk vagy ítélkezőek. Azt akarjuk, hogy nagyon mély szeretet legyen a szívünkben mindenki iránt. De kérlelnünk kell őket, hogy megváltozzanak, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljanak—mert mi Isten papjai vagyunk. Mindegyikőnk Isten papja. De mindenkinek meg van a saját problémája is. Vannak dolgok az életünkben, amikről azt kell mondanunk, hogy azokban nem teljesen hasonlítunk Jézusra. Ha elhiszem azt, hogy te pap vagy, akkor hallgatnom kell rád, amikor látsz dolgokat az életemben, amelyek nem hasonlítanak Jézusra. Örömmel kell fogadnom téged, mint papot, hogy beleláss az életembe és segíts nekem. Így van bátorságunk és szeretetünk segíteni másoknak. Így van bátorságunk és alázatunk mások segítségének elfogadásához s , hogy engedjük beleszólni őket az életünkbe. Az Egyház NEM egy hely, ahová eljárhatsz. Az Egyház olyan emberek közössége, akik papokként vannak együtt. Egyházzá lesztek, amikor mindenki mindennap kölcsönösen segít a másiknak, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljon. Attól nem lesztek Egyház, hogy elmentek valahova és hallgattok. Azért vagytok Egyház, mert komolyan gondoskodtok egymásról mindennap. Az Egyházat Krisztus Testének nevezik. Ha nem segítünk egymásnak egyre jobban Krisztushoz hasonlóvá válni, akkor nem vagyunk Testének részei. Segítenünk kell egymásnak.

Szent Atyánk, Mindenható Úr Isten, együtt arra kérünk, hogy nyisd meg a szemeinket és mindazokét, akik bárhol a te gyermekeid. Szent Isten, mutasd nekünk, hogyan legyünk papjaid. Könyörgünk Hozzád bátorságért, segítségért, és bölcsességért, hogy képesek lehessünk megérinteni egymás életét. Kérünk Téged alázatért és bátorságért, hogy örömmel fogadjunk más embereket, akik beleszólnak az életünkbe. Olyan nagy szükségünk van Rád. Szeretnénk a Te Egyházad lenni. Le akarjuk rombolni a pokol kapuit és nagyon szeretni egymást. Szent Szellem, segíts nekünk. Taníts az útjaidra. Segíts nekünk, hogy gyorsan változzunk. Szeretünk Téged nagyon. Add a bölcsességedet. Tudjuk, hogy a te házad bölcsességgel épül és nekünk rendkívüli módon szükségünk van rá. Ámen.

A problémák megoldása

„Ha testvéred vétkeznék, eredj, győzd meg őt négyszemközt egyedül. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, vigyél magaddal egyet, vagy kettőt, hogy két vagy három tanú szája erősítsen meg minden szót. Ha rájuk sem hallgatna, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgatna, olyan legyen neked, mintha pogány vagy vámszedő volna. Bizony azt mondom nektek, hogy amit a földön megköttök, a mennyben is kötve lesz, és amit csak megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét mondom nektek, hogyha közületek ketten a földön bármi dolog felől is megegyeznek, és azt kérik, mennybéli Atyám meg fogja nekik adni. Mert ahol az én nevemben ketten vagy hárman összegyűlnek, közöttük vagyok.” (Máté 18:15-20)

A legtöbb ember az utolsó verset arra vonatkoztatja, amikor az Egyház együtt van és boldogok a dicsőítés során, akkor Jézus jelen van. Dícséreteket énekelünk Jézusnak, jól érezzük magunkat és érezzük az Ő jelenlétét. Bár mindez igaz lehet, de ez a vers nem erről beszél, hanem arról, hogy emberek együtt vannak és Jézus azért megy hozzájuk, hogy együtt legyen velük. Itt nem az imádásról vagy dicsőítésről beszél, hanem arról, hogyan oldjuk meg a problémákat. Mindannyian papok vagyunk és segítünk egymásnak egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válni s vannak időszakok, amikor szükséges összejönni és beszélni az egymás életében lévő dolgokról . Ha önzőnek látsz engem, el kell jönnöd hozzám és elmondanod ezt nekem. Ha egy testvért hallod kipletykálni a másikat, akkor beszélned kell vele erről. A pletykálkodás bűn és megszomorítja Jézus szívét. A pletyka rágalmazás és fájdalmat okoz Jézusnak. Ha látjuk, hogy ezek a dolgok bűnök, és sebet ütnek Jézuson, mint papok és mint Krisztus teste, segítenünk kell egymásnak.

Jézus azt mondja, amikor bűnről van szó menned kell „hozzá és hozzá egyedül” (15 v.). Mi soha nem akarunk bárkit zavarba hozni vagy megszégyeníteni. Mi csak azt szeretnénk szeretetben, ha a másik egyre inkább hasonlóvá válna Jézushoz. Ha valaki önző vagy pletykás, akkor nem tudja meghallani Jézust. Mivel szeretnénk, hogy hallhassák Istent, segítenünk kell. Ha valaki önző, büszke vagy rágalmazó, akkor nem tudja szeretni Istent vagy az embertársait. Mennünk kell hozzájuk papokként és segíteni nekik, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak. De nagyon alázatosnak kell lennünk. Nem ujjal mutogatni vagy fenyegetni, hanem meg kell ragadnunk lábaikat és kérlelni őket, hogy adják életüket Jézusnak. Arra vágyunk nagyon, hogy bensőséges kapcsolatban legyenek Istennel, de ez nem lehetséges, ha bűn van a szívükben. Jézus, mesterünk és tanítónk azt mondja: menj hozzá, hozzá egyedül. Ne szégyeníts meg, és ne hozd zavarba. Szeresd. De menj hozzá és segíts neki. Pap vagy, menned kell.

Ha kettő vagy három testvér jön… akkor Jézus is jön!

Jézus megoldást adott a túl nehéz problémákra is. Ha egy testvérhez alázattal és segítő szándékkal megyünk s ő azt mondja: „Menj innen, nem akarok rád hallgatni” vagy „Ne ítélgess engem. Inkább vedd ki a gerendát a saját szemedből.” Jézus erre a problémára is ad megoldást. Meg van a lehetősége annak, hogy talán te tévedsz, de mégis menned kell, ha azt gondolod, hogy igazad van. Meg kell próbálnod. Ha félsz megpróbálni, nem tudsz pap lenni s nem tudsz Jézusnak örömet okozni, hacsak meg nem próbálod. Bár néha nem lesz igazad, de ez így van rendjén, mert akkor ebből is tanulni fogsz. Jézus azt mondta, ha odamész testvéredhez és ő nem hallgat rád, akkor hívj két vagy három másikat, hogy ők is próbáljanak segíteni. Ez nem egy „egyházfegyelemről” szóló tanítás, hanem arról van szó, hogyan segítsünk egymásnak.

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20)

Látod mennyire csodálatos ez?!! Ha magaddal kell vinned két vagy három másikat, hogy beszéljetek azzal a testvérrel, Jézus is megy. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő munkáját végezni, Jézus is jön. Az Írás nem dicsőítő alkalomról beszél, hanem arról, hogyan munkálkodjunk együtt, egymást segítve Jézushoz hasonlóvá válni. Ha elmész egy testvérhez és nem hallgat rád—mert nem érti vagy nem szereti azt, amit mondasz—akkor vigyél magaddal két vagy három másik testvért. Ez Jézus parancsa. Ő nem azt mondta, hogy ha nem hallgat rád, akkor felejtsd el vagy csak imádkozz érte. Azt mondta ha nem hallgat rád, akkor vidd magaddal két vagy három engedelmes testvéredet, és Jézus is megy velük. Ha az Ő nevében megyünk munkáját végezni, akkor jönni fog segíteni. Jézus így folytatja, ha az a személy még két-három tanúra se hallgat, akkor mond meg az egész Egyháznak. Még egyszer ez nem „egyházfegyelem”, hanem arról van szó, hogy össze kell hívni az összes papot s így segítsünk megoldani a problémát. És ez nagyon-nagyon jó így.

Jézus bölcsessége minden mértéket meghalad. Csodálatos Tanácsadó, ugye? Jézus azt mondta, ha papokként problémáink támadnak az egymásnak való segítségben, akkor bevonhatunk több testvért. Ha hozzád megyek és azt gondolom, hogy bűn van az életedben és te nem értesz ezzel egyet, lehet amiatt van, mert én tévedek, talán nem látom a dolgokat helyesen. Ha hívunk két vagy három tanút, talán azt mondják nekem, hogy én tévedek. Így Jézus nyer, és mindegyikőnk növekszik! Ez nagyon rendkívüli dolog, amit fontos megérteni, ha pap vagy. A dolgok nem mindig mennek olajozottan, de bátornak és szeretetteljesnek kell lennünk. Engedelmeskednünk kell Jézusnak abban, amiket arról mondott, mit tegyünk nehézségek esetén. Ha problémák merülnek fel, akkor be kell vonnunk másokat is és együtt kell figyelnünk Jézusra. Néha az egyiknek van igaza, néha a másiknak. Néha mindkettőjüknek igaza van, csak nem értették meg egymást. Néha mindketten tévednek, de ha engedelmeskedünk Jézus parancsának és bevonunk két—három másik testvért s mind hallgatunk Jézusra és valóban gondoskodunk egymásról—akkor Jézus segít nekünk és meg fogja oldani a problémáinkat.

Csodálatos eszköz

A Hatalmas Főpap segít minden papjának. Ezt a papságot az Ő akarata szerint kell gyakorolnunk és nem lehetünk kelletlenek, hogy beszélgessünk egymással. Nem kell félnünk másokat bevonni és beszélni velük erről. Ha valaki hozzánk jön, késznek kell lennünk arra, hogy két vagy három más testvért is meghívjunk, hogy beszélgessen velünk. Mivel szeretem Jézust és az igazságot, és tudom, hajlamos vagyok a tévedésre. Isten bölcsességének nagyon csodálatos megnyilvánulása, ha másokat segítségül hívunk. Tudva, ha két vagy hárman más testvér is jön, Jézus szintén jön.

Papokként kell gondolkoznunk ezekről a dolgokról és gyakorlatba kell ültetnünk. Ez nem játék. Nem tehetjük azt, hogy megbántjuk egymást azzal, hogy megfontolatlanul beszélünk egymással. Nem is arról van szó, hogy rendőrök legyünk, hanem eléggé szeressük egymást ahhoz, hogy próbáljunk segíteni egymásnak. A bűn bezárja a füleket Isten hangjának meghallására. A bűn vakká teszi a szemeket Istent akaratának meglátására. Papokként segítenünk kell egymásnak, hogy halljuk és lássuk Istent. Ez úgy sikerülhet, ha segítünk eltávolítani a bűnt.

Jézus ezeket az eszközöket adta nekünk. Ha nem tudjuk a problémákat egyen-egyenként megoldani, akkor Jézus papokat ad segítségül, akiket szintén bevonhatunk a probléma megoldásába. Ez még a házasságra is igaz. Ha a feleségemnek problémája van velem és én nem hallgatnék rá, elvárom tőle, hogy Jézusnak engedelmeskedve két vagy három másik testvért hívjon. Jézus nem mondta azt, hogy ez mind igaz, kivéve a házasságra. Jézus azt mondta, hogy ezek a dolgok minden hívőre, minden papra igazak. Ha a feleségem bűnt lát az életemben és én nem hallgatok rá, akkor neki hívnia kell két vagy három testvért. Akarom, hogy ezt tegye, mivel szeretem Jézust. Ti is mind akarjátok? Ugye ez megpróbálja az embert?

Örömmel fogadni a szikét… a gyógyulásért

A szike minden időben fájni fog. De Jézus nagy Orvos, és Ő kivágja a rákos daganatot, hogy minket egészségessé és erőssé tegyen. Ezek a dologok, amikről beszélünk néha kicsit fájni fognak. Ha figyeltek Jézus útjára, alázatosak és szeretetteljesek vagytok, akkor nagyon erőssé, bölccsé és egészségessé tesz titeket. Jézus meg tudja gyógyítani szívetek és testetek összes betegségét.

Mély szeretetet ad a szívetekbe és Életet. Élő vizek folyamai fognak áradni belőletek és békesség, amely minden értelmet meghalad. Leírhatatlan örömben lesz részetek, telve dicsőséggel. A múlhatatlan élet ereje lesz a tiétek. Ha a dolgokat Jézus útja szerint teszitek és papjai lesztek, nem lesztek többé csupán „átlagos” emberek. Beteljesedtek Szent Szellemmel és Bölcsességgel, de ehhez örömmel kell fogadnotok a szikét, ami kivágja a bűnt. Örülnötök kell a segítségnek, akkor is, ha fáj. Jézus tanítványai ilyen lelkülettel viseltetnek.

Bárki ülhet egy épületben és hallgathatja előadást. Jézus azonban arra hívott minket, hogy papok és királyok legyünk. Isten arra hívott minket, hogy angyalokat ítéljünk és teljesek legyünk élettel, dicsőséggel és erővel Fiához, Jézushoz hasonlóan. Ehhez örömmel kell fogadnunk a szikét, ami kivágja a bűnt. Segítenünk kell egymásnak, hogy megtapasztalhassuk ezeket—mind magunk, mind az Egyház életében. Ezek a dolgok nagyon valóságosak. Isten azt mondta „Próbálj meg, és láss.” Engedelmeskedjetek Jézus útjainak és legyetek papjai mindennap. Legyetek papjai a szomszédaitok között. Ajánljátok fel a testeteket élő áldozatként és segítsetek egymásnak, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljatok, és Isten sok áldást fog árasztani szívetekbe.

Gyere adni!!!

Van egy másik összetevője is annak, hogy papok vagytok. Ez kicsi dolog, azokhoz képest, amikről korábban beszéltünk: magatokat élő áldozatként kell felajánlanotok és Jézust vinni az emberekhez, segítve őket, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Hozzá.

A papi feladatunk része az is, ahogy összejövetelekhez és találkozókhoz kapcsolódunk. Ha nem ajánljátok fel testeteket élő áldozatként a körülöttetek lévő emberek szeretetére és egymás segítségére, hogy nap mint nap egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljatok, akkor a találkozók nem érnek semmit. Ha ezeket a dolgokat mint papok megteszitek, akkor ezzel betöltitek papi elhívatásotok másik részét.

Ha éppen most Jézus fizikálisan itt lenne ebben a szobában, talán néha teljesen csendes lenne, de legtöbbször lenne valami fontos mondanivalója. Jézus itt van most is. Ha valóban hiszed, hogy pap vagy, mert Isten ezt mondta, így Jézus vére által (tehát nem azért, mert magadat méltónak, bölcsnek vagy erősnek érzed) akkor is papnak kell lenned, amikor a szentek mind együtt vannak. Ha Jézus él benned és ha megkeresztelkedtél Benne, az életében, a Szellemében, akkor te is meghallhatod Istent. Jézus tud rajtad keresztül is, mint papján keresztül szólni. Sose gyere csak azért, hogy hallgass vagy csak énekelj. Ha papok vagytok, azért jöttök, hogy adjatok. A Zsidó levél így beszél erről:

„Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot.” Zsid. 10.24-25

Itt a szentek együttlétéről van szó. Először arra figyelmeztet, legyen gondunk arra, hogyan segítsünk egymásnak növekedni. „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.” Így papokként úgy jövök össze a többi szenttel, hogy azon gondolkozom, hogyan tudok adni és hogyan tudok ti adni. Bátornak kell lenned mondani azt, amit Jézus akar mondani általad. Ne félj attól, hogy tévedsz. Ha tévedsz, akkor növekedni fogsz. Ez az igehely azt is hangsúlyozza, hogy ne hanyagoljuk el az összejövetelt. Szükségetek van arra, hogy gyakran együtt legyetek „minél közelebb érzitek a napot”,amikor Jézus eljön.

Csak semmi tettetés

Jézus csak nagyon kevés dolog miatt lett nagyon haragos, főleg a képmutatók miatt. Nagyon haragudott azokra az emberekre, akik egy bizonyos képet mutattak magukról, miközben a szívükben másmilyenek voltak. Jézus nagyon helytelenítette ezt és helyteleníti még ma is. Nem szabad sosem mást mutatnunk, mint ami valójában a szívünkben van. Beszélnünk kell ezekről a testvéreinkkel és meg kell próbálnunk megoldani a problémákat, nyíltan és őszintén. Isten azt mondta „Valljátok meg a bűneiteket egymásnak.” Valljátok meg és imádkozzatok, hogy meggyógyuljatok. Sok ember nagyon beteg belül, szellemileg vagy fizikailag, mert nem nyitják meg a szívüket és nem vallják be a bűneiket egymásnak. Félnek megtenni. Isten Házában nem kell félnünk, mert szeretjük egymást és segíteni akarunk egymásnak. Nem fogjuk kibeszélni vagy elutasítani egymást, hanem segíteni fogunk egymásnak. Így szabadon bevallhatjuk a bűneinket. Szomorúak leszünk, de nem félénkek. Jézus segíteni fog nekünk és megtisztít minket. Ha azonban azt mutatjuk, hogy nincs bűnünk, akkor képmutatók vagyunk és Jézus haragszik ezért. Jézus haragos volt és még most is az, ha képmutatók vagyunk. De nem szeretnénk Jézusnak szomorúságot okozni. Tehát tárjuk fel szívünket!

Ne ásd el a talentumodat

Jézus nagyon haragudott egy másik viselkedés miatt is: haragudott arra az emberre, aki elásta a talentumát. Jézus azt az embert gonosz szolgának nevezte ,s kidobatta azt a külső sötétségre.

Pap lévén neked nem szabad elrejtened a talentumodat. Isten mindegyikőtöknek adott valami egyedit az életébe. Ha pap vagy, használd azt, amit Isten adott neked. A példázatban szereplő ember, aki elrejtette a pénzét, félt. Jézus nagyon szomorú volt miatta, hogy elásta talentumát. Ha minden szent együtt van, akkor Jézus nem azt akarja tőled, hogy csak azért menj oda, hogy leülj és hallgass. Jézus nem akarja, hogy elrejtsd azt, amit bensődbe helyezett. Pap vagy, legyen hát bátorságod, erőd, és hited Istenben, hogy képes leszel kifejezni azt az ajándékot, amit neked adott és mindegyikőtöknek. Ne féljetek a példázatban szereplő emberhez hasonlóan.

Gondoljátok meg, hogyan buzdítsátok egymást. Ha papok vagytok—a körülöttetek lévők felé, a hívők felé és egész testetekkel—akkor is papok tudtok lenni, mikor a szentek együtt vannak. Késznek kell lenned arra, hogy hozzál egy éneket, ami különleges számodra. Tanítani másokat egy énekre, amit akkor tanultál amikor reggel beszélgettél Jézussal. Talán éppen olvasol egy zsoltárt és kéred Jézust arra, hogy adjon dallamot az énekhez. Ha a szentek együtt vannak, megtaníthatod őket a Jézustól kapott dalra. Ezt jelenti papnak lenni. Neked mint papnak, késznek kell lenne, hogy ezeket tegyed. Ne ásd el a talentumodat!

Talán odamegy hozzád az egyik testvér és beszél veled egy életeden lévő bűnről. Te hallgatsz rá, ez könnyeket fakaszt a szemeidből, Nátán esetéhez hasonlóan, amikor Dávidnak beszélt és annak megtört a szíve. Isten küld egy Nátánt—egy testvért—hozzád és beszél veled egy bűnről, ami összetöri a szívedet. Beszélsz Jézussal arról a dologról és ehhez kapcsolódva átgondolsz különböző igehelyeket. Azután összehívod az összes szentet egy helyre és talán elmondod nekik azt, amit Jézus tanított neked. Megmutatod nekik mit tanultál az igéből és mi változtatta meg az életedet. Elmondhatod nekik, hogy estél bűnbe és taníthatod őket, hogyan kerüljék ezt el. Továbbadhatod nekik, amiket Isten mutatott neked. Ezt jelenti papnak lenni. Papok vagytok. Amiket Isten bennetek cselekszik feltárhatjátok testvéreiteknek. Isten mindegyikőnktől akarja, hogy ezt tegyük. MINDENKITŐL. Kész vagytok rá?

Jézus nevében így jövünk össze és figyelünk. Jézus általában nem marad hosszú ideig csendben. Ha nagyon hosszú ideig csend van, ez valószínűleg azért történik, mert valaki nem valami jó pap. Talán Jézus azt akarja tőled, hogy megossz egy éneket és te félsz. Talán Jézus azt akarja, hogy olvassak fel egy igehelyet, ami fontos volt számomra reggel, de azt gondolom “Ó, én nem vagyok elég jó. Nem tudom elmondani.” Ilyenkor csend van, mert Jézus akart használni engem, de én nem hagytam. Úgy döntöttem, hogy elásom a talentumomat. Ha Jézus itt lenne fizikailag, akkor nem lenne sokáig csend, mert olyan sok minden van, amit Jézus el akar végezni mindegyikőnk életében. Ha jó papok vagyunk, hallgatni fogunk Jézusra. Jézus használni fog mindegyikőnket s beszélni fog mindannyiunkhoz minden papja által, ha készek vagytok erre. Mindenki kész erre? Akkor engedjétek Jézust, hogy használjon benneteket.

Jézus csodálatos dolgokat akar tenni

Emlékezz arra, amikor Jézus elment egy városba. Csodákat akart tenni, de nem tudott, mivel nem hittek. Isten mindegyikőnk életén keresztül csodákat akar tenni, de nem tud, ha nem hisztek. Hinnetek kell a szívetekben, hogy Isten használni akar benneteket. Beszélnetek kell ezekről a dolgokról Jézussal. Mond Neki: „Hiszek, segíts hitetlenségemen.” Kérd Jézust, hogy tegyen téged nyitott szívűvé és alázatossá. Kérd Jézust, hogy legyen bátorságod használni az ajándékaidat. Kérd Jézust, hogy szabadítson meg a büszkeségtől, mert néha tévedni fogsz. Az nem baj, ha tévedsz, hisz’ tudunk segíteni egymásnak. Jobb tévedni, mint elásni a talentumodat. Ha tévedsz, akkor mindannyian együtt növekedhetünk, de ha elásod a talentumodat, Jézust megszomorítod. Tehát kérd Jézust, hogy segítsen, hogyan lehetnél jobb pap.

Itt most nem arról van szó, hogy erős akaratod legyen vagy jó előadó legyél, hanem kérd Jézus segítségét. Ő élő és csodálatos dolgokat akar munkálni a szívünkben és ezáltal másokban. De ahhoz, hogy Jézus csodát tegyen, nekünk hinnünk kell. Tehát beszélj Jézussal ezekről a dolgokról; ne csak gondolkozz róluk és elméletben érts egyet velük. Beszélj az élő Jézussal ezekről a dolgokról és segít nekünk az Ő dicsőségére.

Kérd, hogy papokként éljenek

Te pap vagy felebarátaid számára és segíthetsz nekik, hogy ők is megismerjék Jézust. Ha valamilyen vallásos csoport tagjai, kérleld őket, hogy papok legyenek ott, ahol vannak. Kérd őket, hogy használják az ajándékaikat a körülöttük lévő emberek szolgálatában. Ne hagyd őket, hogy azért járjanak a közösségeikbe, hogy csak hallgassanak. Kérd őket, hogy meglássák a körülöttük lévő életeket és segítsenek, hogy mások is Jézushoz hasonlóvá váljanak. Ha mindenki mindenhol ezt fogja tenni, a világ fog megváltozni. Ez nagyon csodálatos, mert így engedjük Jézust, hogy Jézus legyen. Ha nem leszünk papok, akkor mintha palackba vagy könyvbe zárnánk Jézust. Ha mindannyian papok leszünk és kérjük, hogy mindenki pap legyen, aki Jézus nevét viseli, akkor Jézusnak engedünk és így lehet Jézus MINDENHOL! A falvaink, a városaink meg fognak változni. Az országaink és a kontinenseink mind meg fognak változni. Jézus akkor tud Jézus lenni, ha mindannyian papok vagyunk. Ámen?

Ahogyan egyre jobban megismertük Jézust a legutóbbi 10 évben, egyre többet és többet tanultunk arról, mit is jelent az Egyház, mit jelent valójában papnak lenni és hogyan kell ezt megélni. Amikor ezeket a dolgokat tanuljuk, az egy olyan helyzet elé állít, amikor meg kell értenünk, mit kezdjünk a felekezetekkel. A felekezetekben lévő emberek nem ellenségeink. Néhány ember azért van ott, mert ez minden, amit valaha is ismert. Ha többet tudnának Jézusról, örömmel követnék. Tehát nagyon fontos, hogy szeressük az embereket, azokat is, akik felekezetek tagjai. Nagyon gondosan figyelünk arra, hogy ne legyünk büszkék. Ha Isten a hozzánk hasonló koldusoknak ad egy kis eledelt, akkor ezt meg kell osztanunk és nem szabad a másikat elítélnünk azért, mert ők ennek híján vannak. Ez Jézus útja: megosztani mindazt az eledelt, amit ő ad nekünk—nem elválni az étel miatt, hanem felajánlani azt.

Ezek a dolgok nagyon fontosak ahhoz, hogy szívünk és értelmünk Isten szerinti legyen. Mi nem fogadjuk el a langyosságot vagy a kompromisszumot, de valóban hisszük, hogy Jézus építi az Egyházát. Ha tehát találunk embereket a felekezetekben, akik valóban szeretik Jézust, talán nem azt kell mondanunk: „Gyere ki, gyere ki”, hanem inkább „Engedelmeskedj Jézusnak, azokkal az emberekkel együtt, akiket ismersz.” Megtaníthatjuk őket Jézus útjaira, ahogyan Ő tanított minket. Kérhetjük őket, hogy tanítsanak meg Jézus útjaira mindenkit, akit ismernek. Ha ezt teszik, számos felekezetben ki fogják őket dobni. Sok felekezetben az emberek nem akarnak engedelmeskedni Jézusnak. Néhányan akarnak, néhányan azonban nem.

Az igazi Egyházban, amit Jézus épít, MINDENKI akar engedelmeskedni Istennek és mindenki szereti Jézust. Mivel mindannyian papok vagyunk, segítünk egymásnak. Ha némelyek nem akarják szeretni Jézust, azoknak nincs maradásuk.

A Jeremiás 31-ben lévő prófécia az újszövetségi egyházról: „mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok”. A valódi Egyházban mindenki ismeri Jézust. A legtöbb felekezetre ez nem igaz, hisz’ olyan nagy langyosság uralkodik. Az emberek szeretik a világot, bűnben élnek és nem változnak. Ez rettenetes és szomorú, de van néhány nagyon jó ember is a felekezetekben. A mi dolgunk nem azt elérni, hogy az emberek kijöjjenek. A mi dolgunk az, hogy segítsük őket papoknak lenni, ott, ahol vannak. Ha papokká válnak, ott ahol vannak, vagy nagyon sok ember meg fog változni, vagy el fogják őket küldeni.

Ahol Jézus van…. ott a bűnnek nincs maradása

Ha egy testvér Jézushoz hasonlóvá válik egy felekezetben, akkor vagy a felekezet fog megváltozni, vagy a felekezet fogja szellemileg megölni őt, vagy el fogják utasítani (úgy, ahogy azt Jézussal is tették). Mi nem félünk a felekezetektől. Azok egy nagy halászhálóra hasonlítanak, mely összegyűjt mindenféle halat. Van néhány nagyon jó hal és néhány kevésbé jó. A mi feladatunk papokként az, hogy az összes jó halat a papi feladatok megélésére hívjuk, ott ahol vannak—és a dolgok ott megváltozhatnak.

Megváltozott Ninive? A hal kiköpte Jónást a szájából, majd elment abba a szörnyű városba. Tobzódtak a bűnben, de Istenért az egész város megváltozott—még a király is. Hinnünk kell, hogy Isten ezt meg tudja tenni a felekezetekkel is. Hinnünk kell, hogy ezt meg tudja tenni Mzuzuban is. Tehát ha vannak barátaink vagy ismerőseink ezekben a felekezetekben, mi nem azt kérjük tőlük, hogy jöjjenek ki. Arra kérjük őket, hogy legyenek Jézushoz hasonlóvá teljes szívükkel, hirdessék Isten Szavát mindenkinek, akivel ott találkoznak. Adják az életüket azért, hogy szeressék az embereket, ne alkudjanak meg és ne fogadjanak el megalkuvást. A niniveiek megölhették volna Jónást, hisz’ egyedül volt mindenkivel szemben, de megtértek és megváltoztak. Ez legyen a szívünkben minden felekezettel kapcsolatban, hogy papok legyünk és igyekezzünk segíteni mindenkinek megváltozni. Próbáljunk meg segíteni azoknak a jó embereknek, akiket a felekezetekből ismerünk és kérjük őket, hogy legyenek papok ott, ahol vannak és így segítsenek a körülöttük lévő emberek megváltozásban.

Könnyek között könyörgünk Istenhez a felekezetek megváltozásáért. Jézus sírt: könnyeket hullatott Jeruzsálem miatt. Azt mondta: „össze akartalak gyűjteni, ahogyan a tyúk összegyűjti a csibéit” De Jeruzsálem nem akarta, elutasították őt s megölték. Ha hű papok vagyunk, talán minket is megölnek vagy az is előfordulhat, hogy az egész város megváltozik. Hű papoknak kell lennünk és mindenkit arra kell kérnünk, hogy hű pap legyen ott, ahol van. Ha ők is megpróbálnak segíteni ismerőseiknek, akkor erősekké válnak, és lehet, hogy kivetik őket. Akkor azonban együtt tudnak lenni más hívőkkel, akikkel egy a szívük, miután először megpróbálták ezt a körülöttük lévőkkel. Ez az amit a pap tesz… Szeretnünk kell a felekezetben lévőket. Ez az amit Jézus tesz. De nem szabad megalkuvást elfogadunk. Az Igazságért kell élnünk és kérni mindenkit, akit a felekezetekben ismerünk, hogy ők is az Igazságért éljenek. Ha mindenki ezt teszi, akkor Jézus építeni fogja az Egyházát.

Ez Jézus Örömhíre. Így kell élnünk másokért a gyülekezetben. Semmi megalkuvás, semmi langyosság… de szeretnünk kell őket és megpróbálni segíteni nekik. Nem szabad elkülönülésnek lennie nevek és felekezetek miatt. Ez az elkülönülés egyedül csak annak a következménye lehet, ha valaki nem akar engedelmeskedni Jézusnak—ezt pedig addig nem tudjuk, míg meg nem próbáltuk. A felekezet neve még nem jelenti azt, hogy a felekezetben lévő személy rossz ember és nem akar engedelmeskedni Jézusnak. Nem tudjuk, míg meg nem próbáltuk. Így kell viselkednünk a felekezetekkel kapcsolatban. Az életünket kell adnunk értük és meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, hogy adhassuk nekik az Élet Kenyerét és kérnünk kell őket, hogy ezt tegyék ők is ismerőseikkel. Figyeljük és nézzük mit tesz Jézus. Jézus azt mondta, ha kivesszük a részünket, akkor építeni fogja az Egyházát és a pokol falai nem tudnak ellenállni a támadásnak. Mi támadjuk a sátán városát, leromboljuk a falakat és ledöntjük a kapuit. Ha szeretjük az embereket, a sötétségből a Világosságra hívjuk őket. Nem különülünk el nevek miatt, hanem szeretjük az embereket—akár a halálunk árán is. Végezzük a papok munkáját, és az Úr építeni fogja az Egyházát.

2. Némely fordításban a görög szöveg alapján : „királysággá tett minket”.

jesuslifetogether.com
Magyar Languages icon
 Share icon