Négy alapvető igazság

3/8/1999

Afrika, Salima 1999 október 3.

(Az alábbiakat három testvér mondta el rögtönözve egy afrikai faluban való tartózkodásuk alatt, ahol egy „pünkösdi gyülekezettel“ beszéltek. Jézus hívására az egész „gyülekezet“ EGY NAP ALATT látványosan megváltozott és sosem nézett vissza. Sok mindent megváltoztattak– nagy személyes árat fizetve érte– és ennek hatására sok más ember is megváltozott, sőt még a falu gazdasági szerkezete is. NÉHÁNY ÓRÁN belül a környék más vallásos csoportjai is értesültek róla, hogy valami természetfeletti történt közöttük. Bárcsak sikerülne visszaadni, amit az ottani testvérek mondtak, miután az alábbi gondolatokat hallották. Lenyűgöző és inspiráló volt az Atya Háza iránti buzgóságukat és bátorságukat látni, amit akkor és azóta is tettekkel és az „igazság iránti szeretettel“ fejeznek ki.)

Isten népét a világon mindenütt értékes kincs hívja ébredésre. Tovább szeretnénk adni nektek ezt az Istentől ránk bízott kincset, amit életetek hátralevő részében magatokkal vihettek. Akár sokan, akár kevesen vagytok a falutokban, ahogy Jonatán, Dávid közeli barátja egyszer mondta: „Az Úr számára nem akadály, hogy sokakat vagy keveseket mentsen meg.”1 Isten azt is mondta, hogy hűnek kell lennie annak, akire valamit rábíztak. Szeretnénk nektek megmutatni néhány dolgot, ami meg tudja változtatni az életeteket és az egyház megvalósulásának módját, hogy ezáltal Jézus, a királyunk dicsőítessék és álma beteljesedjék!

Ezek olyan különleges kincsek, amik mindig is benne voltak a Bibliában. A Szent Szellem által az a reménységünk, hogy mindnyájunk szemei megnyílhatnak és ezeket a csodás igazságokat megláthatjuk. Az igazság összefügg azzal, miként akarja Isten építeni a Házát, hogy együtt mindnyájan erősek lehessünk. Úgy akarja építeni, hogy a pokol kapui se vegyenek erőt rajta. Úgy akarja építeni, hogy kapcsolatok gyógyuljanak. Úgy akarja építeni, hogy erősek és bölcsek lehessünk és Jézus örömhírét erőteljesebben hirdessük, mint valaha.

Van bátorságod ezeket a dolgokat meghallgatni? Akarsz engedelmeskedni Isten igéjének, ha hallasz ezekről a dolgokról? Meg fogod változtatni az életedet bármi áron is? Ha van bátorságod engedelmeskedni, akkor kérlek maradj itt, hadd beszélhessünk neked arról a kincsről, ami négy alapvető igazságból áll.

Négy igazság van, amire építetünk kell. Ezek nélkül Isten Háza sose lesz erős és a pokol kapui továbbra is romhalmazt csinálnak belőle. Ha azonban ezt a négy dolgot megértjük és engedelmeskedünk nekik, ha merünk is tenni Isten ezen igazságaiért, akkor Isten ezt értékesnek tartja és megáldja életünket az erejével. A szegények gazdagok lesznek, a gyengék erősek! Ez volt mindig is Isten szívében és szándékában. Ezt a kincset azonban már az első évszázadban „ellopták”. Megraboltak minket az emberek üres hagyományai.

1. igazság : Ki keresztény?

Az első alapvető igazság, hogy pontosan határozzuk meg, ki keresztény. Ez olyan pont, amiben az egész világon és minden kultúrában nagy hanyagságot láthatunk. Mivel nem voltak tisztában azzal, ki keresztény, Isten Egyházának nagy részét homokra építették. Benyomások, érzések vagy a neveltetés alapján állapították meg, ki keresztény. Az alapján tartottak valakit kereszténynek, hogy gyakran jár istentiszteletre, jól énekel vagy hűségesen fizeti a tizedet. Jézus azonban nem így határozta meg, ki a követője.

Jézus azt mondja: „Ha nem mondasz le mindenről, nem lehetsz az én tanítványom.” „Ha nem veszed fel naponként a keresztedet, nem követhetsz engem. ” Az Apostolok Cselekedeteiben az áll, hogy a tanítványokat először Antiochiában nevezték keresztényeknek. Ha tehát a „tanítvány” szót látod Jézus tanításában, akkor gondolj a „keresztény” szóra. Ha Jézus azt mondja: „ha nem mondasz le mindenről, amid van, nem lehetsz az én tanítványom”, ezzel azt fejezi ki, hogy nem lehetsz keresztény, ha nem adod fel az életedet. Nem azt mondta, „Ha nem jársz istentiszteletre, akkor nem lehetsz keresztény.”, vagy „Ha nem olvasod a Bibliát, nem lehetsz keresztény.” Nem ezt mondta, hogy „Ha nem adod fel a pénzedet, akkor nem lehetsz keresztény.” Jézus azt mondja „Ha nem halsz meg önmagadnak, akkor nem lehetsz keresztény.”

Jézus olyan embereket hív el, akik készek önmaguknak meghalni. Mindenről lemondanak, csakhogy Őt követhessék. Lemondanak büszkeségükről és tulajdonukról, hogy Őt követhessék. Elfordulnak személyes bűneiktől és önzésüktől. Jobban fognak másokat szeretni, mint magukat. Jézushoz való viszonyuk megváltoztatja mindennapi viselkedésüket.

Ha a „keresztény” szót nem úgy határozzuk meg, ahogy Jézus, akkor a Ház homokba süllyed és elmossa az ár. Jézus, a király ígérte meg nekünk, hogy ez fog történni, ha a hallgatás, éneklés és beszéd homokjára építünk, s nem Neki engedelmeskedünk. Az ilyen Ház talán tetszene nekünk, de Jézus számára nem jelentene semmit. Az a ház, amit építünk talán valamivel boldogabbá tenne minket, mert összejövünk és együtt éneklünk, de mit sem érne, ha Isten nem leli örömét benne! Egyáltalán semmit sem ér, ha még mindig az ördög nyeri meg életünk harcait. Ha olyan életet és a gyülekezeteket építünk, ami Jézusnak nem okoz örömet, azzal a magunk idejét és Istenét idejét is pazaroljuk.

Komoly következmények

Isten Házának építésének első alapköve, hogy a Biblia szerint értsük, ki keresztény. Aszerint kell meghozni a döntéseinket, hogy Isten kit nevez kereszténynek. Lehet valaki Isten gyülekezetének tagja s nem keresztény? Semmiképpen sem! Azonban a világon mindenütt azt tanítják, hogy nem gond, ha keresztények és nem-keresztények éppúgy a gyülekezetben vannak. A Biblia azt mondja, hogy ez nem igaz! Az első Korinthusi levél 5. részében ez áll: „Távolítsátok el a régi kovász legkisebb maradékát is.” Távolítsátok el a bűnt a gyülekezetből. Nagyon fontos ezt megértenünk, hisz Isten azt mondja: „egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti”.

El tudjátok képzelni, hogy Jerikó falai recsegve-ropogva leomlottak? Isten népe természetfeletti módon hatalmas volt. Mégis legyőzték Izráelt nem sokkal a fal leomlása után. Kiszorították őket! Miért aprították őket a csatában? Mert egész Izráelből egy férfi bűnt rejtegetett a sátrában. Isten nagyon haragudott, mivel az egész egyházban egy férfinak bűn volt az életében, amit eltitkolt. Ez a férfi, Áchán, bálványt rejtegetett sátra alatt. Isten nagy vereséggel sújtotta egész Izráelt. Isten ugyanaz, tegnap, ma és holnap. Igaz? Istent ma is elszomorítja, ha Egyházában némelyeknek titkos bűnök vannak az életében. Ez összetöri a szívét. A Biblia azt mondja, hogy Isten ítélettel súlytja ezt.

Helyes azt mondanunk, hogy az egyházhoz tartozhat az, aki sosem adta át teljesen az életét Jézusnak? Nem! Ez nagyon nagy hiba. Isten elítéli az egész házat, emiatt az egyetlen személy miatt, aki azt állítja, hogy keresztény, de sosem adta igazán Jézusnak az életét. Ha tehát dicsőséges Házat akarunk, ami Isten munkáját mutatja, akkor először is Jézus szerint kell meghatároznunk, ki „keresztény“. Az Írás azt mondja: „ha nem adod fel mindened, amid van, nem lehetsz az én tanítványom”, „ Ha apádat, anyádat vagy a gyermekeidet jobban szereted, mint engem, nem lehetsz az én tanítványom.“ „Ha a világot és a világ dolgait szereted, ellenségem vagy.“ „Isten ellenáll a gőgösöknek, de az alázatosoknak kegyelmét adja.“

Pontosan kell definiálnunk, ki igazán keresztény, azaz ki tagja a gyülekezetnek! Nem állíthatod magadról, hogy Jézus vére megmosott, s tagja vagy az ő testének, s nem tehetsz úgy, mintha keresztény lennél, ha szíved nem Jézus otthona, munkaterülete és szántóföldje. Ha kapcsolataid nem szent kapcsolatok, meg kell bánnod és Jézusnak kell adnod az életed.

2. igazság: Mi a vezetés?

Isten Háza építésének másik alapköveként a vezetés kérdését kell tisztáznunk. Ez csodálatos igazság! Arra fog ösztönözni, hogy megváltoztassátok az életeteket. A világ sok országában nagy hibát követtek el, ami Isten házának vezetését illeti. Indiában vagy más országokban gyakran láttuk, hogy azt választották vezetőnek, akinek volt kerékpárja és tudott olvasni. Az Egyesült Államokban az lesz vezető vagy „pásztor”, aki teológián vagy bibliaiskolában tanult, jó üzletember vagy jó szónok. Ez nem Isten módszere! Az Isten szerinti vezetés nem azon múlik, ki tud olvasni, vagy ki tudja a legtöbbet, vagy kinek van a legtöbb tapasztalata az üzleti életben.

Úgy élni, mint Jézus

Szeretnék egy példát hozni az Írásból. Az Apostolok Cselekedetei 6. részben néha éheztek a görög özvegyek, mert elfeledkeztek róluk. Ételosztáskor kimaradtak, s nem törődtek velük rendesen. A jeruzsálemi gyülekezetnek döntenie kellett , hogyan oldják meg ezt a problémát.

Elhatározták, hogy férfiakat választanak ki a probléma kezelésére. Ha olvassátok a Bibliát, láthatjátok, hogy sajátos módon választották ki őket. Azt mondja az Ige: „Válasszatok hét férfit, akik jól ismerik a Bibliát“? Nem. „Válasszatok hét férfit, akik jól tudnak énekelni“? Nem. „Válasszatok hét férfit, akik sok tapasztalatuk van az üzleti életben vagy az élelmiszeriparban“? Nem. „Válasszatok hét férfit, akik jó szónokok?“ Nem. A problémát másképp oldották meg: „Válasszatok ki magatok közül hét férfit, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel.”

Olyan emberek voltak ezek, akik a mindennapi életben már jó bizonysággal szolgáltak. Nem olyan férfiak voltak, akik iskolát végeztek, hogy szellemiek legyenek vagy egyszerűen jól ki tudták magukat fejezni. Olyan férfiak voltak, akik Isten barátai voltak és szoros barátságban álltak testvéreikkel nap mint nap. István, Fülöp és a hét férfi naponta elmentek az emberek otthonaiba, hogy segítsenek nekik. Vizet hoztak és segítettek más hívőknek. Kézen fogták barátaik gyermekeit, beszélgettek velük és tanították őket. Meglátogatták az embereket otthonaikban, ha elbátortalanodtak. Elmentek akár az emberek munkahelyeire, hogy bátorítsák őket. S ők még úgynevezett „vezetők” sem voltak! Egyszerű testvérek voltak, akik Jézus életét élték mindennapjaikban. „Válasszatok hét férfit, akik Jézushoz hasonlók, akik látják Istent és hallgatnak Rá. Válasszatok hét férfit, akik naponta megmossák a szentek lábát. Hét egyszerű, mindennapi testvért, akik Istent szívük mélyéről szeretik és különösen ragaszkodnak a Megváltóhoz.“

Mivel ezek a férfiak Jézushoz hasonlók voltak, felkerestek másokat az otthonukban, ez is mutatja, hogy telve voltak Szent Szellemmel. Nem azért teljesek a Szent Szellemmel, mert másoknál hangosabban kiabálnak, vagy jobban énekelnek vagy mert többet tudnak mondani. Azért teljesek Jézus Szent Szellemével, mert a mindennapi életükben úgy járnak, mint Jézus. A Biblia szerint ez az egyetlen módja a vezetésnek. Az Újszövetségben Jézus azt mondta a tizenkét apostolnak: senkit se nevezzetek tanítónak, atyának, vezetőnek, úrnak, mesternek, pásztornak vagy méltóságos úrnak, mert mind testvérek vagytok! Most már csodálatosan új szemszögből tekinthetünk a vezetésre.

Annyira más, mint a világ

Nekem személyesen elég nehéz volt ezt megtanulnom. Sok éven át „pásztor” voltam, míg világos lett számomra, hogy a Biblia azt mondja, hogy testvér legyek a testvérek között. Az ajándékaimat úgy használjam, mint aki „köztetek szolgál”-nem mint egy főnök vagy aki mindig a figyelem középpontjában áll. Ha ez érvényes volt Péterre, Jánosra, Jakabra és a többi apostolra, akkor ennek kivétel nélkül igaznak kell lennie. „Mindnyájan csak testvérek vagytok”.

Nagy pénzösszeget áldoztam fel az üzleti életben, hogy „pásztor” lehessek. És most fel kellet adnom nem-biblikus helyzetemből fakadó pénzemet és „pásztor” poziciómat. El kellett döntenem, hogy “testvér leszek testvérek között“. Amit Jézus az életemben munkált, meg fog mutatkozni mások házában és életében, ha a gyermekeik kezét fogom. Nem volt már rá szükségem, hogy „nagy hal” legyek! Nem volt már rá szükségem, hogy én legyek a legfontosabb személy. Egyszerűen tudtam azt tenni, amit Pál a tesszalonikai, fillippibeli és korinthusi hívőkkel—szeretni az embereket mint apa, barát, testvér, házról házra.

Pál azt mondja: „Veletek voltam házról házra, könnyek között.“ Apaként vagy testvérként szerette őket. Úgy törődött az életükkel, mint egy anya a gyermekével. Más hívők pedig vele tették ugyanezt. Ilyen az igazi újszövetségi gyülekezet helyes vezetése.

Jézus azt mondta az apostoloknak: „A pogányoknak megvan a maguk sajátos módja a vezetésre, de közöttetek ne így legyen.“ Az igazi egyházban, melyen a pokol kapui se vesznek erőt, a vezetés teljesen máshogy működik, mint az a világ rendjében megszokott. A vezetés belülről hat és nem fentről való uralkodás.

Jézus tekintélye és ajándékai

Szeretnék valamit érzékeltetni. Az Efézus 4-ben az mondja a Biblia, hogy Jézus, aki felment a mennybe, ajándékokat adott az embereknek. Jézus összes ajándékát (Jézusnak magának is sok ajándéka volt, ugye?) Népe egészére bízta. Nem vett el minden ajándékot s nem ruházta át a „pásztorra“. Nem vett el minden ajándékot s nem ruházta „Isten emberére.” Az Írás azt állítja, hogy Jézus az egész Testének adta át minden ajándékát. A Biblia azt mondja, hogy a Szellem ajándékként adatik és a Szellem úgy osztja szét az ajándékokat, amint akarja – az egész gyülekezetnek. Ha életedet tényleg átadtad Jézusnak és valóban keresztény vagy, akkor Jézus különleges ajándékot ad neked. S az ajándékod Jézus része.

Mielőtt Jézus a Mennybe ment, azt mondta, hogy „Nekem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Emlékeztek arra, amit Jézus mondott? Minden hatalom Jézusé és senki másé! Ha Jézus adott magából egy részt neked, a másiknak is egy részt, a harmadiknak is egy részt, akkor bármilyen szellemi ajándékot is adott nektek, azzal tekintély jár. Jézus adta az ajándékokat és övé minden tekintély.

A Biblia különböző ajándékokat sorol fel. A Szent Szellem például irgalmasságot is ad ajándékként. Az irgalmasság ajándéka Jézus része, amit néhányaknak adott. Ez természetfeletti ajándék. Mindannyiunknak irgalmasnak kell lennünk, ugye? De van valami természetfeletti irgalmasság, ami a Szent Szellem ajándéka—de minden tekintély Jézusé. Ha tehát neked az irgalmasság ajándéka adatott, akkor tekintélyed van az irgalmasság területén. Ha neked megvan az irgalmasság természetfeletti ajándéka, nekem pedig nincs, és minden tekintély Jézusé, akkor van egy „részed” Jézusból s akkor tisztelnem kell a benned lévő ajándékot. Tekintélyed van ezen a területen. Értitek ezt? Ebben áll a vezetés lényege!

Minden tekintély Jézusé és mindegyikünknek megvannak a maga különleges ajándékai. Itt van például a tanítás ajándéka, amiről azt mondja a Zsid 5: „Mindnyájunknak tanítóknak kellene már lennünk.“ Az Ef 4-ben és a Róm 12-ben azonban az áll, hogy van tanítás, ami természetfeletti ajándék, amit Jézus ad. Ez azt jelenti, hogy az ajándéknak tekintélye van, mivel Jézus adja és Övé minden tekintély. Alá kell rendelnünk magunkat ebben egymásnak. A tanítás azonban csak egy az ajándékok közül és Jézusnak csak egy része. Sok más ajándék is van. Minden ajándék Jézus része, bárkié is legyen közülünk. Minden tekintély Jézusé, ezért alárendeljünk magunkat az ajándékoknak-bárkié is legyen közülünk, hisz’ Jézus helyezte azokat belénk.

Nincs olyan különleges tekintély, ami csak egy „Isten emberéhez” kötődne és mindenki másnak csak ülnie kellene és előre nézve figyelnie. Az elmúlt 1700 évben úgy építették az egyházat, mintha csak egyetlen ajándék létezne: a „pásztorság“ (a többieknek talán a „pénzadás” ajándéka lenne megengedve!?). Ajándékok százai vannak és Jézus MINDET átadta Családjának. Ezért mondta Jézus, hogy mind testvérek legyünk testvérek között. Szükségünk van egymás ajándékaira. Szükségünk van Jézus minden ajándékára! Ha rosszul építünk, mindet elveszítjük. Ha kiállítunk előre egy embert, hogy „pásztor“ legyen s mindenki másnak egész idő alatt ülnie és hallgatnia kell, akkor senki sem épül a te ajándékod által. Csak a pásztor ajándékában részesülnek. Az pedig túl kevés! Ha látni akarjuk Isten nagyságát, ha látni akarjuk, hogy változik meg mindegyikünk élete s gyermekeink élete, akkor Jézus MINDEN ajándékára szükségünk van. Nem szabad megelégednünk Jézusnak csak egy részével. Ámen?

Bátorság a változtatáshoz és a „futáshoz”

Látjátok, miért mondtam, hogy bátorságra van szükségetek? Meg kell változtatni a dolgokat! Már nem tehetitek azt tovább, amit eddig tettetek. Döntetek kell, hogy az ajándékaitokat jobban akarjátok használni. Döntenetek kell, hogy engedelmesek és bátrak lesztek. Ha továbbra is csak a széken ültök s az ajándékaitokat nem használjátok jobban, mint eddig, akkor azok el fognak tűnni. „Az elöljáróktól az követeltetik meg, hogy hűnek találtassanak.“ Emlékeztek arra az emberre, aki a talentumát elásta a földbe? Jézus azt mondta neki: „gonosz és lusta szolga.“ Nekünk is ezt mondja, ha nem tesszük, amit tennünk kellene. Ha akár te vagy én nem használjuk az ajándékainkat, akkor lusták és gonoszok vagyunk.

Látjátok, hogyan rabolják meg az emberi hagyományok Isten Igéjét? Képzeld el, hogy olimpiai futó vagy, de fekszel az ágyadban és kötéllel odakötöztek. Még ha mesteratléta is lennél, elsorvadnának az izmaid, s ha ott hagynánk megkötözve, meg is halnál. Az egész benned rejlő teherbírás elveszne, mivel egész életedben ágyhoz kötöztek. Az a mód, ahogy az elmúlt 1700 év során Isten Házát építették, Isten népének többségét ágyhoz kötötte! Nem tudtak felállni, futni és a számukra elrendelt dolgokat betölteni, mert rosszul építettek. Ha úgy építünk és olyan szerkezeti felépítést alakítunk ki, hogy egy embert vagy a „főnökséget“ magasztaljuk fel és mások ajándékait kioltjuk, akkor a mennyei ítélőszék előtt bűnösnek találtatunk! Többnyire nem ezért építettünk rosszul, mert az emberek „rosszak”, hanem egyszerűen nem tudtuk, hogyan építsünk.

Emlékezzetek, a helyes alap első építőköve, hogy csak az tarthatja magát az egyház tagjának, aki valóban keresztény. A második alapkő, ami Isten Házát építi, hogy helyesen kell értenünk a vezetést. 1700 évig egy embernek adtuk a felelősséget. Egy ajándékot választottunk, a „pásztorság“ ajándékát és azt tettük a legfontosabb ajándékká. (Emlékezzetek: a Bibliában a „pásztor” szó a pásztorolás ajándékára vonatkozik, aki naponta tevékeny Isten népe között, mások ajándékai mellett— nem főnök vagy az összejövetel fő szónoka). Ez az igazi bibliai gyülekezettől nagyon távol áll! S ma sem kell ennek így lennie. Isten embereinek java részét ez kötözte ágyhoz, hogy ne tudjanak azok lenni, akinek Isten akarta őket. A vezetés Isten egész népében rejlik. A Biblia papok királyságának nevez minket. A Biblia nem azt mondja, hogy királyság papokkal, hanem papok királysága. Nincs már olyan különleges csoport, mint az Ószövetségben a lévita papság. Az Újszövetségben Isten minden embere pap a többiek számára. Isten azt mondta: „Ha egy másik kap kijelentést, hallgasson az első!!!“

Ha telve vagy Szent Szellemmel és bölcsességgel, akkor vagy vezető

Ennek semmi köze ahhoz, hogy tanult vagy-e és milyen jól tudsz beszélni. Semmi köze ahhoz, hogy férfi vagy-e vagy nő, öreg vagy fiatal. A vezető olyan személy, aki Jézus ajándékaival rendelkezik és Jézushoz való kapcsolatát az jellemzi, hogy telve van Szent Szellemmel és bölcsességgel. Vezetés az, ha naponta kézen fogják a gyermekeket. Vezetés az, ha Isten népének sebeit naponta házról házra gyógyítják. Vezetés az, ha segítenek egymásnak, ha az emberek bűnnel kapcsolatos problémáit megoldják, ha az emberek lábát naponként megmossák. Ez mind vezetés és ez az egyetlen fajta vezetés, amiről a Biblia beszél— annak a résznek a használata, amit Jézus a Szelleme által mindegyikünkre ránk bízott. Ez a vezetés és a tekintély területe. Ez azt jelenti, hogy jelenlegi „egyházként való” működésünket meg kell változtatnunk. Meg kell változtatnunk a vezetésről vallott nézetünket és a vezetés megvalósításának módját.

Ez forradalmi változás. Megváltoztatja az összejöveteleink mikéntjét és hétköznapi cselekedeteinket is. Ennek ára van – olyan ára, amit nekünk kell megfizetnünk. Isten azonban százszor annyival jutalmaz meg, mint amennyit feladunk, ahogy azt Jézus megígérte.

Amikor “pásztor“ voltam, elhatároztam, hogy másképp fogok élni. Eldöntöttem, hogy hinni fogok az Írásnak és engedelmeskedek a vezetés kérdésében. Azt a döntést hoztam, hogy testvér leszek a testvérek között, mintsem a testvérek előtt álljak. Ha őszinte akarok lenni: meg kell vallanom, hogy féltem. Nem tudtam, hogyan fogom ellátni a családomat. Féltem, hogy elvesztem az Istennel való bensőséges kapcsolatomat és nem fognak már tisztelni. Sok mindentől féltem, de tudtam, mit mondott Isten a Bibliában. Azt akarja, hogy testvér legyek testvérek között. A hétköznapi életben már nem leszek főnök. Csak egy leszek a testvérek között és a Jézustól kapott ajándékaimat úgy használom, mint „testvér a testvérek között”, akik szintén használják a maguk ajándékait. Számomra ez azt jelentette, hogy minden megváltozott, de Isten nagyon hűséges volt. Megígérte, hogy aki mindent feladott, nem vall szégyent, hanem százszor annyit vagy sokkal többet kap. Isten pedig megtartja az ígéreteit. Ámen?

Körben a trón körül

Gyakorlatilag nézve rögtön meg tudunk változtatni valamit. Ez azzal függ össze, ahogy ülünk, amikor együtt vagyunk. Bután hangzik, de ez fontos. Az Írásból hozok példát. Márk 3-ban Mária és rokonai keresik Jézust. Eljutnak annak a háznak az ajtajához, ahol Jézus Isten embereivel volt együtt. „Jézus, anyád és testvéreid kint vannak.” Emlékeztek Jézus válaszára? Azt mondta a körülötte körben ülőknek: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?“ Körülötte körben ültek! Nem ez a legtermészetesebb, ha összejövünk ŐT hallgatni és nem csupán egy behatárolt képességekkel rendelkező embert? Természetesen.

Ha meg akarjuk becsülni azokat az ajándékokat, melyek mindnyájunkban megvannak és Isten minden emberének minden ajándékát ki szeretnénk aknázni, akkor sok dolgon változtatnunk kell. Ezek közül az egyik, hogyan ülünk, amikor összejövünk. Amikor Jézus itt volt az emberek köré gyűltek. Ez talán túl egyszerűen hangzik, sőt talán lényegtelennek tűnik, de biztosíthatlak benneteket, hogy mégis nagyon fontos.

Ha valaki a munkahelyeteken vagy a piacon mond nektek valamit, számít az, hogyan mondja? Természetesen! Ha valaki hátradőlve, kicsit halkan és elfojtott ásítás közepette mondana valamit, teljesen más lenne, mintha ugyanazt mondaná szemedbe nézve, haragosan tekintettel. Sokat számít, HOGYAN mondunk valamit.

Tehát, ha mind előre nézünk, az minden figyelmet egy emberre irányít. Nem vagyunk már egyenlők az egyenlők között. Alá vagyok vetve annak, aki felszállt az előttem lévő trónra, mint mester, igazgató, a „dolgok motorja”, remek koordinátor vagy a csoport vagy az „istentisztelet” szakértője. Jól figyeljetek! Isten igaz szolgája nem akarja magára terelni a figyelmet. Keresztelő János, aki mindaddig a legnagyobb volt az asszonytól születettek között, azt mondta: „nekem kisebbé kell lennem s neki növekednie kell”. Isten minden igaz embere ugyanezt mondaná: „Jézusnak kell növekednie s nekem kisebbé kell lennem. Nem szeretném a figyelmet magamra terelni. Nem szeretném, ha mindig úgy néznének rám, mint aki minden kérdésre tudja a választ. Nem okoz nekem különösebb örömet, ha épp én vagyok az, aki beszél. Csak Jézust szeretném követni, szolgálni és mindenki másnak segíteni, hogy szintén ezt tegye. Jézusnak kell növekednie s nekem kisebbé kell lennem.”

Isten minden igaz embere engedi, hogy Jézus legyen az érdeklődés középpontjában, mintsem ő maga, s ezért háttérbe húzódik. Még egyszer: néhányan azt fogják mondani, hogy ez jelentéktelen dolog, de miután sok országban és városban jártam, biztosíthatlak benneteket, hogy nem lényegtelen. Nagyon fontos, hogyan mondunk valamit. Ha a székeket s inkább sorba állítjuk s nem Jézus körüli körbe, az olyan, mintha ha a reflektort egy emberre irányítanánk. Egy ember az összejövetel fénypontja, mindenki más csak hallgatóság. Ez nagyon visszás, mert sok ajándék van köztünk, s ezek mind egyenrangú részei Jézusnak. Ha tehát mind csak úgy ülünk le, hogy előre nézünk, akkor csak egy ajándékot emelünk ki. Mi történne, ha a székeket körré rendeznénk át, ahol mindenki láthatja a másikat és Jézus lenne középen? Akkor minden ajándéknak egyenrangú hely jutna. Gondoljatok csak arra, amit a Biblia mond: „Aki körülöttem ül—az az én anyám, fivéreim és nővéreim.“ Talán ül valaki a körben, akinek a pásztorolás ajándéka van meg, ül valahol egy másik, akinek a tanítás ajándéka, s amott ül egy harmadik, akinek az irgalom ajándéka. Akié a segítség ajándéka itt ül, akié a prófétálás ajándéka, amott ül. Minden ajándék egyenrangú, mivel mind Jézusé! Világos? (Ha van számítógépetek, nézzetek meg ehhez egy képet www.AllAtHisFeet.com/JesusAsHead.)

Ha a körben ül egy anyuka, aki a gyermekei nevelése miatt sír, a tanítás ajándékával rendelkező testvér a lelkére beszélhet és elmagyarázhatja neki, mit tanít Pál a Titusz levélben az asszonyokról. Akinek az irgalmasság ajándéka van meg, az kiegészítheti néhány gondolattal az irgalmasságról, a talán neki is vannak gyerekei és megoszthatja ezzel kapcsolatos tapasztalatait. Akinek prófétai látása van, az a szívébe láthat, s tudhatja miért van a nőtestvérnek problémája a gyerekeivel stb. Most végre engedelmeskedhetünk a parancsolatnak „Ha egy másik kap kijelentést, hallgasson az első!!“. Halleluja!! (visszhangzó ujjongás!)

Mindenki egyformán fontos

Az 1. Korintus 14-ben Isten azt is mondja: „Ha összejöttök, testvérek, és az egész egyház együtt van, minden a Test építését szolgálja. Mindenkinek van tanítása, zsoltára kinyilatkoztatása.“ Nincs más vezető Jézuson kívül! „Senkit se nevezzetek vezetőnek, mesternek, tanítónak vagy pásztornak. Mindnyájan testvérek vagytok.“ Mindegyikőtökben benne van Jézus és ő ugyanaz mindenkiben. Néha Jézus irgalmára van szükség, néha a tanítására. Néha Jézus énekeire van szükségünk s néha Jézus segítségére a problémák megoldásában. De mindez ugyanolyan mértékben Jézustól van.

Látjátok, hogy ehhez bátorság kell? Látjátok, hogy ehhez hitre és engedelmességre van szükség? Látjátok, hogy meg fogja változtatni az életeteket, ha elkezditek megélni ezeket a dolgokat? Már nem lesztek ágyhoz kötözve! Az ajándékod már nem lesz háttérbe szorítva. A te ajándékod különbözik az enyémtől, de ugyanolyan, fontos, mint az enyém. Éppúgy szükségem van a te ajándékodra, mint neked az enyémre.

Életem legfontosabb dolgai egy 12 éves kislány hatására történtek, aki befolyásolta életemet az ajándékaival. Asszonyok és gyerekek hatnak az életemre. Idősebb emberek is hatással vannak az életemre, s nem csak vasárnap délelőtt, hanem naponta!

Naponta papok királysága vagyunk. Az összejövetel csak adalék ehhez. Növekedésünk 90 százaléka az életmegosztásból fakad és talán csak tíz százalék az összejövetelekből. Ez azt jelenti, hogy el kell jönnöd otthonról és be kell menned mások otthonába. Hozol nekik vizet, ételt vagy ruhát. Ha látod, hogy az anyuka haragos az egyik gyerekére, leülsz vele beszélgetni. Beszélgetsz vele és részt veszel az életében. Ha gőgöt látsz az életében, ráteszed a kezedet a vállára, s kéred, hogy ne legyen büszke. Ha az egyik testvér életében önzést látsz, átkarolod és azt mondod neki, „Kérlek, ne legyél többé önző.“ Nem csukjuk be egymás felé a szemeinket a következő összejövetelig. Naponta olyan papként élünk, akik Isten akaratát teszik mindenkinek az életében. Az is általános érvényű parancsa Istennek, ami a Zsidó 3-ban és még száz más helyen is áll: „Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.„ Erről még bővebben kell beszélnünk.

Az első alapkő: „Ki keresztény? Ki a gyülekezet tagja?“. Ha olyan emberek vannak a közösségetekben, akik nem tértek meg igazán Jézushoz, akkor mindig viták és harcok lesznek közöttetek, aminek amúgy nem kellene így lennie. A Biblia azt mondja: „A nagytól a kicsiig mindenki ismerni fogja Őt.“ Ha mindenki, aki tagnak vallja magát, valóban szerelmes Jézusba, akkor sokkal nagyobb béke van — nincs vita, nincs pletyka. És naponta egymás iránti mély szeretetben éltek. Nem tartozhatsz tényleg Jézus egyházához, ha nem mondtál le az életedről. Mindenki más csak látogató, de ők nem tagjai Jézus egyházának.

Pontosan ezt mondja a Biblia. A kovászt el kell távolítani a tésztából. Különben nem szeretjük Jézust annyira, mint ahogy ezt állítjuk. „Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat.“ A gyülekezet kötődést, erősítést, felkészítést és védelmet nyújt mindenki számára, akik megmosattak Jézus vérében, akik meg akarnak halni maguknak, és Jézussal, a a Mesterrel akarnak örök frigyre lépni. Senkinek sem szabad magát kereszténynek és Krisztus Teste tagjának tekintenie, ha nem hozta meg ezt a döntést (és ezt az élete és értékrendje bizonyítja és hogy, „szereti-e a világosságot“ (Ján.3:1 és János 1. levele.)). Pontosan ezt mondta Isten.

A „Gyülekezet” bármilyen más definíciója emberi és az ilyen hamisítványt le fogják győzni a pokol kapui. Nézzetek csak szét. Ezt láthatjátok minden ország minden városának minden utcasarkán Ez nem Isten akarata, hanem az emberi természethez idomult valami, ami Jézust használja logónak lelkiismerete megnyugtatására. De ott nincs gyógyulás! A Messiás csak ott tud hatni, ahol arany lámpást tud felállítani!

A második alapkő a vezetéssel függ össze. A feltámadott Krisztus jelenvaló élete és Szelleme az egyedüli vezetőnk. „A világ nem láthat meg engem, de ti megláthattok!“ A „vezetés” bibliai értelemben olyan ajándék, ami attól függ, milyen mértékben hallgat valaki a Szellemre, azaz mennyire mély, érett és valódi a kapcsolata az élő Jézussal.

3. igazság : Mindennapi élet

A harmadik alapkő közösen megélt mindennapjainkkal függ össze. Kicsit már beszéltünk erről korábban. A mindennapi életnek nem sok köze van ahhoz, hány összejövetelünk van, hanem azzal függ inkább össze, hogy mennyire veszünk részt egymás életében. Szolgálunk-e buzgó papokként nap mint nap a körülöttünk levő emberek felé, gyerekeiknek, házasságuk, munkával kapcsolatos szokásaik és jellemvonásaik terén? Foglalkozunk-e naponta szívből a testvéreinkkel? „Hordozzuk egymás terhét, hogy így töltsük be a Krisztus törvényét?“ „Beismerjük egymásnak a bűneinket, hogy meggyógyuljunk?“ „Egy emberként harcolunk a hitért“, „Összeszerkesztve és összekötve különféle kapcsolatok segítségével, támogatva egymást“– és nem fogadunk el mást az „igaz egyház“ és „Krisztus teste“ helyett? Csak ekkor fogod igazán megérteni, mit értett Jézus az alatt, hogy, „Én fogom az Egyházamat építeni és a pokol kapui sem fogják legyőzni!“. Minden más „homokra épített ház“, ami a kompromisszumok, langyosság, engedetlenség, el-nem-kötelezettség és önigazolás homokjára épült. Sajnos ennek megfelelő gyümölcsöt fog hozni. Isten azt mondja, fontos hogyan építünk!

Mutatok nektek egy igehelyet, ami meg fogja változtatni hátralevő életeteket, ha engedelmeskedtek neki. Ha valóra váltjátok ezt az igehelyet, csodálkozni fogtok, mennyire értelmet nyernek más dolgok is. Ez Jézus parancsolata. Tenni fogjátok? Tenni fogod? Szereted őt? Meg fogja változtatni az egész életeteket, ha TESZITEK, amit Ő mond és nem csak egyetértetek vele, tanulmányozzátok, énekeltek róla vagy összejövetelt tartotok róla! Nézzük csak meg együtt ezt az igét: Zsidó 3:12-14

„Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.”

Figyeljetek arra, amit ez az igehely mond— Istentől van ez. A Mindenható Isten mondja nekem és neked, hogy minden nap buzdítsuk és segítsük egymást. Minden nap legyünk kapcsolatban egymással. A Szent Szellem a „minden nap“ kifejezést választotta ki, s nem azt mondta, hogy „minden vasárnap“. Nem azt mondta, hogy „minden szerdán és vasárnap“. Még azt sem mondta, hogy „az összejövetel alatt”. Azt mondta, hogy naponta vegyünk részt egymás életében. Isten azt mondja, ha nem tesszük ezt, akkor megkeményedhetünk, eltévelyeghetünk és már nem érezzük azt, amit Ő érez, s mindezt abban a hiszemben, hogy tudod a helyeset, ha nem is teszed. Isten nem csak azt mondta, hogy tegyük ezeket, hanem azt is, ha nem tesszük, az nagyon ártani fog nekünk. Ha nincs olyan testvérem, akivel naponként megbeszélhetem az életem dolgait— akkor megkeményedhetek és letérhetek a helyes útról. Mondhatod erre: „De minden nap olvasom a Bibliát!“ „De imádkozom minden nap!“ „A feleségem keresztény és minden nap együtt vagyunk!” Isten nem ezt mondja. Olvashatod a Bibliád minden nap és minden nap imádkozhatsz, de ha nem veszel részt naponta más testvérek életében, egyre jobban megkeményedhetsz és tévútra juthatsz.

Ki írta a Bibliát? Isten! Isten azt mondta, hogy naponta tevékenyen részt kell vennünk egymás életében. Ha látod, hogy önző vagyok, gyere hozzám és mond: „Testvérem, ne legyél önző. Ez elszomorítja Jézust.“ Ha látod, hogy fennhéjázó vagyok, segíts nekem és emlékeztess, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll. Hisz nem akarom, hogy Isten elutasítson! Segítened kell nekem, mert nem mindig tudok mindent észrevenni. Senki sem képes erre. Intsétek egymást naponta, hogy senki se keményedjék meg vagy csapja be magát. Ez közös életünk fontos része (ebben a pontban világszerte szinte csak engedetlenséget találunk). Legyetek papok, akik használják az ajándékaikat. Most már látjátok, hogy ennek kevés köze van az összejövetelekhez, ugye?

4. igazság: Összejövetelek

1700 évig zűrzavar uralta a keresztény világot. Ki keresztény? Ki vezető? Hogy kellene a mindennapi életnek kinéznie? A negyedik alapkő az összejöveteleinkkel függ össze. Hogyan kellene zajlania az összejöveteleinknek? Itt se épített helyesen a kereszténység 1700 éven át. Isten helyre akarja igazítani ezeket a dolgokat nálatok. Atyánk csodálatos módon meg akarja változtatni az életeteket és ennek hatására körülötted mindenkit. Ezek hatalmas és értékes igazságok. De bátraknak kell lennünk, hogy tegyünk is valamit. Bátraknak kell lennünk, hogy olyan összejöveteleink legyenek, ahogy azt az 1. Korinthus 14 leírja. „Ha összejöttök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása“. Egyedül Jézus gondoskodik mindenről. Összegyűlünk, ahogy megfontolásunk szerint „egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdíthatjuk.“ Gondolkozunk és imádkozunk, hogyan segíthetnénk egymásnak, ha összejövünk, és mindenki elég felelősségteljes ahhoz, hogy Isten szavának és szeretetének hordozója legyen. Mindenki gondolkozott azon, hogyan tudjuk „egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítani”. Ez áll a Zsidó 10-ben. Nézzétek meg alaposan ezt az igehelyet! Mindegyikünkre vonatkozik és még az “összejövetelekre“ is!

Az 1 Korinthus 14 azt mondja nekünk, „Ha valaki más kap kijelentést— ha a másik hall valamit Istentől—úgy hallgasson az első.“ Ez áll az Igében. Miért nem tesszük, amit a Biblia mond? Nem szabadna semmit se „automatikusan” valami „különleges emberektől“ elvárni, hanem mindegyikünknek Istenre kell figyelnünk és az Ő hívására reagálni. Valaki tanítást hoz Jézustól, a másik igei útmutatást, dalt vagy kijelentést. Ha egy testvér épp’ megoszt valamit, amit Jézus mutatott neki és más kap kijelentést, akkor leül az első. Pont úgy, ahogy a Biblia mindig is mondta.

Miért nem tesszük ezt? Mert a római katolikus egyház és elődeink hagyományainak nehéz terhét örököltük. A „pap“ vagy „pásztor“ elől áll és ő ad a laikusoknak– a publikumnak– akik csak ülnek és hallgatnak. Jézus gyűlölte ezt a gyakorlatot és „tanítást”, ami a „nikolaiták”tanítása (lefordítva : „akik uralkodnak az embereiken“).

Ehelyett azt mondja Jézus a „körben körülötte levőknek”, hogy mindenkinek van tanítása, éneke, kijelentése. Mind egyenlők vagyunk. Testvérek vagyunk, akik mind azért részesültek Jézus különféle ajándékaiból, hogy mások hasznára legyünk. Milyen lenyűgöző és csodálatos! Jézus MEGSZABADÍT „az atyáktól örökölt üres hagyományoktól”: a „szellemiek és laikusok” különválasztásától és a rítusoktól. Szabaddá tesz minket arra, hogy a „veszélyes“ világban éljünk és Benne bízzunk, s úgy szeressük őt, mint aki a Mindenünk! S ott nem lesz káosz, mert Isten magát a „Békesség és Rend Istenének“ nevezi. Ez az Ő rendje és nem valami emberi erőlködés „Érte”.

Alapok a változáshoz

Eltér ez attól, amihez eddig hozzászoktatok? Van bátorságotok úgy építeni, ahogy Isten akarja? Vagy félelmet ébreszt bennetek? Vagy úgy hangzik, hogy örömet fog hozni? Nagyon sok örömmel jár! Abban az egyházban, amelyhez tartoztam, néhány férfi már 20 éve keresztény volt, de még mindig csecsemők voltak. Amikor azonban megismerték ezt az utat, és elkezdetek papként „működni”, egy év alatt annyit növekedtek, mint előtte 10 alatt. Halleluja! Mások „egyházi vezetők“ voltak száz vagy ezer tagú egyházakban, de rádöbbentek, hogy szellemileg még csecsemők! Azt gondolták, hogy vezetők, de rá kellett jönniük, hogy sok gyerek és anyuka szellemibb, mint ők. Ki kellett nőniük a csecsemőkorukból és ezt meg is tették! Ez elég riasztóan hangozhat, de nagyon izgalmas is.

Ha elkezditek megélni ezeket az igazságokat, amik mindig is a Bibliában voltak, el fogtok csodálkozni, mennyivel közelebb kerültök Jézushoz két év múlva, mint most. Intsétek és buzdítsátok egymást naponta. Foglalkozzatok naponta mások gyerekeivel, házasságával és munkahelyével. Menjetek hozzájuk! Ki kell jönnötök a „komfort övezetetekből“ és elmennetek, ahová korábban nem mentetek volna! Igen, RÓLAD van szó!:) Kérd Jézust! Szóljátok Isten igéjét egymás életében, gyakorlati módon, minden nap. Ha összejöttök, mindenkinek van tanítása, éneke, kijelentése. Ha a másik kap kijelentést, hallgasson az első. Ha elkezditek ezt megélni, észre fogjátok venni, hogy néhányan, akikről azt gondoltátok, hogy keresztények, Jézust nem annyira szeretik, mint ezt korábban gondoltátok róluk. Néhányan, akikről azt gondoltátok, hogy gyengék, erősebbek és bölcsebbek lesznek, mint azt korábban bárki elképzelhette volna. Isten útja felfedi a csalókat és a hamisítványt, a gyengéket pedig nagyon erőssé teszi. Istené a dicsőség!

Rátok bíztuk ezeket a kincseket és Jézus szerelmére kérünk titeket, hogy váltsátok valóra, gyakorolva ezeket. Ezek a kövek alapvetőek. Helyesen kell értenetek, ki keresztény. Meg kell értenetek a vezetést, hogy milyennek kell lennie. Osszátok meg naponta az életeteket. Buzdítsátok és építsétek egymást. Délutánonként vagy esténként segítsetek egymásnak növekedni és Jézust jobban szeretni. Gyertek és találkozzatok együtt Jézus királyunkkal, az Őt körülvevő körben.

Ha szeretitek Jézust és helyesen építetek, a pokol kapui nem fognak többé győzni. A bűn győzetik le. A betegségek és gyengeségek meggyógyulnak. Kapcsolatok alakulnak ki és állítódnak helyre, jobban, mint azt a legmesszemenőbb álmaitokban elképzelhetnétek. Csillagokként ragyogtok az égen, Isten jóságát tükrözve. Az egyház, a menyasszony „készülődik” és felkészült lesz, ha a vőlegény visszajön!! Ámen?

1. A Bibliából való idézés is szabadon, fejből történt, ezt tükrözi a magyar fordítás is.

<<<
jesuslifetogether.com
Magyar Languages icon
 Share icon