JESUS:Bouer en Ontwerper OM TE BOU MET GOEIE MATERIAAL

WAT IS ‘N KERK EN ‘N CHRISTEN?

‘n Ware Kerk wat van lewende stene gebou is, wat Jesus na kyk en liefhet, is gemaak van goeie materiaal.

7/5/2008

Die Bybel leer ons dat God nie in Huise woon wat deur mense-hande gemaak is nie. Efesiërs 2, en baie ander gedeeltes in die Bybel, sê dat ons die woonplek of bewoning van God deur Sy Gees is—die Kerk. Wanneer jy padlangs ry, sal jy gewoonlik ‘n godsdienstige gebou raaksien, want dit lyk na ‘n godsdienstige gebou. Maar omdat ‘n ware Kerk uit mense bestaan, en nie net ‘n gebou is nie, hoe lyk dit dán regtig? Hoe sal jy die verskil tussen ‘n ware Kerk en ‘n vals een uitken?

In die “Kerk” van die Ou Testament het jy ‘n lidmaat geword, op grond van wie jou ouers was (Jode). As jy basies die regte ding geglo het en jou ouers was deel van die kerk, en jy die kerk gereeld bygewoon het en jou tiende gegee het, dan was jy ‘n lidmaat van die kerk. In die Nuwe Testamentiese Kerk van Jesus, is dit nie waar nie— jy moet jou hart vir Jesus gee. Die profesie omtrent die Nuwe Testament is dat die Kerk wat God bou, die ware Kerk is vanaf die kleinste tot die grootste, sal AL die lidmate die Lewende God ken. Die Kerk kan ALLEENLIK op hierdie manier verstaan word. Enigiets minder as dit, mag goedbedoel en godsdienstig wees (waarin party Geredde mense betrokke is), maar dit is NIE die Kerk van Jesus Christus, nie ’n plaaslike Lampstaander nie, as dit net bestaan uit mense wat iets “bywoon” wat volgens ’n kalender geskeduleer word, sonder daaglikse ineengestrengelde Lewe met mekaar nie (l Kor.12).

‘n Ware Kerk wat van lewende stene gebou is, wat Jesus na kyk en liefhet, is gemaak van goeie materiaal. As enige gebou van gebrekkige materiaal gebou is, sal dit ineenstort. As die hout wat die dak van gemaak is, verrotte hout is, sal dit inmekaar val. Sagte stene, wat nie behoorlik voorberei is nie, sal nie die gewig kan dra nie en die gebou sal inmekaar tuimel. Dieselfde gebeur as ons probeer om God se huis met gebrekkige materiaal te bou; dit sal inmekaar stort. As ‘n persoon nie werklik vir God ken nie, kan hy/sy nie ‘n lidmaat wees van Jesus se Kerk nie. As die Huis wat God met mense bou daartoe instaat moet wees om te bly staan, mag dit nie slegte stene hê nie (1 Kor. 3-5).

Moet die Kerk, of sy individuus dan perfek wees? Dit kan natuurlik nooit moontlik wees nie (1 Joh. 1). Maar volgens die Woord van God is die volgende vereistes WEL nodig: Een honderd persent moet “in die Lig lewe” en die “Waarheid liefhê” en om God waarlik op so ‘n manier te ervaar wat “vlees en bloed nie ge-openbaar” het nie. JA, dit is wat vereis word. (Mat. 16:16-18, Joh. 3:19-21, 1 Joh. 1-3, Eseg. 11:19, Eseg. 36:26, Jer. 31:34). Dit is wat Jesus gesê hoe Hy SY Kerk sal bou, as dit SY Kerk sou wees. Enigiets anders sal wees soos ‘n huis wat met sagte stene en verrotte hout gebou is. Die huis wat Jesus bou, is die beste Huis in die wêreld, want Jesus gebruik net goeie materiaal om Sy Huis mee te bou.

Weereens, dit beteken nie dat almal perfek moet wees nie, maar dit beteken dat elke persoon Jesus moet liefhê en Hom gehoorsaam moet wees, en nie die hulp van ander mense verag wat hulle wil help om Jesus lief te hê en om Hom gehoorsaam te wees nie. Goeie bou-materiaal vir God se Huis, is wanneer iemand die “Lig liefhet”, volgens Jesus Homself. Iemand wat nie gehelp wil word nie, is soos sagte bou-materiaal, soos verrotte hout. Hierdie persoon redeneer so: “Moenie my oordeel nie, hou jou besig met jou eie besigheid”. Hulle sal tot verdediging sê: “Haal die balk uit jou eie oog”. Dit is slegte bou-materiaal, wat onaanvaarbaar in die Huis van God is. Jesus sal nooit Sy Huis op hierdie manier bou nie. Dit is verrotte hout en sal absoluut afgesny word van onder die mense. (Hand. 3:23, Malt. 18, 1 Kor. 5). In ‘n Ware Kerk, sal ‘n persoon wat só optree, nie welkom wees nie. Dit maak geen verskil hoe ryk hul is of hoe goed hul die Bybel ken nie. Hul mag selfs ‘n “leier” wees, maar indien hulle nie op ’n sagte manier reageer tot die lering van Jesus nie, dan kan hul nie deel wees van Jesus se ware Kerk wat deur die Heilige Gees gebou is nie. As hulle liefde en smeking, wysheid, hulp en geduld weerstaan, en hulle nog toegelaat word om onder God se mense voort te gaan, sal dit wees asof ons Jesus se gebooie, (Sy opdragte) ignoreer.

Indien iemand gered is, SAL hul die Heilige Gees hê. (Rom. 8:9, Gal. 3, Efes. l) Die BEWYS dat hul die Heilige Gees in hul het, (dit maak nie saak hoeveel keer hulle hul magtige “getuienis” gee en sê: “Here, Here”—Matt. 7) is die feit dat hulle lief daarvoor is om gehoorsaam te wees. Hulle is nuwe skeppings en het die Lig en die Waarheid lief, (2 Thess. 2:10) en “smag” soos nuutgebore babas daarna dat die onvervalste melk van die woord in hul lewens aangewend sal word (1 Petrus 2). Indien ‘n persoon die Heilige Gees het, sal hul die Lig en die Waarheid Liefhê, en dan sal hul gedrag begin verander. Hulle het berou oor die manier waarop hulle hul man of vrou behandel het en hulle verander. Hulle het berou oor die manier waarop hulle hul medewerkers, of hul kinders, of hul bure behandel het en hulle verander. Hulle het berou oor hul sondes van die verlede en hul goddelose gewoontes en hulle verander en word meer volwasse.

Die gawe van die Heilige Gees is die waarborg van hul erfenis. “Dit is die uitspraak”, sê Jesus in Joh.3. Dit is die skeiding tussen onskuldig en skuldig. Nie dat almal volmaak is nie, maar diegene wie se sondes vergewe is, het ALMAL “die Lig lief”. Hulle besit die gawe van die Heilige Gees, wat hul nooit vantevore gehad het nie. Nou het in hul binneste verandering plaasgevind. Die harte van klip het verander in harte van vlees. In hul binneste het God Sy gebooie en verordeninge teweeggebring. Diep in hul binneste gee hulle ag op Jesus se woorde, omtrent hul gedrag. Die skape ken die Herder se stem, omdat hulle die Gees van God het. Die skape sê: “Ek wil Jesus volg, lei my op die regte weg”. Die bokke sê: “Los my alleen! Ek kan wonderwerke doen! Ek kan my geld vir die armes gee! Ek weet alles. Ek is beter as julle, en ek gee nie om wat julle sê nie”.

‘n Christen, ’n deelnamer aan die Nuwe Verbond, het die Waarheid lief (2 Thess. 2:10) en lewe in die Lig (Joh. 3:19-2 1) en is nou ‘n “deelnemer aan die GODDELIKKE natuur” (2 Petrus 1:4, Rom.6:1-14). Dit is ‘n bewys dat die Heilige Gees in ons woon. Ons het nie nodig om enigeen te glo net omdat hul “Here! Here!” sê nie. ALLEENLIK iemand wat homself oorgegee het aan Jesus, en wat deur Hom aangeraak is en in wie die Skepper van die heelal woon, is waarlik gered, en is ‘n “lidmaat” van Sy plaaslike Kerk. (Rom. 8:9-11, Luk. 9:57-62, Joh.1:12-13, 3:16-21, 1 Joh 5:18-20).

’n Ware Lampstaander, ‘n Outentieke Kerk, is BEPERK TOT (soos in 100% van die “lidmate!”) daardie wat ‘n openbaring het van die Seun—“wat vlees en bloed nie ge-openbaar het nie, maar My Vader wat in die Hemele is”. Dit gaan nie oor naby te wees, kennis, “toegewydheid” of opvoeding nie. Dit gaan oor ’n persoonlike Ontmoeting met die Vader, in die Persoon van Sy Seun, waar die dood ‘n Goddelike soort Lewe, Zoë lewe, uit niks uit produseer (Joh.3:5-8, Joh.12:24, Rom.6:1-14, Gal.6:14-17). Natuurlik sal daar altyd ‘n paar wees wat “spesiale beskeidenheid” nodig het en ander wie nog moet besluit in hulle “nog een jaar”. (Joh. 13:8-9, Joh.15, 1 Joh.2:19, Judas 11-25).

Ons moet óf BO-natuurlike lewe met Hom en met mekaar hê, óf dit is NIE Bybelse Christenskap nie, en NIE ‘n egte Kerk nie. Sekerlik is daar sommige Geredde mense wat organisasies “bywoon”, wat nie ware Kerke is nie, alhoewel hulle hulself kerke noem. Dit is ‘n onderwerp vir ’n ander bespreking. Ons sê maar net dat ons nooit Sy Troon sal raak, (ons sal net ons eie emosies “psuche” ervaar), as ons nie daagliks saam in Gemeensame-ZOË Lewe leef nie—oomblik na oomblik, in kontak met die Hoof (Jesus Christus) en die een met mekaar of ‘n “Diens” wat gelewer word “tot eer van God,” of om feite omtrent Hom te leer, of om deur musiek emosies op te wek,—histories, het baie min lewens verander na die karakter van Sy Seun. Of ons deel saam in die Bestandeel van die Godheid elke dag, óf dit is nie Ewige Lewe nie, ook nie‘n Lampstaander en Kerk, soos wat God dit bedoel het nie. “n Klein bietjie suurdeeg, maak die HELE baksel suur”.

Ons moet nie soos klein kinders wees, wat net die regte dinge sê, maar nie leef soos Jesus nie. En die Kerk is nie net ‘n versameling van nagemaakte Christene wat die regte dinge sê, maar nie die inwonende Gees van Jesus as ’n persoon het nie. Jesus is ’n baie goeie Bouer. Hy wil nie met sagte, bros stene bou of verrotte hout gebruik nie. Hy wil ‘n glorie-ryke huis bou om in te woon—‘n Huis wat geskik is vir die Koning wat Hy is. So, die bou-materiale wat Hy wil gebruik, moet van die beste kwaliteit wees. ‘n Ware Kerk wat deur God gemaak is, nie deur mense hande nie, is gemaak van lewende stene – ware Christene—teenoorgestelde van dooie klippe of stene of strooi. Jesus sal net met goeie bou-materiaal bou. As ons met Hom getrou het in ‘n Ooreenkoms en ‘n Eed en weggedraai het van alle ander “liefdes”, weergebore is, as ons sagte harte het, ‘n liefde vir Sy lerings het en ‘n opregte begeerte om dinge in ons lewe te verander wat nodig is om verander te word, en as ons fokus op Hom in oomblikke van teenspoed of in moeilikhede, Hom en ons broers en susters vra om ons te help, dan is ons lieflike, lewende stene vir die Huis waar Jesus in woon. Ons kan en sal ons ‘n glorieryke Bruid vir Jesus wees. Dit is die goeie nuus van God se Koninkryk.

jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon