OM VOLGENS SY PATROON EN ONTWERP TE BOU

OM DAAGLIKS SAAM TE LEWE

Om ‘n goeie Huis te wees waarin Jesus kan woon, moet God se Huis gebou word volgens beide Sy patroon en ontwerp. Sy Huis bestaan uit mense—Sy lewende stene, en Hy het ‘n manier en ‘n plan hoe ons ons lewens saam moet bou. Die Skrif beskryf Jesus as die Meester Argitek. Ons moet deeglik ag gee op Sy Bloudruk, Sy Plan.

7/5/2008

Nou dat ons bepaal het wat goeie bou-materiaal vir God se Huis is…. oorweeg die volgende: Veronderstel ons neem al die goeie stene, al die goeie hout en al die goeie geskikte bou-materiale wat Jesus vir Sy Huis sou kies, en ons stapel dit alles op een hoop, sou ons nog nie ‘n Huis hê nie. God se Huis benodig meer as net goeie bou-materiaal (opregte Christene). Net omdat jy al die goeie materiale op een hoop gestapel het, wil dit glad nie sê dat jy ‘n huis het om in te slaap nie. Hierdie hoop sal jou nie kan beskerm teen die storm nie, maak nie saak hoe goed die materiale ookal mag wees nie.

Om ‘n goeie Huis te wees waarin Jesus kan woon, moet God se Huis gebou word volgens beide Sy patroon en ontwerp. Sy Huis bestaan uit mense—Sy lewende stene, en Hy het ‘n manier en ‘n plan hoe ons ons lewens saam moet bou. Die Skrif beskryf Jesus as die Meester Argitek. Ons moet deeglik ag gee op Sy Bloudruk, Sy Plan.

God het baie wonderlike mense regoor die wêreld. Wat regdeur die wêreld in die laaste 2000 jaar gebeur het, is dat hierdie mense ’n begeerte gehad het om hul lewens te verander, sodat Hy tevrede daarmee kan wees, maar hulle is gefrustreerd. Hulle het nie hulle volle potensiaal bereik om Hom regtig goed te dien nie. Dit is hulle hele hart, maar hulle misluk aanhoudend. Die rede hoekom hulle misluk, is omdat ons op die verkeerde manier gebou het. Ons het nie volgens die Plan, die Ontwerp gebou wat God ons gegee het nie. Wanneer enigeen iets probeer doen, maar op ’n heeltemal verkeerde manier, sal hulle selde suksesvol wees, maak nie saak hoe opreg hulle mag wees nie.

Jesus se Huis is volgens Sy ontwerp gebou en nie ons eie nie. Sy ontwerp is: “baie vaders, moeders, broers en susters”. Sy doel is dat ons ons “sonde die een teenoor die ander bely” en dan sal ons “gesond” word. Sy doel is dat ons “mekaar se laste sal dra, om só die wet van God te vervul”. Sy doel is dat ons “een moet wees, soos wat Hy en die Vader een is”. God se begeerte is nie dat ons aparte stene wat net op ‘n Sondag bymekaar kom, om ’n praatjie of ‘n seremonie by te woon nie, maar Sy begeerte is om ‘n familie wat een is te bou, deurmekaar gevleg in elke area van ons daaglikse lewe, as ‘n Familie.

Jesus het vir Sy Huis ‘n ontwerp gekies wat oral in die wêreld dieselfde lyk, ongeag die taal of kultuur. Die doel van God is dat al Sy mense hul lewe sal aflê om die een die ander lief te hê en te dien, soos in ‘n Familie. Die ware Kerk van Jesus, volgens Sy manier ontwerp om sterk te wees, moet elke dag ’n Familie wees. Hul eet saam, van huis tot huis, hul bedien mekaar, en help mekaar in baie verskillende maniere daagliks. Hulle gee mekaar daagliks God se Woord, en help mekaar so om meer en meer soos Jesus te wees. As hul sonde sien, stap hul saam ’n draai om daaroor te praat. Hulle wag nie tot “Sondag” om met iemand oor sonde te hoor preek nie. God se bedoeling (Efes. 3:10, 1 Petrus 2) is dat ons almal elke dag Priesters en Ambassadeurs van God vir mekaar moet wees en in die wêreld, wanneer ons “opstaan, gaan sit en op ons pad aanbeweeg”.

Ons is almal geroep tot Priesters vir Jesus. Ons is almal geroep om die Woord oor te dra en ander te help. Dit wil sê, as jy sien dat jou buurman selfsugtig, of kwaad, of hoogmoedig of drankverslaaf is, dít wat Jesus se hart breek, dan is dit ons almal se verantwoordelikheid om so ‘n persoon te help, sodat hy kan verander. Dit geld vir elke dag. Dit het niks te doen met Sondae nie. Die ware Kerk van Christus is gebou met lewende stene, en die ontwerp van die Huis, is elkeen se taak as Familie. Dit is nie iets wat ons “bywoon” nie, maar dit is iets wat ons elke dag is.

Het jy opgelet hoe dit alles inmekaar pas? ALLEENLIK DEUR DAAGLIKSE VERHOUDINGS, kan jy weet of iemand die Lig en Waarheid lief het en of hy ‘n kind van God is. Om net ’n paar byeenkomste in die week by te woon, kan nie bepaal of iemand wel die Lig lief het en maar net swak is, en of hy die Lig haat en dus nog nooit tot Redding gekom het nie. God se plan is ‘n skat in erde kruike. God se plan is ‘n priesterdom van gelowiges. God se plan is dat Sy mense “mekaar elke dag moet vermaan”. As ons dit werklik saam uitleef, sal ons vind dat al die ware kinders van God meer en meer volwasse sal word. ‘n Ander resultaat wat sal volg as ons so wandel soos God dit wil hê, sal ons gou agterkom as iemand hom voordoen, en nie waarlik die Lig liefhet nie. As hul nie tereg gewys wil word nie, as hul nie omgee wat Jesus omtrent hierdie dinge sê nie, as hul kwaad word en arrogant is, dan sal hulle ge-openbaar word as ’n vals Christen. Dit word dan duidelik dat hul nog nooit regtig hulle lewe vir Jesus gegee het nie. Die waarheid is dat hulle nie die Heilige Gees kan hê en terselfdertyd die Lig haat nie. (Joh. 3, l Joh. l,3).

As ons op hierdie wyse wil bou—om ons selfsugtige lewens te verander, en waarlik te leer om mekaar lief te hê soos Familie elke dag, om verantwoordelikheid te neem om ander te dien en mekaar te help met die Woord van God—dan kan dit ‘n Huis wees waarin Jesus kan woon en liefhê. Dit sal ‘n Huis wees wat goed ontwerp is, en dit sal vir Jesus gemaklik wees en vir ons ook, om daarin te woon.

Jesus het gesê as ons Sy Woord be-oefen, en die storms kom, (en hulle sal) dan sal dié huis bly staan. Dit sal staan omdat dit gebou is op die rots van “Sy Woord in praktyk toe te pas”, nie net om aan Sy Woord te dink of om dit te sing nie. As ons net Sy Woord sing, daaroor bid, daaroor praat en nie ons lewe verander om saam gehoorsaam te wees aan Sy woord nie, sal die huis nie bly staan as die storms kom nie. Al lyk die huis hoe mooi, dit sal verpletter word. Dit is wat Jesus in Matt. 7 belowe. So, maak seker dat jy/julle op Sy manier bou en DOEN iets omtrent Sy Waarhede. Wees gehoorsaam aan hulle en die storms sal jou geen skade doen nie.

Op dieselfde manier as wat ‘n voëltjie of klein hasie onder ‘n rots inkruip as die storm kom, kan ons wegkruip in die skadu van Jesus se vleuels, as ons bou soos wat Hy van ons verwag. Die storms sal die bome skud en groot goed laat beweeg. Hulle sal kraak en die weerlig sal hul raakslaan, maar as ons volgens Jesus se plan bou, en ons oë op Hom gerig hou, kan die storms maar kom en ons sal veilig onder Sy vleuels wees. Die hewige storms sal verby trek en die son sal weer skyn. Die voëls sal begin sing, en die lewe sal weer vars en nuut wees. Dit sal ‘n baie sterk Huis wees, van goeie ontwerp. As die storms kom en die Huis bombardeer, sal dit bly staan, want dit bestaan net uit goeie materiaal en die ontwerp is goed. Daar sal min skade aan hierdie Huis wees, en ons sal almal veilig wees. Net soos wat Vader baie spesifiek was omtrent die ontwerp en materiale waarmee Noag die Ark moes bou, so het Jesus ook ‘n plan en ontwerp waarmee Hy Sy Huis wil bou. En Sy plan is nie, in die Nuwe Ooreenkoms, ’n heilige man wat ’n praatjie gee in ‘n “op-bywoning-gebaseerde” organisasie van ongekonnekteerde mense nie. Dit is NOU ‘n “honderd moeders, broers, susters” – diep, daaglikse, ineengeweefde, “van die kleinste tot die grootse” verhoudings van Lig-liefhebbers.

Dit is die goeie nuus van die Koninkryk van Jesus. “My Vader het ’n groot ywer dat Sy Huis gebou moet word”. Die Vader begeer dat ons die Huis op Sy manier moet bou. In baie lande en stede is dit baie min dat die huis gebou word soos Jesus dit gebou wil hê. In omtrent elke “kerk” in amper elke land, is daar mense wat bymekaar kom met rituele en tradisies en dan loop hul hul afsonderlike paaie en lewe hulle eie lewe, net soos wat hulle wil. Miskien sondig hulle vrylik, of miskien probeer hul om dit nie te doen nie. Maar dit is nie ‘n huis nie, omdat hul nie daagliks saam ‘n Familie is nie.

Dit is alleenlik wanneer al die stene aanmekaar kleef, deur die gom van praktiese liefde en kwesbaarheid, en volgens God se ontwerp, dat dit ‘n plek sal kan wees wat Hy ‘n huis sal kan noem. Al is jy ‘n mooi, goeie lewende steen en probeer om ‘n heilige lewe te lei, is jy net een steen. As ek hierdie steen op die grond sou sit, sal dit nog steeds nie ‘n Huis vir Jesus wees nie. Hy wil nie net enkele stene hê om in die veld uit te sit nie. Ons moet onsself elke dag aanspreek om een te wees met ander stene, daagliks in die doel van God se wil vir Sy Huis, as ons “opstaan, as ons gaan sit, en soos wat ons op die pad aanbeweeg”. In ‘n eenheid. Byvoorbeeld: Om die wasgoed saam te was en saam inkopies te doen. Laat ons alles wat ons doen, saam doen, sodat ons een Familie kan wees, in plaas van ‘n paar Families, wat losstaande van mekaar is.

Dit is in hierdie “niksbeduidende” omstandighede van die daaglikse lewe, dat ons ons Hoop, Geloof en Liefde saamvoeg. Hierdie daaglikse take, wat saamgeleef word as ‘n Familie, is die “vensters van die siel”, wat ons toelaat om mekeer werklik in die water van die Woord te “was”, eerder as ‘n nagemaakte godsdiens wat die “bywoning” van godsdienstige seremonies en saam-sing en “heilige man” preke, behels. Jesus bou niks anders as ‘n Familie nie.

Jesus het gesê, as jy in opregtheid My wil gehoorsaam, sal jy baie vaders, moeders, broers, susters hê—nie baie bure nie, maar baie digby familie-lede. Dit is die wil van God. Dit is die leringe van Jesus Christus—dat Hy Sy Huis met goeie materiaal bou. Slegte materiaal is nie welkom as hulle nie verander as hul Jesus se woorde hoor nie.

jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon