Jezusovo vodstvo

V vseh Njegovih ljudeh

Ne smemo imeti uradne šefe, ki kontrolirajo odločitve, denar in ljudi – razen Jezusa v, in skozi Njegovih ljudi, skupaj, po Njegovem Duhu. VSI, ki so resnično Njegovi, spreobrnjeni, in napoljnjeni z Njim in živijo v posvečenih, dnevnih življenjih drug z drugim (Heb. 3:12-14), SO duhovniki.

7/5/2006

Jesus: Glava in voditelj

Lažno krščanstvo je dolga leta zatirjalo ljudi. Medtem, ko je zatirjalo večino, je povišalo malo število ljudi, in jih je naredilo bogate, znane in močne. Kjer koli na svetu, v Braziliji, Polski, Romuniji, Indiji, ZDA, ali kjer koli drugje, so “visoki” krščani in “nizki” krščani. To je zelo narobe. Jezus je v Mateju 23, rekel dvanajtim učencem: “Ne kliči nobenega človeka učitelj, voditelj, gospod, rabboni, pastor, saj ste vsi medseboj bratje z enim Očetom!” Ni “junakov” v Pravem Krščanstvu, seveda razen Jezusa. Ne smemo imeti uradne šefe, ki kontrolirajo odločitve, denar in ljudi – razen Jezusa v, in skozi Njegovih ljudi, skupaj, po Njegovem Duhu.

Sveto Pismo, v Efežanih 4, pravi, da ko je Jezus šel v Nebesa, in je poslal Svojega Duha, je vzel del sebe in se razdelil preko telesa Kristusa; Svoje Cerkve. Vzel je vse darove, ki jih je imel (in Jezus je imel mnogo darov, ali ne?), in jih je dal Njegovim ljudem kot celoti. Ni vzel vse darove in jih položil na pastorja ali na enega “svetega moža.” Sveto Pismo pravi, da je vzel svoje darove in jih je dal celemu telesu. Sveto Pismo pravi, da je Sveti Duh dan kot dar in kot deposit za celo Cerkev, po vodstvu Duha. Če si pravi kristjan, in si resnično zapustil svoje celo življenje za Jezusa, potem ti Sveti Duh daje zelo poseben dar.

In tvoj dar je del Jezusa. Sveto Pismo opisuje veliko različnih darov. Npr. Sveti Duh daje milost kot en izmed darov. Dar milosti je del Jezusa, ki ga je dal nekaterim ljudem. To je nadnaraven dar. Mi vsi bi morali imeti milost, ali ne? A tam je nadnaravna milost, ki je dar Svetega Duha. In zato, ker vsa avtoriteta pripada Jezusu, in vsak dar, ki ga kdor koli izmed nas ima, je del Jezusa, se mi podrejamo darovom, ki so v nas, saj je Jezus ta, ki nam jih je podaril.

Po takem načinu, je vodstvo v vseh Božjih ljudeh. Sveto Pismo nas kliče kraljevsko duhovništvo. V stari zavezi, so bili Leviti ti, ki so bili izbrana skupina, a sedaj je drugače. V novi zavezi so vsi Božji ljudje izbrani za duhovnike drug drugemu. Božji namen ni samo za enega svetega moža, ki izvrši pridige. Sveto Pismo pravi, da je bil Jezus povišan na najvišje mesto, in da je dal darove vsem Svojim ljudem. Naredil je Kraljestvo duhovnikov. Dal je del Sebe v vsakega izmed Njegovih ljudi, ki so zares spreobrnjeni, tako stari kot mladi. Zato rabimo darove drug drugega. Rabimo vse Jezusove darove! Tam je na stotine darov, saj je bilo VSE od Jezusa izlito na Njegovo Družino. Zato je Jezus rekel, da moramo vsi mi biti bratje med brati. Nič več ne rabimo, da samo en mož, en dar, stoji pred nami. Ne smemo več dovoliti tega. VSI, ki so resnično Njegovi, spreobrnjeni, in napoljnjeni z Njim in živijo v posvečenih, dnevnih življenjih drug z drugim (Heb. 3:12-14), SO duhovniki.

Tam ni nobene posebne avtoritete, ki je na enem “možu Boga,” medtem ko vsi ostali samo sedijo in gledajo. Glede na način, kako so ljudje gradili cerkev zadnjij 1800+ let, smo se mi obnašali, kot da je tam le en dar – dar “pastorja” (a mogoče imajo vsi ostali dovoljenje, da imajo dar “dajenja denarja!”). A dar pastorja/pastirja je le en izmed darov! Če gradimo napačno, potem vsi izgubimo. Če je veš čas, le en mož potisnjen na oder, in vsi ostali le sedijo in poslušajo, potem nihče ne more imeti del tvojega daru. Vse, kar dobijo, je “pastorjev” dar. Darovi, ki jih vsak izmed bratov in sester ima, so del Jezusa. Celo otroci imajo darove, ki so del Jezusa. Mi rabimo vse te darove v naših življenjih. Vsi smo bratje. Božje srce je, da dar, ki ga imaš ti, bi bil dan meni, in dar, ki ga imam jaz, bi bil dan tebi. Ne smemo biti zadovoljni samo z enim delom Jezusa. Amen?

Ali vidiš zakaj smo rekli, da moraš imeti pogum? Stvari se morajo spremeniti! Ne moreš, kar naprej delati, kar si delal do sedaj. Moral se boš odločiti in začeti bolj in bolj uporabljati svoje darove, in pustiti druge, da delajo enako. Moral se boš odločiti in začel biti poslušenj in začeti imeti pogum. Če boš še naprej samo sedel na stolu, ali pa na tleh, in ne boš uporabil svoje darove, bodo le ti, še naprej izhlapevali. “Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi.” Ali se spomniš, kaj se je zgodilo z možom, ki je zakopal svoj talent? Jezus je rekel: “Ti hudobni, leni služabnik.” To reče Jezus nam, ko ne delamo, kar bi morali delati. Če jaz ali ti, ne uporabiva svoje darove, potem sva “hudobna in lena.”

Ali si lahko predstavljaš, da si tekač na olimpijadi, in spiš na postelji, ko nekdo pride v sobo in te priveže na posteljo? Neglede na to, da si mogoče prvak olimpijade, če bi bil privezan na posteljo, potem bi se tvoje mišice tako skrčile, da bi nazadnje umrl. Zato ker si bil privezan na poteljo, za nekaj mesecov ali let, je ves tvoj potencijal izgubljen. Ali vidiš kako tradicije ljudi (človeška izročila) kradejo Božjo Besedo? Način kako smo gradili Božjo Hišo, zadnjih 1800 let, je privezal večino ljudi na poteljo! Zato ker so ljudje narobe gradili, in niso sledili Božji Besedi, jih je to onesposobilo, da bi vstali in tekli in izpolnili svojo usodo. Če gradimo cerkev okoli enega človeka, ali okoli ene “skupine ljudi – vodstva,” in tako zatiramo darove ostalih, potem smo kriminalci pred Nebeškimi prostori. Zaradi tega, mnogi trpijo pomankanje in izgubo in ne uporabljajo svojih darov, ter so pod uplivom “kvasa, ki prekvasi celotno testo!”

Za slabo zgradbo, večinoma ni razlog, zato ker so ljude “slabi.” Večinoma je zato, ker preposto nismo vedeli, kako lahko gradimo Božjo Hišo po Božjem Načrtu. Za 1800 let, je Krščanstvo zbegalo preproste zadeve kot kaj je kristjan, … kaj je voditelj,…. kako naj bi dnevno življenje izgledalo,… in kako naj bi srečanja izgledala. Naš Oče hoče prinesti te stvari v tvoje življenje, sedaj. Prav tako kot je bila Božja Beseda zanemarjena v času kralja Jošija, in je bila resnica najdena in izkopana iz ruševin človeškega kraljestva in človeških izročil, ima danes Božja Resnica, ki je bila tako dolgo ignorirana (a vedno v Svetem Pismu), moč, da osvobodi ljudi. Kot rezultat, da ubogaš Njegovo Besedo, bo Bog nadnaravno spremenil tvoje življenje in življenje teh okoli tebe. To so zelo mogočne in dragocene resnice. Neglede na to ali jih je veliko ali malo v tvoji vasi ali mestu, kot je Davidov prijatelj Jonatan nekoč rekel: “Za Gospoda ni ovira, da bi pomagal z mnogo ali z malo.”

“Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi.” Moramo si izbrati pogum, da naredimo nekaj glede Resnice, ki je bila ignorirana ali neupogana v preteklosti. In ko tako pogumno živiš zanj, bo On sam tvoj Pastir, tvoja Trdnjava in Tvoj čuvaj.

jesuslifetogether.com
Slovenščina Languages icon
 Share icon