JESUS :Leier en Hoof JESUS SE LEIERSKAP

IN AL SY MENSE

Daar moet eintlik geen amptelike “base” wees wat besluite of die geld of die mense beheer nie—behalwe Jesus in en deur Sy mense tesame met die Heilige Gees. Al Sy waarlik bekeerdes, in wie die Gees woon, wat toegewyd in daaglikse Lewe met mekaar lewe en waarneembaar Syne is (Heb. 3:12-14)—ALMAL is Priesters!

7/5/2008

Jesus se Leierskap In Al Sy mense

Valse Christenskap het vir baie jare mense afgestoot. Dit het ‘n paar mense geneem en hulle opgestoot, om ryk, beroemde en kragtige “leiers” van hul te maak, terwyl die meeste mense afgestoot is. In lande soos die Verenigde State, Indië, Poland, Romenië, Brasilië en regoor die wêreld, is daar Christene wat “helde” is en Christene wat “min geag” word. Dit is baie verkeerd. Jesus het vir die twaalf Apostels in Mattheus 23 gesê: “Laat niemand julle leermeester noem nie, laat niemand julle vader noem nie, laat niemand julle ‘n leier noem nie, niemand julle meester noem nie, laat niemand julle ‘rabbi’ noem nie, laat niemand julle ‘pastoor’ noem nie, laat niemand julle ‘dominee’ noem nie, want almal van jul is broers met een Vader!” Daar is geen “helde” in Ware Christenskap nie, behalwe Jesus. Daar moet eintlik geen amptelike “base” wees wat besluite of die geld of die mense beheer nie—behalwe Jesus in en deur Sy mense tesame met die Heilige Gees.

Die Bybel verklaar in Efesiërs 4, dat, toe Jesus opgevaar het na die Hemel, Hy Sy Gees, dele van Homself oor die Liggaam van Christus, naamlik die Kerk, uitgestrooi het. Jesus het al die gawes (en Hy het baie gawes, het Hy nie?) aan Sy mense in geheel gegee. Hy het nie al die gawes wat Hy gehad het, net oor die “pastoor” uitgestort, of net oor een spesifieke “man van God” nie. Die Skrifte sê dat Hy al Sy gawes vir Sy hele Liggaam gegee het. Die Bybel sê die Heilige Gees is uitgestort en as ‘n Gawe gegee, soos wat die Gees wil, oor die hele Kerk. As jy waarlik ‘n Christen is, as jy waarlik jou lewe afgelê het vir Jesus, dan sal die Heilige Gees vir jou ‘n spesiale gawe gee.

En jou gawe is ‘n deel van Jesus. Daar is verskillende gawes gelys in die Bybel. Die Heilige Gees byvoorbeeld, gee vir ons die gawe van barmhartigheid. Die gawe van barmhartigheid, is ‘n deel van Jesus wat Hy aan sommige mense gee. Dit is ‘n bo-natuurlike gawe. Almal van ons is veronderstel om barmhartigheid te hê, is dit nie so nie? Daar is egter ‘n bo-natuurlike barmhartigheid wat alleenlik van die Heilige Gees kom. En aangesien alle outoriteit aan Jesus behoort en elke gawe wat ons het, ‘n deel van Jesus is, dan onderwerp ons ons aan dié gawe wat Jesus in elkeen van ons belê het.

Op hierdie manier is leierskap binne-in alle kinders van God. Die Bybel noem ons ‘n Koninkryk van priesters. Die Bybel sê nie ‘n Koninkryk met priesters nie, maar ‘n Koninkryk van priesters. Daar is nie net ‘n spesiale groep, soos die Levitiese priesters in die Ou Testament nie. In die Nuwe Verbond, is al God se mense veronderstel om priesters te wees, die een vir die ander. God se bedoeling is nie een spesiale, heilige man wat dienste hou nie. Die Bybel sê dat Jesus opgevaar het en Sy gawes aan al Sy mense gegee het. Hy het ‘n Koninkryk van priesters geskep. Hy het ‘n deel van Homself in elkeen van Sy mense gevestig, wat hul tot Hom bekeer het, oud en jonk. Dit is hoekom ons mekaar se gawes nodig het. Ons het al Jesus se gawes nodig. Daar is honderde gawes omdat ALLES van Jesus op Sy Familie uitgestrooi is. Dit is hoekom Jesus sê ons moet broers onder broers wees. Ons het nie meer een man en een gawe wat voor ons staan nodig nie. Ons moet dit nie meer toelaat nie. Al Sy waarlik bekeerdes, in wie die Gees woon, wat toegewyd in daaglikse Lewe met mekaar lewe en waarneembaar Syne is (Heb. 3:12-14)—ALMAL is Priesters!

Daar is nie ‘n spesiale outoriteit wat net tot een “man van God” beperk is en al die ander moet net sit en toekyk nie. Weens die wyse waarop mense oor die laaste 1800+ jare die kerk gebou het, het ons voorgegee asof daar net een gawe is—die gawe van die “pastoor.” (of miskien het al die ander gawes van “geld te gee”). Maar die pastoor/herder is maar net een gawe! As ons verkeerd bou, dan verloor almal. As een man vorentoe gestoot word, om alleen die “pastoor” te wees, en al die ander sit net altyd en luister, dan sal niemand in jou gawe kan deel nie; hul kry net van die “pastoor” se gawe. Dit is hopeloos te klein en korrupteerbaar! As ons die grootheid van God wil sien en wil sien hoe ons kinders se lewens verander, sowel as ons eie lewens, dan het ons ALLES van Jesus nodig. Die gawes wat elkeen van ons broers en susters het, is ‘n deel van Jesus. Selfs die kinders het gawes wat ‘n deel van Jesus is! Ons het al daardie gawes nodig in ons lewens. Ons is almal broers en susters. God se hart is dat die gawe wat jy het aan my gegee sal word en die gawe wat ek het aan jou gegee sal word. Ons moet nie tevrede wees met net een deel van Jesus nie. Amen?

Kan jy nou sien hoekom ons sê jy sal moet dapper wees? Dinge moet verander! Jy kan nie maar net aangaan met dit waarmee jy besig is nie. Jy sal moet besluit om jou gawes meer te gebruik en ook om ander vrylik toe te laat om dit te doen. Jy sal moet besluit om moed bymekaar te skraap en om gehoorsaam te wees. As jy besluit om op die vloer of op jou stoel te bly sit, en nie jou gawes meer te gebruik as van te vore nie, sal jou gawe aanhou om al meer en meer weg te kwyn. “Hy, aan wie ‘n gawe of vertroue gegee is, moet getrou wees daarin.” Onthou julle wat met die man gebeur het wat sy talent begrawe het? Jesus het gesê: “Jou slegte, lui dienskneg”. Dit is wat Jesus van ons sê as ons nie doen wat ons veronderstel is om te doen nie. As ons nie ons gawes gebruik nie, is ons sleg en lui.

Wat sou gebeur as jy ‘n Olimpiese atleet is en iemand bind jou met ‘n lyn aan jou hande en voete vas op ‘n bed? Al is jy ‘n kampioen-atleet, as jy vasgebind op die bed bly lê, sal dit vir jou niks beteken nie, jou spiere sal krimp en jy sal uiteindelik sterf. Jy sal al jou potensiaal verloor as jy maande of selfs jare, so vasgebind sal word. Kan julle sien hoe die tradisies van mense die Woord van God kan beroof? Die manier waarop ons in die laaste 1800 jaar in God se Huis gebou het, het meeste van God se mense aan hulle beddens vasgebind. Hulle was nie by magte om op te staan en te hardloop en hul eintlike doel te bereik nie, omdat mense verkeerd gebou het en nie die Woord van God gevolg het nie. As ons die Kerk só bou of struktureer om een mens of die ‘personeel’ te vereer en die ander gawes te verwaarloos, dan is ons kriminele in die Hemelse Howe, as gevolg van die skade en verlies wat baie van ons sal ly weens “suurdeeg in die baksel” en ongebruikte Gawes .

Dit is gewoonlik nie omdat mense “sleg” is dat ons verkeerd gebou het nie. Dit is meestal omdat ons net nie geweet hoe om God se Huis volgens Sy ontwerp te bou nie. Vir 1800 jaar, was die Christen-wêreld se mense verward oor wie is ‘n Christen … wie is leier … hoe moet ons ons daaglikse lewe lei… en hoe moet by-eenkomste eintlik wees. Ons Vader wil al hierdie dinge nou in julle lewens herstel. Net soos die Woord van God in die dae van koning Josia verwaarloos is en die waarheid begrawe was tussen die puin van mensgemaakte koninkryke en tradisies, so kan God se Waarhede, so lank ge-ignoreer (al was hulle nog altyd in die Bybel), mense vandag nog vrymaak. God sal jou lewe wonderbaarlik verander en die gevolg sal wees dat elkeen rondom jou ook verander sal word. Dit is kragtige en kosbare waarhede. Of daar net ‘n paar of baie mense in jou stad of dorp is, “God word nie beperk deur die redding van baie of min nie”, soos Jonatan, Dawid se vriend gesê het: “Hy, aan wie vertroue geskenk is, moet bewys dat hy getrou is”. Ons moet die moed hê om iets te doen aan die Waarheid wat ons ge-ignoreer het of ongehoorsaam aan was in die verlede, en Hyself sal ons Herder wees, ons Vesting en ons Beskermer, as ons onverskrokke vir Hom leef.

jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon