KUJENGA ILI IWE IMARA

UJASIRI WA KUBADILIKA

Mungu amembuni Nyumba Yake ijengwe ili dhambi ziweze kukombolewa na kuangamizwa. Njia ya Mungu ya “kuwa na kanisa” huruhusu uhusiano kuponywa na dhambi na udhaifu kuondolewa. Huu ni moyo wa Mungu kwa watu Wake ulimwenguni kote. Tunataka kukuambia vile watu wazuri wanaweza kufikia uwezo wao sasa.

7/5/2006

Baada ya miaka kumi ya kuwa Mkristo, watu wengi katika dini ambayo inasimamiwa na watu wa kidini, ambayo ni ya kuhudhuriwa hawana nguvu sana zaidi ya vile walivyokuwa baada ya mwaka wao wa kwanza. Hii sio vizuri. Ikiwa mtoto wetu wa mwaka mmoja akifikisha umri wa miaka kumi lakini bado hana nguvu au kuwa na hekima zaidi ya wakati alikuwa na umri wa mwaka mmoja, hiyo inaweza kuwa ya kuhuzunisha sana. Ikiwa ungekuwa na mtoto wa miaka kumi katika familia yako ambaye bado hana nguvu kama mtoto wa mwaka mmoja, na bado hawezi kutembea au kuzungumza vizuri zaidi ya mtoto wa mwaka mmoja—kama baba au mama hiyo inaweza kuvunja moyo wangu, sivyo?

Je! unadhani Baba aliye mbinguni anahisi aje wakati watu Wake Wote wanapaswa kuwa na nguvu na hekima na “wamejawa na Roho Mtakatifu na wamejawa na hekima,” na “wanapaswa kuwa walimu kwa sasa” “si watoto tena,” tukifanya kazi ya Mungu…ijapokuwa wengi wetu bado hatuna nguvu zaidi ya watoto wa mwaka mmoja? Hii ni kweli ulimwenguni kote, na huvunja moyo wa Mungu. Hatuwezi kuimba nyimbo za kutosha au “kuhubiri” mahubiri ya kutosha ili kubadilisha hiyo, kwa sababu hatujakuwa tukijenga njia ya Mungu katika Nyumba ya Mungu.

Mungu amembuni Nyumba Yake ijengwe ili dhambi ziweze kukombolewa na kuangamizwa. Njia ya Mungu ya “kuwa na kanisa” huruhusu uhusiano kuponywa na dhambi na udhaifu kuondolewa. Huu ni moyo wa Mungu kwa watu Wake ulimwenguni kote. Tunataka kukuambia vile watu wazuri wanaweza kufikia uwezo wao sasa. Tunaweza kuruhusu vipawa katika Mwili wa Kristo kujengwa pamoja katika makao ya Mungu, iliyojawa na utukufu wa Mungu. Kuna njia ambayo Mungu anataka sisi tujengwe ili tuweze kuona nguvu za dhambi zikivunjwa katika maisha ya kweli na tusiwe watumwa wa udhaifu wote wetu. Mpango wa Mungu ni kujenga mahusiano, sio kuwa na shida wakati wote. Mungu ana njia nzuri ya kujenga Nyumba Yake na watu wazuri. Hadi sasa, dini duniani kwa kawaida imejenga Nyumba ya Mungu vibaya, wanadamu wakiwa wakubwa na wanadamu watakatifu, na “kuhudhuria” mikutano kama ufafanuzi wao wa “kanisa.” Tunapaswa kujua kujenga, lakini sasa lazima tujifunze kujenga. Mungu alisema “tunapaswa kuwa waangalifu sana tunavyojenga.” Kuna kweli muhimu ambazo zimekuwa katika Biblia yako ambazo zitabadilisha maisha yako na kubadilisha vile kanisa linavyoonyeshwa, ndiposa kumuinua zaidi Mfalme wetu Yesu na kuona Ndoto Yake Ikikamilika!

Mungu anataka kujenga Nyumba Yake ili sisi wote tuwe wenye nguvu kwa pamoja. Anataka kujenga Nyumba Yake ili milango ya kuzimu isiweze kuishinda tena. Anataka kujenga Nyumba Yake ili mahusiano yaponywe. Anataka kujenga Nyumba Yake ili tuwe huru kuponya miili yetu, akili zetu, na nafsi zetu. Anataka kujenga Nyumba Yake ili tuwe na nguvu na hekima, na Habari Njema ya Yesu iweze kuendelea, kwa nguvu zaidi ya hapo zamani.

Je! una ujasiri wa kusikiliza mambo haya? Je! utatii Neno la Mungu unapokuwa ukisikiliza mambo haya? Je! utabadilisha maisha yako bila ya kujali gharama? Ikiwa una ujasiri wa kutii na kuhatarisha, basi endelea kusoma.

jesuslifetogether.com
Kiswahili Languages icon
 Share icon