JESUS SE LEIERSKAP

IN DIE LEWE

Dit is Lewenskwaliteit waartoe Hy Sy mense geroep het om saam uit te lewe, wat hier op die spel is, nie ’n “byeenkoms-formaat” nie.

7/5/2008

Noudat dit alles gesê is, is dit nodig om net wee eens te sê, dat NIKS van hierdie regtig belangrik is, as daar nie kwaliteit van ‘n daaglikse lewe is nie, soos beskrywe in 1 Kor. 12-13 as ‘n voorvereiste vir “hoofstuk 14”. Die feit is, sonder ‘n daaglikse lewe volgens God se Woord, is dit ietwat “gevaarlik”. Ons kan nie eenvoudig net praat oor “byeenkomste”nie, sonder om iets baie belangriks te mis nie. Die Onderwerp is veel groter. Dit gaan oor die Dinamiese Lewe van Jesus in Sy mense! En ‘n wêreldse, onGekonnekteerde, selfgesentreerde lewenswyse wat deur godsdienstige mense geleef word, is hoekom voorafgereelde bymekaarkomste, deur n heilige man gelei, ‘n duidelike “beskerming” teen vreemde, sondige mense met “wilde oë”, wat “vryheid” gebruik as ‘n platform vir hul ambisies. Die kwaliteit van daaglikse lewe, volgens 1 Kor. 12-13, is ‘n voorvereiste en aanvaarding vir die Vryheid in 1 Kor. 14.

Ons moet die vorige “beelde” van die tye, waar die Heiliges in groot getalle bymekaar kom as ‘n Priesterdom, eerder as “toeskouers”, kombineer met God se Bedoelinge (Efes. 3:10) van daaglikse Lewe soos in Hand. 2:42-47, 1 Kor. 12, Heb. 3:12-14 en ‘n “HONDERD” moeders, broers en susters. Jesus het gesê dit IS die Plan. Dit is Lewenskwaliteit waartoe Hy Sy mense geroep het om saam uit te lewe, wat hier op die spel is, nie ’n “byeenkoms-formaat” nie. Hy begeer ‘n Erfenis, nie ‘n “byeenkoms” of “uitruiling van kennis” of ”emosionele sange” nie. Sy Hart se begeerte is vir ’n Korporatiewe Man, Luk. 9:23-27, 57-62—ware Christenskap, van die “minste tot die grootste”, beklee met SY Heilige Gees.

Dit gaan nie daaroor om ietwat meer ontspanne of meer buigsaam te wees in ons eie beplande of onbeplande byeenkomste en dit dan ‘n “etiket op te plak” as “gelei deur die Heilige Gees” nie. Net omdat ons nie vooruit weet wat ons gaan doen, beteken dit nie dat dinge nou “deur die Heilige Gees gelei” word nie. Alles behalwe. Dit is GEENSINS so nie. Alhoewel, soos “Jannes en Jambres”, die namaaksels, (gesien uit ‘n wêreldse oogpunt) lyk dit tog soortgelyk aan die Ware dinge..

Die verskil tussen eenvoudige hervorming van sektariese godsdiens, teenoor die lewe in die realiteit van die opgestane, lewende Jesus…is verstommend. Om op ‘n kreatiewe manier “byeenkomste” en “strukture” (in ‘n godsdienstige fasiliteit, of in ‘n “huis”) te verander is nie regtig belangrik nie, in vergelyking met die Geleentheid wat Hy vir ons vandag gee. Hy roep ons nie vir ‘n “nuwe en verbeterde” struktuur nie. Nee, Hy roep ons vir ‘n daaglikse verhouding, waar ons saam eet van die Boom van die Lewe, saam met die Gesalfde Een!—O JA, dit sal ons “byeenkomste” verander—maar dit is die Vrug, nie die doel nie. Om net oor te skakel na nuwe, verbeterde leerstellings, tegnieke, bymekaarkom-bewegings, of hoe na aan mekaar mense lewe, die on-Bybelse “eenvoudige skatkis” of enige hoeveelheid van nuwe volksmaniere, beteken in der waarheid niks nie. Wat ons wel nastreef (as ons begeer wat Hy begeer!) is ‘n Omgewing waarin JESUS kan woon en rondgaan (Open. 1-2), ongehinderd, as die Lewende, Regerende KONING. Dit alleenlik is die ZOE LEWE (soos Jesus dit noem). BO-natuurlike, Hemelse Lewe, met ‘n Onvernietigbare en Ewige natuur, ‘n alles-omvattende Werklikheid van ‘n onsienbare Realm van Krag en Getrouheid en Liefde en Lewe. Jesus het hierdie “Lewe tot volheid” gebring; “Riviere van Lewende Water” Lewe vir Sy mense vanuit ‘n ander demensie; ‘n Heelal wat nie met die menslike oog en in aardse frekwensies gesien kan word nie.

Om gesamentlik in God te lewe, gaan nie oor “hoe om byeenkomste te hou” nie. Wat Jesus na die aarde toe gebring het, tesame met die Engele, kan nooit so vlak en uitwendig wees, soos dit nie. “Byeenkomste” waar meer mense “deelneem”—is DIT waarvoor Jesus gesterf het? GEENSINS! Jesus het nie na hierdie aarde gekom om ons ‘n nuwe manier te leer om byeenkomste te hou, of “kerk te hou” of “die een of ander “beweging” nie. Dit is so gebrekkig in vergelyking met “Sy bedoelings, nou deur die Kerk ” (Efes. 3:10). Hy wil die vyand openlik verneder en vernietig—en lewens verander na die karakter en Lewe en Wysheid en Sterkte van Sy Seun. Hy is besig om “baie kinders na heerlikheid te bring”—nie net eenvoudig tot verlossing nie. Hy is besig om Sy Kerk te bou, en die satan sal dit NIE KAN teenstaan NIE! Deur die Genade van Jesus Christus en op Sy Outoriteit neem ons ons seuns en dogters en familie en vriende terug uit die verleiding en slawerny van satan. Lewens verander. Hy het ons ‘n volkome nuwe Realm gebring om aan Sy sy te leef,—nuwe lug om in te asem, nuwe oë om te sien, nuwe ore om te hoor en nuwe harte vol meegevoel en liefde. Hierdie verskil be-invloed alles in die lewe, ook die “byeenkomste”!

Kan jy sien dat dit moed kos? Kan jy sien dat dit geloof en gehoorsaamheid kos? Kan jy sien dat dit jou lewe sal verander, as jy hierdie dinge begin lewe? Jy sal nie meer vasgemaak aan ‘n bed wees nie, want ons is ’n Koninkryk van Priesters en moet elke dag só lewe. Die byeenkomste moet net bykomend wees. Neentig persent van ons groei kom deur saam te lewe en moontlik net 10 persent vanuit die bywoning van byeenkomste. Dit beteken jy sal uit jou huis uit moet kom, en na ander huise toe beweeg, hulle help deur water, kos of klere na hul huise toe te neem. Indien jy sou ondervind dat ‘n ouer onnodig hard is met ‘n kind, sal jy die vrymoedigheid moet hê om so ‘n ouer eenkant toe te roep, om met hom/haar te praat. As jy hoogmoed in hul lewe opmerk, moet jy jou arm om hul sit en hul vra om nie hoogmoed in hul lewens toe te laat nie. Indien jy selfsug in ‘n broer se lewe sien, sit jou arm om hom en vra hom om nie meer selfsugtig te wees nie. Ons maak nie meer ons oë toe en wag vir die volgende byeenkoms nie. Ons lewe in die middel van een in die ander se lewe in as Priesters wat die werk van God doen, soos “’n honderd moeders, broers en susters”. Dit is ook ’n absolute opdrag van God in Heb. 3 en baie, baie ander skrifte.

Heb. 3:12-14: “Broers, daarom moet julle oppas, dat daar tog nie by een van julle die sondige gesindheid van ongeloof kom nie, want dit beteken dat ‘n mens weier om met die lewende God iets te doen te hê. Maar julle moet mekaar elke dag help terwyl dit “Vandag” genoem word, sodat nie een van julle deur die sonde gevang word en hy hom dan teen God verhard nie. Want ons het ook ‘n aandeel in Christus as ons tot die einde toe aan Hom vashou met die vertroue wat ons aan die begin gehad het.”

Let op wat hierdie skrif sê—dit is van God. Die Almagtige God sê aan jou en aan my dat ons elke dag mekaar moet vermaan en mekaar moet help. Ons moet daagliks met mekaar saamloop. Die Heilige Gees het gekies om te sê: “Elke dag”. Hy het nie gesê elke Sondag nie. Hy het nie eers gesê in byeenkomste nie! Hy het gesê dat ons betrokke moet raak in mekaar se lewens op ’n Waarheids vlak, elke dag. As ander dan beskikbaar en gewillig is, en jy raak nie betrokke, as gevolg van jou lewensstyl, trots,selfsug of jou keuse van situasie waarin jy lewe nie, dan sal jy al hoe harder word en sal dit later vir jou onmoontlik wees om te voel soos wat God voel. Jy sal mislei word, deur te dink jy weet wat reg is en dit is geensins so nie. Dit is wat die Skrifte uitdruklik sê! Hy het nie net gesê om dit te doen nie. Hy het gesê as jy dit nie doen nie, sal dit jou baie seermaak. As ek nie broers het wat elke dag met my oor my lewe praat—elke dag nie—sal ek hard word. Ek sal mislei word. “Maar ek lees elke dag my Bybel! Ek bid elke dag! My vrou is ‘n Christen en ek sien haar daagliks!” Dis nie wat God gesê het nie. Jy kan elke dag jou Bybel lees en bid, maar as jy nie elke dag betrokke is by ander se lewens nie, sal jy al hoe meer verhard, en meer en meer mislei word. God sê dit in Heb. 3:12-14. Glo Jy die Bybel? Glo jy wat God sê?

Wie het die Bybel geskryf? God het gesê dat ons elke dag moet betrokke wees in mekaar se lewens. As jy sien ek is selfsugtig, is dit nodig dat jy na my toe moet kom en vir my moet sê dat ek nie selfsugtig moet wees nie, want selfsug bedroef Jesus. As jy sien dat ek trots is, help my asseblief en wys my daarop, want God staan trotsheid tee. Ek wil nie hê dat God my moet teenstaan nie! Jy moet my help, want ek sien dit nie altyd so in nie. Niemand kan sy eie sonde so sien nie. “Vermaan mekaar elke dag, sodat niemand verhard of mislei word nie”. Dit is ‘n belangrike (en wêreldwyd amper heeltemal verontagsame) deel van ons alledaagse lewe. Dit is ’n sleutel manier van hoe jy as ‘n Priester leef en jou gawes gebruik, en “as ‘n ambassadeur vir Christus, asof God ander deur jou smeek”.

As julle hierdie waarhede, wat nog altyd in julle Bybels was, begin toepas, sal julle verbaas staan hoe na aan Jesus julle sal wees, twee jaar van nou af. “Vermaan mekaar elke dag”. Wees betrokke by mekaar se kinders, huwelike en werksplekke, elke dag! Gaan net! Kom uit uit jou “gemak sone” en gaan as jy dit nog nooit tevore gedoen het nie. Ja, ek bedoel JY! :) Asseblief, doen dit vir Jesus! Spreek die Woord, “asof deur God” in ander se lewens, op ‘n praktiese, liefdevolle wyse manier, elke dag! “As julle bymekaar kom broers, het elkeen ‘n woord van lering, ‘n lied, ‘n openbaring”. “As die openbaring tot die tweede persoon kom, laat die eerste een swyg”. As julle hierdie pad loop, sal julle dalk uitvind dat sommige van hierdie mense, wat julle gedink het Christene is, nie so veel vir Jesus omgee soos wat julle gedink het nie. Julle sal dalk ook vind dat sommige van hulle, wat julle gedink het baie swak is, dalk sterker en wyser geword het, meer as wat julle jul dalk sou kon indink. God se manier van doen, openbaar bedrieërs en namaaksels en maak die swakke baie sterk. Loof Sy Naam!

Hierdie rykdomme word aan jou toevertrou. Beoefen dit ter wille van Jesus. Jy moet bepaal hoe en wat ‘n Christen is, deur wat Jesus gesê het. Jy moet verstaan wat Leierskap beteken en wat dit rêrig behoort te wees. Lewe jul lewens elke dag saam, bemoedig die een die ander, bou die een die ander op. Help mekaar om te groei en liewer vir Jesus te word, regdeur julle namiddae en aande. Kom bymekaar rondom Koning Jesus.

Die Bybel is 100% die waarheid, regdeur. Dit gaan oor Jesus en Sy navolgers. Dit gaan oor Stories, van hoe hul seergekry en hoe hul geleer het uit hul ondervindinge met God. Ons kan definitief leer uit hul stories, maar ons kan ook op dieselfde manier as hulle leer: om tesame God se aangesig te soek in ons daaglikse lewe. Op hierdie manier is ons ook “lewende briewe”. Al die lees in die wêreld sou ons nooit kon verander, soos wat ’n gesamentlike ondervinding van Lewe ons kan verander nie. Die diep dinge wat ons wil weet, kan nooit in ons hart insink deur net van papier af te lees nie. Soos wat ons dinge saam uitwerk, elke dag, leer Jesus ons die diep lesse van die lewe, soos wat ons dit nooit deur al die Bybel-studie in die wêreld kan leer nie, alhoewel hierdie waarhede in almal se Bybels is. “Die stut en fondasie van die Waarheid is die eklesia—die Kerk”. “Die LEWE word die Lig van die mense.”

Die lewe was nie bedoel om soos ‘n grammatika-skool te wees waar ons idees leer en dan glo aan ‘n sekere lys woorde van dinge of ”geloofsbelydenisse” nie. In plaas daarvan, het God ons geroep om dieselfde manne en vroue van God te wees, soos hulle wat voor ons was—verbind aan dieselfde God wat hulle aan verbind was, baie verlief op dieselfde Jesus, as wat hulle op verlief was. Om dit te kan doen, het ons nie net nodig om te weet wat hulle geweet het nie, maar om ook te voel, presies dit wat hulle gevoel het. Om dít nou te kan voel, wat hul gevoel het, moet God ons neem op ‘n pad wat dieselfde is as wat hulle s’n was. So, ons neem die pad deur die Woord van God gesamentlik in ons lewe toe te pas. Ons loop hierdie pad met trane, met ons swakhede en ons sterktes, in liefde ,die een vir die ander, en help mekaar—in slegte tye en in goeie tye—met ons oë op ons Hoop, ons Messias gerig. Ons beweeg altyd vorentoe, vertrou op God as ons Voorsiener, wat ons help as ons bymekaar bly.

As jy Jesus lief het en op die regte manier bou, sal die vyand nie langer kan heers nie. Sonde sal verpletter word. Swakhede en siektes sal genees word. Sonde sal vergewe word. Goedheid sal baie tot bekering lei. Verhoudinge sal gebou of herstel word, bokant dit wat jy in jou wildste drome vir jouself kan indink. Julle sal skitter soos sterre in die heelal, wat die goedheid van God vertoon. En die Bruid, die Kerk, sal “haarself gereed maak” en gereed wees as die Bruidegom terugkom!! Amen?

jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon