UONGOZI WA YESU

KATIKA MIKUTANO

Katika Kanisa ambalo Yesu anaonekana kwamba yuko sasa, anahusika, na yuko Hai, badala ya masalio ya kihistoria kupendwa na kuheshimiwa na kufunzwa kuihusu, kuna Uhuru.

7/5/2006

Jambo lingine ambalo lazima tuwe na ujasiri wa kulibadilisha ni kuwa na mikutano kama vile Biblia hufafanua katika 1 Wakorintho 14: “Ndungu, mnapokusanyika, na Kanisa lote liko pamoja, na kila kitu lifanywe kwa kujenga Mwili. Kila mmoja wenu ana neno la kuongoza, wimbo, ufunuo.” Tunapoishi kwa njia hiyo, hata asiyeamini huanguka kifudifudi na kulia, “Mungu yu kati yenu!”

Hakuna mkubwa isipokuwa Yesu! “Usimwite mtu ye yote kiongozi, bwana, mwalimu, au mchungaji. Nyinyi wote ni ndugu.” Nyinyi wote mna Yesu na Yeye ni sawa kwa kila moja wetu. Kwa hakika kutakuwa na utofauti wa kukomaa, na vipawa vingine ni vya “hadharani,” wakati vingine vimetulia au havionekani katika mipangilio ya umma. Lakini, vyote vinapatikana na vina nafasi. Wakati mwingine tunahitaji neema ya Yesu na wakati mwingine tunahitaji mafunzo ya Yesu. Wakati mwingine tunahitaji nyimbo za Yesu na wakati mwingine tunahitaji usaidizi wa Yesu ili kutatua shida. Lakini zote ni sawa kwa Yesu. Tafadhali soma 1 Wakorintho 14:26-40. Hakuna mwingine aliye kwenye husukani isipokuwa Yesu Mwenyewe. tunakusanyika pam0ja “tukizingatia vile tunavyoweza kuchocheana kuwadia upendo na kazi nzuri” (Waeb. 10:24-26). Lazima tuwaze na tuombe kuhusu vile tunavyoweza kusaidiana wakati tunapokusanyika, na kila mmoja wetu achukue jukumu la kuweka Neno la Mungu na Upendo wa Mungu. Hakuna “mtu maalum” anayetarajiwa “moja kwa moja” kufanya lolote—isipokuwa kusikiliza na kumwitikia Mungu kama mtu mwingine yeyote. Mtu akileta mafunzo kutoka kwa Yesu na wengine waje na neno la uongozi au wimbo au ufunuo; ikiwa ndugu au dada anashiriki jambo ambalo Yesu alimwonyesha na ufunuo humjia mtu wa pili, wa kwanza “atakaa chini”—ikiwa tunaitikia amri ya Mungu, badala ya tamaduni za wanadamu. Daima Biblia imesema, “Wakati ufunuo unapomjia mtu wa pili, NA MTU WA KWANZA AKAE CHINI!” Hivyo ndivyo inavyosema katika 1Wakorintho 14. Hii haijulikani na wale ambao “wanapenda kuwa kwanza” na wanapenda kuwa kwenye usukani na wanao onekana kama “wa kiroho sana” na kuchukua pesa za watakatifu. Tumerithi mzigo mkubwa wa tamaduni kutoka kwa wakatoliki wa kirumi na kutoka kwa “waprotestanti” wetu na “madhehebu” na baba wapagani wa zamani. “Kuhani” au “mchungaji” au Mratibu au Afisa Mtendaji Mkuu yuko wazi, kuzungumza na mlei “wa chini”—watu wote masikini, umati wote—wakikaa chini na kusikiliza. Hii ndiyo tabia na “mafunzo” ambayo Yesu alisema anachukia—ile ya “Wanikolaitani” (ilivyotafsiriwa kama wale ambao “wanashinda Watu Wake”). Lakini MUNGU alisema hayo yote lazima yabadilike, kwa sababu Yake na yetu.

Kutoka kwa maoni ya kweli, ninataka kutoa maoni kwako kwamba ikiwa kwa kweli tunataka kuheshimu vipawa kati yetu, na kutoa vipawa ambavyo viko katika Watu wote wa Mungu, basi tunahitaji kubadilisha vitu vingi. Inaonekana ya upuzi, lakini mojawapo ya vitu hivyo ni vile tunavyokaa wakati tunapokusanyika pamoja. Wakati Yesu alikuwa hapa, alikuwa na watu karibu na Yeye. “Kwa wale waliokaa katika mviringo karibu na Yeye—hawa ndio mama zangu, ndugu zangu, dada zangu” (Mathayo 23 na kadhalika). Waliokaa kwa mviringo karibu na Yeye! Si hilo ndilo jambo la kawaida la kufanya, wakati tunapokusanyika kumsikiliza YEYE, na wala sio mtu wa kawaida aliye na vipawa vilivyodhibitiwa? Hii inaweza kuonekana kama rahisi kwako, na inaweza kuonekana kwamba si muhimu sana, lakini nina kuhakikishia ni muhimu. Nimesikia kwamba maneno ya “madhabahu” na “mnofu” yanatamkwa sawa katika Kifaransa.

Tunapokaa kila mtu akiangalia mbele, tunamzingatia mtu mmoja. Hatuko sawa kati ya walio sawa tena. Ninamfuata yeyote ambaye amechukua kiti mbele yangu kama bwana yangu, au kondakta au msaidizi au askari wa trafiki au mtaalam wa “klasi” au huduma.” Tunapoweka viti kwa mistari badala ya kukaaa kwa mviringo karibu na Yesu, ni kama kumwangazia mtu mmoja. Kila mtu ni umati na mtu mmoja wa kawaida ndiye kivutio. Hiyo ni vibaya sana kwa sababu kuna vipawa vingi kati yetu, na vyote ni sehemu ya Yesu. Tukimweka kila mtu akiangalia mbele, tunainua kipawa kimoja tu. Mtu anaweza kuwa na kiburi sana kujiruhusu mwenyewe kuwa na “kiti kikuu” au kuangaziwa.

taasisi ya watu

Katika mfano huu ulionyeshwa hapo chini, sawa na mifano ya dini katika taasisi na “makanisa ya nyumbani,” kuna mtu wa kawaida ambaye yuko “kwenye husukani” kirasmi ambaye kila kitu lazima kipitie kwake. Yeye ndiye huanza kirasmi, anayemalizia kirasmi, anayefunza kirasmi au “anayepeana” mafunzo au “ibada.” Yeye ndiye hufanya maamuzi, anayejibu maswali, na kusimamia “kazi.” Hii si kibiblia (1Wak. 14:26) na haileti Matunda. Chachu kwenye mkate, Vipawa vilivyomalizwa, na Uongozi uliopotezwa wa Yesu ni dhibitisho katika mfano huu. Pia, “mbinu” kama hiyo haipatikani kwenye Biblia. Hiyo inapasa kuhukumu.

Mfumo wa ulimwengu wa tabaka (dini zote za “ulimwengu”, pamoja na “ukristo wa kitamaduni”) ya walai/ watu wa kanisa na “maonyesho” yaliyopangwa mapema ya kuingiliana hayapo kwenye Biblia, wala katika Roho na Akili ya Mungu. Yesu alizungumza waziwazi na kwa uzito, na hata kwa kuita majina, dhidi ya mfumo uliojawa na tamaduni na mamluki na wale wanaojiinua wenyewe juu ya Watu wa Mungu. Hata “Watume Kumi na wawili wa Kondoo” walikuwa wawe “ndugu kati ya ndugu” “kati” ya Watakatifu, sio “juu” yao, kulingana na Yesu Mwenyewe. Mungu anatamani uongozi wa Samweli, kati ya Maisha, bila jina au cheo, bali upendo na kipawa, kama inavyohitajika. Vinginevyo, “tunamkataa Mungu” kwa kuruhusu na kutamani mfano wa “uongozi’ wa aina ya Sauli, kulingana na azimio la Mungu kwa Samweli, na kwa Watu Wake. Kwa hakika, huu ni mwito mkali ukilinganishwa na tamaduni za wanadamu ambazo wengi wao wamechafuliwa nazo katika maisha yao yote. Lakini, hadi tutathmini tena njia zetu na Maandiko, tunaweza tu kuendelea kuwa fugufugu sana, kuwa na matokeo yaliyojawa na chachu, kama vile dini za siku hizi hufanya.

Hapa kuna asili ya swala moja ambalo lazima tulizingatie: je! wakati wetu pamoja ni “kuhusu” Yesu au “KUTOKA” kwa Yesu? Utiifu na uvumilivu na uhuru wa Watakatifu WOTE huleta utofauti wote! “Kwa kuwa VITU VYOTE vyatoka kwake, viko kwa uwezo wake, tena vinarejea kwake Kutoka Kwake!” Mfano wa ukristo ulioundwa na mwanadamu wa “kuhuthuria” na “mtu mtakatifu” hudhibitisha hasara KUBWA. Yesu hapati njia YAKE ndani yako, au kupitia wewe, au kwako kama apendavyo wakati wanadamu wanapo simamia—na michezo yao ya “ubunifu” na nguvu. Njia ya kuogofya, au ya kujitangaza mwenyewe, ina faida za kifedha na huinua kiburi kwa tabaka ya watu wa kanisa. Ndio maana kuna nguvu nyingi na kuitwa majina wakati vitu hivi vinavyoletwa kwa wengi wao. Ni “Jiwe ambalo WAJENZI walilikataa ambalo limekuwa Jiwe Kuu la pembeni.” “Wajenzi” ndio wale ambao wana kitu cha kupoteza. Au WANADHANIA wana kitu cha kupoteza, kwa sababu hawamwamini vya kutosha Yesu au Watu Wake. Walakini, ni hakika kabisa kwamba Yesu anazuia (Mat.23, n.k) miundo kama hiyo iliyoundwa na mwanadamu na majina yote ya kidini ambayo inajulikana sana siku hizi. Ni aibu na hasara kubwa kwa sababu Vipawa Vyake havitumiki, na Sauti Yake haisikiki. Na hii ni kweli hata kama “mahubiri” yalikuwa “mazuri” au ya Kibiblia, au “muziki” ulikuwa wa “Kuhimiza.” Nitakuepusha na “takwimu” za “tunda” mbovu linalohusiana na ukristo wa sasa, haijalishi “mahubiri mazuri” na “nyimbo za kuhimiza.” Dini linalo tegemea mahudhurio, linalo simamiwa na watu wa kanisa halijatoka Kwake, hata kama ni “kwa” ajili Yake. Hufanya utofauti wote wa kama “milango ya Kuzimu itashinda” au kama hao WANASHINDWA na maisha Yake ya kila siku (1Wak. 12, Matendo ya mitume 2:42-47, Waeb. 3:12-14). Anataka kuwa KICHWA cha Kanisa Lake, wala sio suala la wale wanaokusanyika kwa Jina Lake.

nyumba Kanisa la Yesu Hai

Kwa hivyo, na je! ikiwa vipawa vyote vina sehemu sawa? Pengine kuna mtu anakipawa cha uchungaji aliyeketi kwenye mviringo. Pengine mtu aliye na kipawa cha mwalimu ameketi hapa na kipawa cha neema ameketi hapo. Kipawa cha usaidizi kinaweza kukaa hapa na mwingine aliye na kipawa cha unabii anaweza kukaa hapa. Vipawa vyote vina sehemu sawa kwa sababu vyote ni vya Yesu!

Kama tulivyojadili tayari, Paulo katika 1Wak. 14 anafafanua waziwazi wakati ambao “kanisa lote” liko pamoja. Anafafanua kuhusika kwa Watakatifu wote ambao Yesu anaishi ndani yao. Wakristo, kama ilivyofafanuliwa dakika chache zilizopita katika barua hiyo (mlango wa 12), ambao wanaishi kila siku kwa pamoja chini ya Uongozi Wake wanapaswa kuendelea kuishi kama Makuhani wakati kanisa liko pamoja katika mahali pamoja. Wote wana nafasi ya kumwitikia Yesu na Uongozi Wake wa sasa, kama Makuhani wa kweli, wakati wowote kanisa liko pamoja. Hakuna uonevu au wanaume au wanawake wa kidini walio chaguliwa mapema wakitoa hotuba iliyopangwa mapema au onyesho la wimbo. Mfano huu wa “wakati ufunuo unapomjia wa pili, na wa kwanza AKAE CHINI” ni kulingana na Picha ya PEKEE katika Agano Jipya la Uongozi wa Yesu katika Mikutano katika “Ufalme Wake wa Makuhani.” Vipawa vyote vilivyomiminwa juu ya Mwili wa Kristo, Kanisa, vinaweza KUTUMIKA wakati WOWOTE. “Wakati ufunuo unapomjia wa pili, na wa kwanza AKAE CHINI!” asema Bwana. Hakuna nafasi ya kusimamia mtu au kile kinachoweza kutendeka, kilicho pangwa mapema kwa ajili ya kukaririwa au muziki, au burudani, au sababu za kudhibiti.

Katika Kanisa ambalo Yesu anaonekana kwamba yuko sasa, anahusika, na yuko Hai, badala ya masalio ya kihistoria kupendwa na kuheshimiwa na kufunzwa kuihusu, kuna Uhuru. Kila mtu ambaye Yesu anaishi ndani yake na anayetumika hivyo kila siku kati ya Waumini, ana jukumu la kutoa Vipawa vyao “ili kuadilisha Mwili.” VYOTE vya Yesu vilimiminwa juu ya Mwili Wake, kwa Vipawa Vyake VYOTE—na Kipawa chochote kinaweza kuhitajika wakati wowote. Kijana mdogo akiwa wazi kuhusu ugumu katika mahali pa kazi, au dada akikubali kwamba ana ugumu na watoto, Vipawa vya Ualimu, au Himizo, au Uchungaji, au Usaidizi vina weza vyote kutokea, wakati “Ufunuo unapomjia wa pili!” Hii ndiyo “Picha” ya pekee ya wakati “kanisa lote liko pamoja” kwenye Biblia. Na katika “picha” hii Yesu ameruhusiwa awe Kichwa KILICHO HAI cha kanisa Lake mwenyewe, badala ya shirika lililoundwa na mwanadamu, linalosimamiwa na wanadamu wa kawaida.

Kila mtu ambaye Kristo Aliyehai anaishi ndani yake lazima awe Huru kuguswa na kutumiwa na Yesu katika kuitikia kile kinachofanyika sasa. HIYO peke yake ndiyo “Mwili wa Kristo.” Basi “Mikutano” lazima iwe mfuriko wa yale yanayofanyika kwa sasa kila siku katika Maisha ya Umoja wa kila siku wa “nyumba kwa nyumba” katika Yesu. Lazima kuwe na sehemu ya YESU ya kutawala na kuongoza WATU Wake na Vipawa Vyake KILA WAKATI, katika nyumba na “mikutano.” Wanadamu watajaribu kuiga kwa kutoa zawadi ya “muda wa huduma”—chochote kile—lakini hao wanabaki wakiongoza. Usikubali ujanja wowote wakati YESU anaweza kuishi kupitia Vipawa Vyake vyote na Watu.  

Roho YAKE ya “Ufalme wa Makuhani”—na Yesu kwa kweli kama Kichwa cha Mwili Wake—ndiyo suala letu hapa. Na, kwa hakika, mjadala huu si kuhusu toleo fulani la kitoto na lisilo la Kibiblia la “wakati wa wanaoanza” na kila mtu “kuchukua wakati wake” na “kushiriki kutokujua” na maoni, au “kila mtu anapaswa kusema kitu” na “ikiwa ulizungumza zaidi ya dakika 5 ‘wiki iliyopita’ basi huwezi kuzungumza ‘wiki hii’, blah blah. Bila shaka Kanisa Lake si la “kidemokrasia.” Kanisa Lake linapaswa kuwa la makasisi ambapo KUPAKWA MAFUTA na VIPAWA na MAWAZO YAKE YA SASA Yanatawala maingiliano yetu katika njia za kushangaza na zinazobadilika kila wakati ambazo hazina mpango. Wakati mwingine (bila mpango) mtu mmoja anaweza kumwitikia Mungu kwa sauti kubwa kwa kipindi kikubwa cha wakati. Lakini kwa sasa au tena “hatarajiwi”.

Kuna uhuru na kutii Njia Zake katika 1Wak.14. Lakini, zingatia kwamba Paulo pia alizungumzia katika mlango huu dhuluma ya watu wakipuuza uongozi, au wakichukua nafasi ya “uhuru” wao kwa ajili ya tamaa au hisia au ukosefu wa hekima. Tena, kumbuka kwamba muktadha wote wa 1Wak. 14 unajumuisha “milango” 10-13, ambapo Moyo wa Mungu ni wa kuwa Watu Wake waishi kama “mkate mmoja” wakipambanua Mwili na kuishi maisha yao KILA SIKU wakiunganishwa kama vile mkono umeunganishwa na vidole na kilimbilimbi. Katika muktadha huu wa MAISHA ya Biblia kanisani,1Wak. 14 inaweza pia kutiiwa. “Wakati ufunuo unapomjia wa pili, na wa kwanza AKAE CHINI!.” Hakuna “onyesho” na hakuna “mtu mtakatifu” aendeshae onyesho. “Yeye ni yule jana, leo, na hata milele!” Uoga, ulafi, nguvu, na tamaa ya wachache haiwezi kuruhusiwa iwaibie Watu Wake Urithi wao. Yesu yuko HAI na ANAZUNGUMZA kupitia Vipawa Vyake “kama Apendavyo” wakati sisi kwa kweli ni Mwili Wake, badala ya kufanya karamu siku takatifu.

Ndio, wanaweza kuwa “wakuu” wanaohudumia na kusaidia kuwezesha. Na, ndio, kutakuwa na wakati wa “matangazo” kwa wasio amini hadharani kama Paulo alivyofanya katika hali zingine zilizorekodiwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Bado, tofauti na siku hizi, hata wakati wa “matangazo” kulikuwa na “mazungumzo” (Neno la Kigiriki la kile kilichofanyika katika Troasi)—wala sio “mazungumzo binafsi” ambayo hauwezi kuingilia. Na aina hii ya hali ya “matangazo” na wasio amini katika Efeso au Atheni haipaswi kuchanganywa na wakati ambao “kanisa lote liko pamoja.” (Ijapokuwa, kwa hakika, wasioamini mara kwa mara watakuwepo wakati Familia ya Mungu iko pamoja (1 Wak. 14.) Wakati ambao Mwili wa Kristo unafurahia kwa pamoja katika mahali pamoja ni tofauti kabisa na wakati mtu “anahubiri mtaani” kwa umati wa wasioamini walio kusanyika. Kama mfano mmoja, Paulo alitumia “shule” ya wapagani kwa madhumuni ya kuzungumza na wasioamini kuhusu Yesu ( Matendo ya mitume 19:8-10), akieneza Neno la Mungu “kwa kila mtu katika Mkoa wa Asia.” Hakika hii, ni tofauti na wakati kanisa, la walio kombolewa na Anaoishi ndani yao, wanakutana pamoja kama katika 1Wak. 12-14 au Matendo ya mitume 20 ambapo Paulo “alizungumza binafsi” (kama vile neno la Kigiriki lilivyotaja) na Familia yake hadi asubuhi katika mazingira yasio rasmi.

Yesu anatamani kujenga Kanisa Lake hadi milango ya Kuzimu isiweze kuishinda! “HIVI NDIVYO watu wote watajua nyinyi ni Wafuasi WANGU.” Anataka sisi WOTE kwa pamoja “kuwa makao” Yake—kila siku, kwa kujumuishwa “na kuunganishwa pamoja” na “kushindania Imani kama Mtu Mmoja.” Na katika uhusiano huu wa ndani wa kila siku wa “mama, ndugu, dada” Uzuri wa Maisha ambayo Yesu alianzisha, BASI Watu Wake wote (kutoka kwa mfuriko wa maisha yaliyounganishwa kabisa ya “kila siku”, Matendo ya mitume 2:42-47, 1 Wak. 12-13) INAWEZA kutumiwa na Roho wa Kristo, wakati wowote. Kwa kweli ni rahisi. :) Ni kama vile alivyokuwa hapa na sisi kimwili, YESU ndiye aliyezungumza. Wakati hatumalizi Roho Wake na mipango iliyoundwa na mwanadamu na mfumo wa tabaka na ibada na tamaduni na ujuzi, na maisha ya kibinafsi ya kidunia, Yeye yuko huru kujionyesha Mwenyewe na Vipawa Vyake, kama vile alivyokuwa hapa kimwili. Mawazo na Upako Wake wa sasa, kwa muda au “hadi asubuhi”—ndiyo tamaa yetu. “Wakati Ufunuo unapomjia wa pili, na wa kwanza akae chini….!”

jesuslifetogether.com
Kiswahili Languages icon
 Share icon